slideshow 1 slideshow 2
Tapahtumat
Ampumajaos
Koirat

Uutisten kerääjä

Metsästäjäliitto toivottaa leppoisaa juhannusta!

Metsästäjäliitto - 21.06.2018 - 12:32

Torstaina 21.6. puhelinpalvelumme sulkeutuu jo kello 12 ja juhannusaattona toimisto on suljettu. Toimisto palvelee taas maanantaina.

 

Poikkeuksia palveluajoissa kesällä

Loma-aikana palvelevien asiantuntijoidemme yhteystiedot voi tarkistaa verkkosivuiltamme täältä.

Toimisto on suljettuna heinäkuussa viikolla 29 (16.-20.7.). 

 

Metsästäjäliitto toivottaa kaikille leppoisaa ja iloista juhannusta! 

Kategoriat: Metsästysuutiset

Riistainfo.fi:ssä huoltokatko 25.6

Riista.fi - 21.06.2018 - 09:00

Riistainfo.fi:ssä on maanantaina 25.6.2018 klo 9 – 13 huoltokatko. Katko vaikuttaa videoiden ja kurssien näkymiseen. Katko kannattaa huomioida etukäteen etenkin, jos on lukemassa Metsästäjän oppaan verkkokurssia tai tekemässä Julkisten hallintotehtävien kertauskursseja.

Kategoriat: Metsästysuutiset

Riista.fi:ssä huoltokatko maanantaina 18.6.

Riista.fi - 14.06.2018 - 15:23

Suomen riistakeskuksen riista.fi-sivusto on poissa käytöstä maanantaina klo 12.00 alkaen. Huoltokatko kestää arviolta 6 tuntia.

Kategoriat: Metsästysuutiset

Ilveskanta pienentynyt 20 prosenttia edellisestä vuodesta

Riista.fi - 13.06.2018 - 13:19

Uusimman kanta-arvion perusteella vuonna 2014 alkanut ilvesten määrän laskusuunta jatkuu. Kanta on pienentynyt edellisvuodesta noin 20 prosenttia. Ennen metsästyskautta 2018/2019 Suomessa arvioidaan olevan 1865 – 1990 yli vuoden ikäistä ilvestä.

Eniten ilveskanta on pienentynyt kuudella Suomen riistakeskuksen alueista: Pohjois-Karjalassa, Pohjois-Savossa, Kainuussa, Keski-Suomessa, Varsinais-Suomessa sekä Pohjanmaalla. Muualla ilvesten määrän väheneminen on ollut vähäisempää tai määrä on pysynyt lähes edellisen vuoden tasolla.

Ilvesten lukumäärän pienentymisen merkittävimpänä syynä on metsästyskuolleisuus. Ilvesten luontaisessa kuolleisuudessa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia aikaisempiin vuosiin verrattuna.

Kanta-arvio pohjautuu petoyhdyshenkilöiden 1.9.2016–28.2.2017 kirjaamien pentuehavaintojen ja erillisten lumijälkilaskentojen pohjalta tehtyyn arvioon pentueiden määrästä. Kaikki ilveshavainnot sisältävät yhteensä noin 4160 ilvespentueiden näkö- ja jälkihavaintoa, mikä on 16 prosenttia vähemmän kuin vastaavana aikajaksona kaudella 2016–2017.

Arviossa ei ole mukana Ahvenanmaan pentuehavaintoja. Se ei myöskään sisällä arviota touko-kesäkuussa 2018 syntyneistä pennuista.

Havaintoihin pohjautuvan kanta-arvion lisäksi Luonnonvarakeskus on arvioinut ennustemallin avulla ilveskannan kehitystä vuoteen 2021 asti eri metsästysverotusasteilla. Ilvesten pentuelukuja, lukumääriä ja ennustemallia on esitelty yksityiskohtaisesti Luken raportissa: Ilveskanta Suomessa 2018.

 Pentuehavaintojen perusteella vuonna 2017 arvioidaan havaitun noin 332-375 pentuetta, mikä on 22 prosenttia vähemmän kuin 2016.

 

RaporttiIlveskanta Suomessa 2018

Kanta-arvion esittelyn voi kuunnella myös striimiltä. Arviota esittelee erikoistutkija Katja Holmala.

Lisätietoa:

Erikoistutkija Katja Holmala, puh. 0295327206, katja.holmala@luke.fi

Ohjelmapäällikkö Sirpa Thessler, puh. 0295326582, sirpa.thessler@luke.fi

Kategoriat: Metsästysuutiset

Riistakohteita tulossa Metsään.fi-palveluun

Riista.fi - 12.06.2018 - 11:03

Kesäkuussa pääsevät metsänomistajat ja metsäalan toimijat tarkastelemaan potentiaalisia riistakohteita Suomen metsäkeskuksen Metsään.fi-palvelussa. Palvelussa näkee, onko omalla metsätilalla pienriistalle erityisen suotuisia alueita. Aineisto julkaistaan aluksi pilottialueilla, joita ovat Pori, Kuopio, Pudasjärvi ja Sodankylä.

Metsään.fi-palveluun lisätään kesäkuun aikana tietoa pienriistalle, erityisesti metsäkanalinnuille, soveltuvista metsäalueista. Aineisto on tuotettu hilaruututasolle (16 m x 16 m), jolloin metsänomistajat ja metsäalan toimijat voivat tarkastella riistakohteiden sijoittumista kuvion sisällä. Riistakohteiden määrää ja sijoittumista voi tarkastella myös yleisellä tasolla karttakuvan ollessa laajassa mittakaavatasossa.

Kartoituksen teoriapohjana on metsäkanalintujen elinympäristötieto, jolloin riittävän varttuneet ja puustoltaan monimuotoiset, kerroksellisrakenteiset ja monilajiset metsät korostuvat. Näin ollen riista-alueiden määrä painottuu Etelä- ja Itä-Suomeen.

– Kanalintuja suosiva riistametsänhoito sopii lähes kaikkiin talousmetsiin, mutta erityisen hyvin juuri palvelussa esiin nouseville kohteille, kertoo Suomen riistakeskuksen erikoissuunnittelija Janne Miettinen.

Mitä ajatella, jos kiinteistölläni on aineiston mukaan riista-alueita?

Aineisto kuvaa metsikön tai sen osan potentiaalia riistan elinympäristöksi. Tiedon toivotaan lisäävän kiinnostusta riistametsänhoidon menetelmiin. Niiden yleistymisen myötä talousmetsien laatu metsäkanalintujen elinympäristöinä paranisi. Metsänomistaja voi pyytää apua riistakohteiden säilyttämiseen ja hoitoon esimerkiksi hakkuiden suunnittelun yhteydessä.

– Aineisto ei kerro alueella olevan varmasti lintuja. Se osoittaa alueet, jotka soveltuvat metsäkanalinnuille ja muulle riistalle. Aineisto on talousmetsien ympäristötietoa, jolla kannustetaan riistametsänhoitoon. Sitä ei käytetä metsien suojelualueiden suunnitteluun eikä se velvoita maanomistajaa mihinkään, Suomen metsäkeskuksen projektipäällikkö Mikko Kesälä tarkentaa.

Riistakohteet on tuotettu Suomen riistakeskuksen ja Suomen metsäkeskuksen yhteishankkeessa. Hanke on osa METSO-ohjelmaa ja sen rahoittaja on maa- ja metsätalousministeriö. Metsäkeskus ja Riistakeskus järjestävät myös koulutuksia riistametsänhoidosta metsäammattilaisille ja urakoitsijoille.

Videotallenteet verkkokoulutuksista ovat katsottavissa Metsäkeskuksen Youtube-kanavalla.

Kategoriat: Metsästysuutiset

Metsästäjäliitto, Eräkontti ja Simway yhteistyöhön

Metsästäjäliitto - 09.06.2018 - 10:13
Eräkontin hallituksen puheenjohtaja Ilkka Mäkelä ja European Manager Jussi Ylinen

Metsästäjäliitto, Eräkontti ja Simway ovat sopineet yhteistyöstä. Simway Hunt Pro on monipuolinen simulaattorijärjestelmä metsästyksen ja riistalaukausten harjoitteluun. Sopimuksen ansiosta Metsästäjäliiton jäsenseuroilla on mahdollisuus saada tuntuva alennus Simway Hunt Pro -metsästyssimulaattoripaketista. Osana sopimusta Simway tukee Metsästäjäliiton nuorisotyötä. Sopimus kestää vuoden 2020 loppuun saakka. Simway-simulaattoria voi käydä testaamassa Riihimäen kansainvälisillä Erämessuilla 9.-10.6. osastolla A23-28.

Kategoriat: Metsästysuutiset

Susilaumojen määrä on kasvanut ja hoitosuunnitelmaa päivitetään yhteistyössä

Metsästäjäliitto - 07.06.2018 - 13:37

Eilen julkaistun arvion mukaan susilaumojen määrä on noussut merkittävästi. Metsästäjien havainnointi on erittäin tärkeää kanta-arvion tuottamisessa. Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee uutta asetusta sudenmetsästyksestä ja käynnistää myös suden kannanhoitosuunnitelman päivityksen yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Metsästäjäliitto haluaa olla aktiivisesti mukana vaikuttamassa ja edistämässä yhteistyötä.  

Luken arvion mukaan Suomessa oli 25 susilaumaa, joista 20 susilaumaa Suomen sisäpuolella. Lisäksi oli 15 susiparin asuttamaa reviiriä ja kolmen reviirin osalta jäi epävarmaksi, onko reviirillä susipari vai kolmen suden lauma. Laumojen määrä (20) olennaisesti suurempi kuin vuotta aiemmin (14 laumaa).  

Luken arvion mukaan yhteensä Suomessa 180-205 sutta, joista kokonaan Suomen rajojen sisäpuolella 165-190. Lukumäärät ovat maaliskuun tilanteesta, ennen tämän kevään pentuja.  Luke luvannut syksyksi ennustemallin tämän kevään pentuetuotosta.  

- Laumassa olevien yksilömäärän selvittäminen on haasteellista, siksi Luken uusi tapa tarkastella Suomen susimäärää laumojen lukumääränä on hyvä. Myös Luken lupaama pentuetuotantomalli on hieno parannus, Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja Heli Siitari kiittää. 

 

Metsästäjien havainnoilla suuri merkitys 

Luke on viime vuosina kehittänyt merkittävästi susien DNA-seurantaa ja muita kannan arvioinnin menetelmiä. Tassu-havainnot ovat edelleen DNA-keräyksen perusta, sillä niiden perusteella näytteitä osataan kerätä oikeilta alueilta. Vapaaehtoiset, eli pääosin metsästäjät, tuottivat kanta-arvion tueksi noin 6 500 havaintoa Tassuun sekä suuren määrän DNA-näytteitä. Pohjanmaa tuli mukaan uutena vapaaehtoisten keräysalueena. DNA-näytteiden analysointi onnistui erittäin hyvin.  

DNA:n avulla voidaan erotella muun muassa lähekkäin olevat laumat toisistaan, ja näin parantaa arviota. Osa aiempien vuosien niin sanotuista hävinneistä laumoista selittyy sillä, että DNA-analyysit ovat osoittaneet havaintoryppäiden kuuluvan samoille yksilöille.  

- Tällä hetkellä on alueita, joista ei tule havaintoja, vaikka susia näillä alueilla todennäköisesti esiintyy. Nyt nämä alueet eivät tule lainkaan mukaan kanta-arvioon. Viranomaisten ja vapaaehtoisten panostusta tulisi tehostaa myös näillä harvaan asutuilla rajamailla ja vaikeakulkuisilla alueilla, Metsästäjäliiton hallituksen jäsen Antti Kuivalainen toteaa.  

Metsästäjäliitto tukee Luken ehdotusta laajentaa vapaaehtoisten DNA-keräysaluetta.  

 

Metsästäjäliitto pitää rakentavaa yhteistyötä tärkeänä  

Maa- ja metsätalousministeriö ilmoitti eilen valmistelevansa kanta-arvion pohjalta asetusta suden metsästyksestä metsästysvuodelle 2018–2019. Elo–syyskuussa ministeriö käynnistää myös susikannan hoitosuunnitelman päivitystyön, jonka on määrä valmistua keväällä 2019.  

- Pidämme tärkeänä, että maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä on luvannut huomioida myös susialueilla asuvien ja metsästystä harrastavien näkemykset metsästysasetusta valmisteltaessa ja hoitosuunnitelmaa päivitettäessä, Siitari korostaa. 

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Heli Siitari p. 010 841 0052 tai heli.siitari@metsastajaliitto.fi

 

 

Kategoriat: Metsästysuutiset

Metsästäjäliiton osastolla kiinnostavia haastatteluja ja näytöksiä

Metsästäjäliitto - 07.06.2018 - 10:20

Metsästäjäliiton ulko-osasto (U480) on Sako-areenan vieressä. Osastolla esitellään Metsästäjäliiton toimintaa ja haastatellaan päivittäin mielenkiintoisia vieraita. 

Metsästäjäliiton osastolla pääteemoina ovat Nuoret seuraan kampanja, Metsästyskoiraviikonloppu, Metsästysammunnan ABC koulutukset sekä MegaMetso-leiri 2019. Metsästäjäliiton asiantuntijat vastaavat myös seuratoimintakysymyksiin ja kertovat ajankohtaisista aiheista kuten aselaista, lyijykiellon laajennussuunnitelmista sekä suden kanta-arviosta.  

Ohjelmalavalla haastateltavana ovat mm. houkutuspyynnin ja jousimetsästyksen asiantuntijat. Lauantaina kello 13 lavalla vierailee Eränkävijät tv-sarjan tuottaja Teemu Hostikka sekä ilomantsilainen suurpetomies Ari Turunen Venla-pystin kanssa. Ohjelmassa on myös supikoiran nylky- ja sorsanpesän rakennusnäytöksiä.  

 

Metsästäjäliiton ohjelmalavalla 

 

Torstai 7.6.                         

12:00              Aki S. Perälä, houkuttelumetsästys 

14:00              Veli-Matti Pekkarinen, sorsanpesän rakennusnäytös 

15:00              Antti Saarenmaa, Suomen Jousimetsästäjäin Liitto 

16:00              Jussi Pohjonen, Trafi 

17:00              Malmgård Riistasiemen, riistasiemenet 

 

Perjantai 8.6.                      

11.30              Jussi Pohjonen, Trafi 

12:00              Aki S. Perälä, houkuttelumetsästys 

13:00              Jaana Puhakka, Women and Sustainable Hunting -konferenssi 

14:00              Veli-Matti Pekkarinen, sorsanpesän rakennusnäytös 

15:00              Iina Saarikko, somettava metsästäjä 

16:00              Malmgård Riistasiemen, riistasiemenet 

17:00              Experience Bowhunting Club, jousimetsästys 

 

Lauantai 9.6.                       

11:00              Veli-Matti Pekkarinen, sorsanpesän rakennusnäytös 

12:00              Sami Sulkko, Riihimäen kaupunginjohtaja 

13:00              Eränkävijät, Suomen paras tv-ohjelma 

14:00              Niko Teikari, villisian aitauspyyntihanke 

15:00              Rauli Helin, supikoiran nylkynäytös 

16:00              Antti Saarenmaa, Suomen Jousimetsästäjäin Liitto 

 

Sunnuntai 10.6.                  

11:00              Malmgård Riistasiemen, riistasiemenet 

12:00              Rauli Helin, supikoiran nylkynäytös 

13:00              Iina Saarikko, somettava metsästäjä 

14:00              Veli-Matti Pekkarinen, sorsanpesän rakennusnäytös 

15:00              Experience Bowhunting Club, jousimetsästys 

 

Seuratoimintaklinikka 

Lauantaina ja sunnuntaina kello 11–13 Metsästäjäliiton järjestöpäällikkö Teemu Simenius ja koulutuspäällikkö Ere Grenfors vastaavat metsästäjien kysymyksiin.

 

Toiminnanjohtaja ja varapuheenjohtaja tavattavissa 

Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja Heli Siitari liiton osastolla lauantaina ja sunnuntaina kello 12–14. Varapuheenjohtaja Ilkka Mäkelä on myös paikalla lauantaina kello 12–14. 

 

Kategoriat: Metsästysuutiset

Susikanta vahvistunut erityisesti Länsi-Suomessa – hoitosuunnitelma päivitetään

Riista.fi - 06.06.2018 - 10:47

Luonnonvarakeskus (Luke) julkisti tänään arvionsa Suomen susikannasta maaliskuussa 2018. Maa- ja metsätalousministeriö perehtyy seuraavaksi huolellisesti laajaan arviointiaineistoon ja valmistelee sen pohjalta ministeriön asetuksen metsästysvuodelle 2018–2019. Elo–syyskuussa käynnistetään lisäksi susikannan hoitosuunnitelman päivitystyö, jonka ohjaus- ja valmisteluryhmiin kutsutaan laajasti mukaan eri sidosryhmien edustajia. Työn on määrä valmistua keväällä 2019.

Luken kanta-arvion mukaan Suomessa oli maaliskuussa 25 susilaumaa, joista viisi oli ns. rajalaumoja eli yhteisiä Venäjän kanssa. Susien kokonaismääräksi Luke arvioi 165–190 yksilöä eli vajaat 10 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Vaikka yksilömäärän kasvu näyttääkin arvion perusteella vähäiseltä, laumojen määrä on kuitenkin olennaisesti suurempi kuin vuoden takainen 14 laumaa. Susien sijoittumisessa Suomen sisällä on lisäksi tapahtunut merkittäviä muutoksia esimerkiksi niin, että Pohjanmaalla on enemmän susilaumoja kuin aikaisemmin.

Luke on viime vuosina kehittänyt merkittävästi susien DNA-seurantaa ja muita kannan arvioinnin menetelmiä, ja Suomi onkin nousemassa arviointityössä Euroopan kärkimaiden joukkoon.  Esimerkiksi Ruotsissa ja Norjassa samoin kuin Ranskassa ja Saksassa DNA-seuranta on ollut käytössä jo useita vuosia. Kehitystyön ansiosta Lukella on nyt aiempaa tarkempi kuva Suomen susikannasta erityisesti laumojen ja reviirin perustaneiden parien osalta. Myös kansalaisten ilmoittamilla susihavainnoilla on merkitystä kannan suuruutta arvioitaessa.

Lisääntymiskauden jälkeen syksyllä susien määrä tulee olemaan nyt esitettyä arviota suurempi. Ensimmäistä kertaa pentuja saava naaras synnyttää Luken mukaan keskimäärin 3,7 pentua ja vanhemmat naaraat yleensä hiukan sitä enemmän. Lukessa kehitetään parhaillaan matemaattista mallia, jonka avulla susikannan muutoksia voidaan ennustaa myös pentutuotanto huomioiden.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä pitää tärkeänä, että susien esiintymisalueilla asuvien, yrittävien ja harrastavien näkemykset otetaan huomioon uutta metsästysasetusta valmisteltaessa ja hoitosuunnitelmaa päivitettäessä. Hän sanoo odottavansa mielenkiinnolla Lukessa syksyllä valmistuvaa uutta laskentamallia ja siihen perustuvaa arviota susikannan kehityksestä.

Vuoropuhelun toivotaan lisäävän yhteisymmärrystä

Luken kanta-arvio tulee olemaan päätöksenteossa pohjana, kun maa- ja metsätalousministeriö valmistelee uutta asetusta suden metsästyksestä. Tässä vaiheessa on vielä liian aikaista sanoa, mitä lukua ministeriö tulee esittämään 1.8.2018 alkavan metsästysvuoden suurimmaksi sallituksi saalismääräksi. Kun ministeriö antoi loppuvuodesta 2016 edellisen kerran vastaavan asetuksen (1335/2016), susikannan kooksi arvioitiin 32–38 laumaa ja suurimmaksi sallituksi saalismääräksi säädettiin 53 sutta vuodessa.

Susikannan hoito on Suomessa haasteellista, sillä suteen liittyy paljon näkemyseroja. Yksi eniten keskustelua herättävistä asioista on juuri susikannan koko eli susien määrä Suomessa. Ministeriön tavoitteena on, että metsästysasetuksen antamiseen liittyvä kuuleminen ja syksyllä käynnistettävä hoitosuunnitelman päivittäminen yhdessä sidosryhmien kanssa luovat pohjaa avoimelle vuoropuhelulle ja suteen liittyvien erilaisten näkökulmien huomioon ottamiselle keskustelussa.

Ministeriö esittää lisäksi, että susien määrää arvioitaessa käytettäisiin jatkossa mieluummin susilaumojen ja -parien määrää kuin yksilöiden lukumäärää. Näin toimitaan esimerkiksi Ruotsissa ja Saksassa vuotuisten kanta-arvioiden vertailukelpoisuuden lisäämiseksi. Maaliskuussa metsästyskauden jälkeen ja ennen lisääntymiskautta susien määrä on alhaisimmillaan. Susiyksilöiden lukumäärä muuttuu vuoden kuluessa muun muassa pentujen syntymän ja nuorten yksilöiden vaellusten takia.

Maa- ja metsätalousministeriä tiedote 6.6.2018

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriössä:

Neuvotteleva virkamies Sami Niemi, p. 029 516 2391, etunimi.sukunimi@mmm.fi (keskiviikkona 6.6. klo 10–13)
Erätalousneuvos Vesa Ruusila, p. 029 516 2051, etunimi.sukunimi@mmm.fi (keskiviikkona 6.6. klo 13 jälkeen)

Kategoriat: Metsästysuutiset

Erätalouden eri muodot ja palvelut esillä Riihimäen kansainvälisillä erämessuilla 7.-10.6.

Riista.fi - 06.06.2018 - 10:44

Erätalouden parissa työskentelevät julkisen vallan organisaatiot ovat yhteisrintamassa esillä Riihimäen kansainvälisillä erämessuilla 7.-10. kesäkuuta. Ne esittelevät yhdessä erätalouden uusia ja perinteisiä tuulia niin riistan kuin kalastuksen puoleltakin. Tarjolla on perinteisiä palveluita karttapalveluista ja kalastusluvista Oma riista -neuvontaan, mutta myös uutta kuten villisianmetsästykseen tutustuminen simulaattorin avulla sekä tuoretta tietoa vaelluskalojen ja virtavesien tilanteesta.

Erätalousorganisaatiot marssittavat myös suuren joukon asiantuntijoita Mikko ”Peltsi” Peltolan haastateltavaksi erämessujen päälavalle. Haastatteluissa puhutaan muun muassa susien tuoreesta kanta-arviosta, vaelluskalojen ja reittien tilanteesta, villisikatilanteesta sekä Oma riista-palvelusta unohtamatta paikkatietoa. Sunnuntaina haastattelussa on tuoreen erätalousselvityksen tehnyt yliopistotutkija Mari Pohja-Mykrä.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä on Peltsin haastattelussa heti messujen ensimmäisenä päivänä torstaina. Koko ohjelma on nähtävissä osoitteessa www.mmm.fi/eramessut.

Erätalousteltan (A23-28) osanottajat ja tarjonta pähkinänkuoressa:

Maa- ja metsätalousministeriö: Villisika- ja vaelluskalatietoutta, villisian metsästykseen tutustumista villisikasimulaattorin avulla. Kumppanina muun muassa Virtavesien hoitoyhdistys Virho.

Luonnonvarakeskus: Pienriista- ja vesilintuseurannat, ilveksen kanta-arviot ja -laskennat, vieraslajit.

Maanmittauslaitos: Kartat, paikkatietopalvelut, sähköinen asiointi.

Metsähallitus: Kalastonhoitomaksut sekä tietoa metsästysluvista

Suomen riistakeskus: Oma riista -palvelun neuvontaa, riistainfo.fi-sivuston lanseeraus.

Lisäksi osastolla on vieraana eteläsavolainen energiayhtiö Lumme Energia, joka on mukana vaelluskalojen elvytyshankkeissa ja mm. Elinvoimainen järvilohi hankkeen suurimpana yrityspuolen rahoittajana.

Lisätietoja:

Viestintäasiantuntija Pekka Väisänen, maa- ja metsätalousministeriö, p. 0295162480, pekka.vaisanen@mmm.fi

Kategoriat: Metsästysuutiset

Susikannan alueellinen painopiste siirtynyt Suomen itäosista länteen

Riista.fi - 06.06.2018 - 09:25

Uusimman kanta-arvion mukaan maaliskuussa 2018 Suomessa oli yhteensä 20 susilaumaa. Vastaava luku vuosi sitten oli 14. Lisäksi Suomen ja Venäjän välisen valtakunnanrajan molemmin puolin liikkuvia laumoja (ns. rajalaumat) oli viisi. Susikannan painopiste on siirtynyt itäisestä Suomesta läntiseen Suomeen, jossa maaliskuussa oli noin 70 prosenttia Suomen susista.

Susien määrän kasvua läntisessä Suomessa selittävät useat tekijät. Useimmat läntiseen Suomeen asettuneet susiparit ovat saaneet pentuja keväällä 2017. Myös susien ravintotilanne on läntisessä Suomessa oleellisesti parempi kuin itäisessä Suomessa. Itäisen Suomen susimäärän vähenemisen syitä ei tiedetä.

Susilaumoja eniten lännessä

Läntisellä kannanhoitoalueella oli maaliskuussa 2018 16 susilaumaa. Susien kokonaismäärä oli yhteensä 108 – 122, kun se vuotta aikaisemmin oli 70 – 80. Alueen susimäärä on kasvanut edellisestä arviosta noin kolmanneksella. Suurin muutos on Pohjanmaalla, jossa susien määrä on kaksinkertaistunut.

Itäisellä kannanhoitoalueella oli yhteensä 9 laumaa, joista 5 asusti valtakunnan rajan molemmin puolin. Alueen kokonaissusimäärä oli 52 – 57, kun se vuotta aiemmin oli 75 – 90.

Poronhoitoalueella liikkui ainoastaan muutama yksittäinen susi.

Suomen susikannan kokonaismäärä on 165 – 190 sutta, vajaa kymmenys enemmän kuin vuotta aiemmin. Määrään on laskettu puolet itärajan molemmin puolin sijoittuvilla reviireillä elävistä susista kuten aiemmissakin kanta-arvioissa on tehty. Kun myös rajareviireillä elävät sudet lasketaan Suomen susikantaan, susien kokonaismääräksi saadaan 180–205 sutta.

Maaliskuun susikanta edustaa metsästyskauden jälkeistä tilannetta, jolloin susien määrä on alhaisin. Kesällä susien lukumäärä on olennaisesti suurempi kuin maaliskuussa, sillä suden pennut syntyvät huhti-toukokuussa. Ensimmäistä kertaa pentuja saava naaras synnyttää keskimäärin 3,7 pentua; vanhemmat naaraat yleensä hiukan enemmän.

Suden kanta-arvio annetaan maaliskuun tilanteen pohjalta, koska silloin on kattavimmat aineistot arvion tekemiseen. Muun muassa lumipeitteen ansiosta saadaan runsaasti jälkihavaintoja ja uloste- ja virtsanäytteitä DNA-analyyseihin.

Susikanta Suomessa maaliskuussa 2018

Lisätietoa Luonnonvarakeskus:

Ilpo Kojola, tutkimusprofessori
puh. 0295327411 ilpo.kojola@luke.fi

Sirpa Thessler, ohjelmapäällikkö
puh. 0295326582 sirpa.thessler@luke.fi

Kategoriat: Metsästysuutiset

Uusi Digi-Jahti on ilmestynyt – voita termospullo

Metsästäjäliitto - 05.06.2018 - 08:09

Metsästäjäliiton julkaiseman Digi-Jahdin uusi numero on ilmestynyt tänään tiistaina 5.6. Vastaa lehden lopussa olevaan palautekyselyyn 19.6. mennessä ja osallistut Metsästäjäliiton logolla varustetun termospullon arvontaan. Termospulloja arvotaan kaksi kaikkien vastanneiden kesken.

Metsästyskoirien pentukoulutuksen juttusarjassa jatkuu, ja tällä kertaa vuorossa on saksanseisoja. Riihimäen Kansainväliset Erämessut alkavat torstaina 7.6., ja digistä pääset katsomaan Metsästäjäliiton osaston ohjelman. Lisäksi kerrotaan Helsingin riistakoulutettujen poliisien koulutustapahtumasta, jossa Metsästäjäliitto oli mukana. Katso myös video! Metsästäjien kesäajan liikuntamuodot ovat nekin esillä ja esiin nostetaan myös Metsästäjäliiton uudet villisikavideot. Klikkaa lukemaan!

Lehden kotisivulla voit valita, haluatko lukea Digi-Jahtisi suomeksi vai ruotsiksi. Kun sähköpostiosoitteesi on liiton jäsenrekisterissä, saat aina tiedon lehden ilmestymisestä. Jäsenrekisterin kirjautumisohjeet löydät täältä.

Lue Digi-Jahtia

Kategoriat: Metsästysuutiset

Rytysuon kennel lahjoitti Jahti-koiran nuorelle metsästäjälle

Metsästäjäliitto - 04.06.2018 - 16:51
Allan Kaleva ja Rytysuon Jahti

Pieni terhakka jämptipentu sai tänään nuoren metsästäjän hyvin onnelliseksi. Tuore koiranomistaja kuvaa ensi tunnelmiaan näin:

 - Olen jo pitkään haaveillut omasta hirvikoirasta. En meinannut uskoa, todeksi kun kuulin, että minut on valittu Jahdin uudeksi omistajaksi, Allan Kaleva kertoo.

Metsästäjäliitto julkaisi huhtikuussa Facebookissa ilmoituksen, jossa Rytysuon Kennel kertoi alle 18-vuotiaalle metsästäjälle lahjoitettavasta jämtlanninpystykorvan urospennusta. Reino ja Rauno Kovero saivat valtavan määrän hakemuksia ja yhteydenottoja.

Hakijoiden joukosta he valitsivat yhdessä Metsästäjäliiton nuorisovastaava Henri Mutasen kanssa kolme hakemusta loppusuoralle. Tarkan pohdinnan ja hakijoiden haastatteluiden pohjalta uudeksi omistajaksi valikoitui Allan Kaleva Iistä.

Kaleva on kulkenut hirvimetsällä äidin mukana jo alle kouluikäisestä lähtien.

- 15-vuotiaana suoritin metsästäjätutkinnon ja pääsin lintumetsälle. Syksyllä 2017 ammuin sitten hirvimerkin ja pääsin elämäni ensimmäistä kertaa yksin kiipeämään hirvitorniin passiin, Kaleva kertoo. 

- Kiinnostukseni hirvikoiratoimintaan olen saanut enoltani, jolla aikoinaan oli hirvikoiria. Niinpä olen haaveillut salaa omasta hirvikoirasta, jonka kanssa olisi yhdessä mukava jatkaa metsästysharrastusta.

Suuresta innostusta kuvaa myös Kalevan suorittama hirvenhaukkukokeen ja karhunhaukkutaipumuskokeen palkintotuomarikoulutus. Myös Kalevan metsästysseura Pohjois-Iin Eränkävijät puolsivat Kalevan hakemusta, sillä nuoria aktiivisia jäseniä kaivataan mukaan toimintaan.

Nuorten metsästysharrastuksen tukeminen tärkeää

Koiralahjoituksen taustalla ovat Reino ja Rauno Kovero Rytysuon kennelistä. He päättivät lahjoittaa huhtikuun alussa syntyneen Rytysuon Jahti -pennun innokkaalle hirvimetsästyksestä kiinnostuneelle nuorelle yhteistyössä Metsästäjäliiton kanssa.

- Haluamme auttaa yhden nuoren eteenpäin metsästäjän polulla lahjoittamalla metsästyskaveriksi hyväsukuisen koiran. Ja toki samalla näytämme esimerkkiä muille nuorten harrastuksen tukemisessa, Reino Kovero kertoo.

Rytysuon Jahti on yhdistelmästä FI KVA Onnivaaran Xani ja FI KVA Karh 1 Tuike Salon Foxi. Jahti-pentu luovutettiin tänään uudelle omistajalleen madotettuna, sirutettuna ja eläinlääkärin tarkastamana.

- Opastamme ja tuemme pennun uutta nuorta omistajaa myös koiran koulutuksessa, Reino lupaa.

Suomen Metsästäjäliitto ja Rytysuon kennel kiittävät kaikkia hakijoita.

- Toivomme, että myös muut kennelit innostuvat tästä esimerkistä ja moni muukin nuori pääsisi harrastamaan metsästyskoiran kanssa, Mutanen ja Koverot toteavat kuin yhdestä suusta.

Uutta omistajaa tuettiin myös koiran kustannuksissa. Jotta Jahti-pentu ja Kaleva pysyisivät kartalla, Belectro Oy lahjoitti b-bark-koiratutkan uudelle parivaljakolle. Lisäksi kansanedustaja Eero Reijonen lahjoitti 400 euroa koirankopin ja koiratarhan rakentamiseen.

Jahti-pennun vaiheita voi seurata tulevissa Jahti-lehdissä.

 

Kategoriat: Metsästysuutiset

Hae lupaa syksyn karhujahtiin netissä

Riista.fi - 04.06.2018 - 08:54

Poikkeusluvat karhun metsästykseen syksylle 2018 ovat haettavissa. Poikkeuslupahakemukset tulee jättää viimeistään 22. kesäkuuta Suomen riistakeskuksen sähköiseen lupahakemuspalveluun.

Poikkeuslupahakemukset pyritään ratkaisemaan 13.7. mennessä, jotta ne ovat lainvoimaisia ennen metsästyskauden alkua. Lupahaku ei koske poronhoitoaluetta, jossa karhua metsästetään alueellisen kiintiön nojalla.

Hakemuslomake on täytettävä huolellisesti. Hakijan tietojen lisäksi hakemukseen kirjataan vaaditut perustelut poikkeusluvalle. Hakemusalue määritellään yksiselitteisesti kartalle piirtämällä tai sanallisesti kuvaamalla esimerkiksi siten, että hakemusalue on kunnan tai riistanhoitoyhdistyksen alue.

Maa- ja metsätalousministeriön lausunnolla olevassa asetuksessa poikkeusluvan ja alueellisen kiintiön nojalla sallittavasta karhun metsästyksestä metsästysvuonna 2018–2019 esitetään, että poronhoitoalueen ulkopuolinen Suomi olisi yhtä kannanhoitoaluetta. Aiemmin alue on ollut jaettuna kolmeen eri kannanhoitoalueeseen. Muutos helpottaa poikkeuslupa-alueiden muodostamista alueilla, jotka ovat ennen olleet eri kannanhoitoalueita.

Suomen riistakeskus ei myönnä samoille alueille päällekkäisiä lupia. Karhun metsästyksen poikkeuslupa-alueen on hyvä olla riittävän suuri ja yhtenäinen. Käytännössä poikkeuslupaa olisi syytä hakea henkilön tai rekisteröityneen seurueen, joka on alueella yhteisesti valittu poikkeusluvan hakijaksi.

Sähköinen lupahakemuspalvelu

Tarkemmat ohjeet luvanhakuun

Oma riista -palvelu

Lupahallintokirjaamon yhteystiedot

Asetusluonnos

Alueelliset lisätiedot riistapäälliköiltä https://riista.fi/riistahallinto/yhteystiedot/

Kategoriat: Metsästysuutiset

NUORTEN ERÄLEIRI 14 -17.6.2018 Haapajärvellä

Riista.fi - 31.05.2018 - 13:03

NUORTEN ERÄLEIRI

Tervetuloa viettämään viikonloppua muiden nuorten joukkoon eräharrastusten pariin.

 

Aika: 14 -17.6.2018

Paikka:  Siiponkosken kylä- ja jokikeskus, HAAPAJÄRVI

Kohderyhmä: 11-16 vuotiaat tytöt ja pojat, myös lasten vanhemmat voivat olla mukana

Hinta: 100 € / henkilö, metsästäjätutkintoon osallistuvilta peritään erillinen maksu 20 euroa                       

 

Ohjelmassa muun muassa:

  • Metsästäjätutkintoon valmentavaa koulutusta
  • Metsästäjätutkinto
  • Ampumakoulutus, ruuti- ja jousiaseet (ampumarata)
  • Maastossa liikkumisen perusteita (kartan- ja kompassin käyttö)
  • Metsästyskoirien esittely/ näytös
  • Pienpetopyyntikoulutusta ja loukkujen valmistus
  • Vetouistelua
  • Vapaa-ajan ohjelmana leirikilpailuja, savusauna, makkaranpaistoa

 

Tiedustelut ja ilmoittautumiset:  Miika Niskala, 044-445 6404, miika.niskala@haapajarvi.fi  

 

Leirille otetaan 45 leiriläistä ilmoittautumisjärjestyksessä, majoitus omissa teltoissa.

Leiriläisille lähetetään erillinen kutsukirje, joka sisältää tarkemmat ohjeet ja leiriohjelman.

Kategoriat: Metsästysuutiset

Suomalaiset suhtautuvat metsästykseen erittäin myönteisesti

Riista.fi - 31.05.2018 - 09:59

Taloustutkimus selvitti toukokuussa 2018 Suomen riistakeskuksen toimeksiannosta suomalaisten suhtautumista metsästykseen. Tulokset ovat entistä myönteisempiä. Vastaava tutkimus on tehty vuosina 1986, 1994 ja Taloustutkimuksen toimesta 2004 ja 2013.

Taloustutkimuksen selvityksessä ilmeni, että suomalaisilla on varsin kattavasti jonkinlainen yhteys metsästykseen. Ainoastaan 16 prosentilla haastatelluista ei ole minkäänlaista tarttumapintaa metsästykseen.

Myönteisesti metsästykseen suhtautuvien määrä on noussut 66 prosenttiin kun vastaavasti kielteisesti suhtautuvien määrä on laskenut 10 prosenttiin.

Tutkimuksen mukaan suomalaiset kokevat, ettei metsästys vaaranna riistaeläinkantoja ja tämä mielipide on aiempaa yleisempi.

Suhtautuminen suurpetoihin

Tutkimuksessa kartoitettiin edelliskerran tapaan myös suomalaisten suhtautumista suurpetoihin. Tuloksista käy selvästi ilmi, että esimerkiksi suden salametsästykseen suhtaudutaan entistä kielteisemmin. Salametsästystä ei hyväksytä missään päin Suomea. Kuitenkin puolet haastatelluista oli sitä mieltä, että pihapiiriin tulleen suurpedon saisi tappaa.

Yhä useampi luottaa suurpetokantojen arvioinnissa tutkijoihin ja asiasta epävarmojen ja erimieltä olevien määrä on vähentynyt. Susien määrä jakaa mielipiteitä. Erityisesti Pohjois- ja Itä-Suomessa susien määrää pidetään liian suurena.

Haastateltujen kokema pelko karhua ja sutta kohtaan ei ole muuttunut. Puolet vastaa pelkäävänsä sekä karhua että sutta.

Liite: suhtautuminen metsästykseen

Lisätietoja:

Klaus Ekman, viestintäpäällikkö, Suomen riistakeskus

p. 029 431 2103

Timo Myllymäki, Taloustutkimus

p. 010 7585 441

Kategoriat: Metsästysuutiset

Metsästäjäliitto: Aselakiesityksestä poistettava direktiivin ulkopuoliset kiristykset

Metsästäjäliitto - 31.05.2018 - 09:40

Metsästäjäliitto on antanut sisäministeriölle lausunnon tuliasedirektiivin soveltamisesta kansalliseen lainsäädäntöön. Lausunnossa Metsästäjäliitto peräänkuuluttaa sisäministeriöltä esityksen erittäin kriittistä tarkastelua asiantuntijajärjestöjen lausuntojen pohjalta.

Muutostyön alkuvaiheessa luvattiin, että projektissa on tarkoitus toteuttaa vain direktiivivaatimukset. Nyt esitys sisältää kuitenkin useita ylimääräisiä kiristyksiä, joilla on suuri merkitys metsästys- ja ampumaharrastuksen aloittamiselle ja jatkamiselle. Näitä kiristyksiä EU ei edellytä, eikä niillä ole vaikutusta aseturvallisuuteen.

Metsästäjäliitto katsoo, että esityksessä tulisi käsitellä vain direktiivin vaatimuksia. Mikäli muita muutostarpeita ilmenee, niitä selvittävään työryhmään tulisi valita myös metsästys- ja aseharrastusjärjestöjen edustajia.

Esityksen sudenkuopat löydät Metsästäjäliiton lausunnosta

Metsästäjäliitto ottaa lausunnossaan kantaa ylimääräisiin kiristyksiin, kuten ikärajoihin, lippaisiin, lupaehtoihin, harrastuksen jatkumisen osoittamiseen, reserviläispoikkeukseen sekä aseen lainaamiseen. Kaikki Metsästäjäliiton esiin nostamat kohdat löydät liiton lausunnosta.

Kategoriat: Metsästysuutiset

Metsästäjäliitto on tehostanut tietosuojaa uuden tietosuoja-asetuksen mukaisesti

Metsästäjäliitto - 31.05.2018 - 08:40

EU:n tietosuoja-asetus eli GDPR (General Data Protection Regulation) astui voimaan 25.5. Sen tarkoituksena on yhtenäistää tietosuojakäytäntöjä sekä helpottaa omien henkilötietojen tallentamisen ja käytön seuraamista.

Metsästäjäliiton toiminta on uuden tietosuoja-asetuksen mukaista

Asetuksen myötä henkilötietojen käsittelyvaatimukset tiukentuivat. Metsästäjäliitto on huolehtinut asiaan perehtyneen lakitoimiston kanssa siitä, että liiton toiminta on uuden asetuksen mukaista. Olemme myös tarjonneet maksutonta verkkokoulutusta jäsenseuroillemme aiheen tiimoilta ja informoineet seurojen sihteereitä vaadittavista muutoksista. Yli 1 000 henkilöä osallistui koulutuksiin.

Päivitimme myös tietosuojaselosteemme asetuksen mukaiseksi. Löydät ajantasaisen selosteen täältä:

Jokainen voi tarkistaa omien henkilötietojensa käytön

Tietosuoja-asetuksen mukaan jokaisella on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on kerätty, ja miten niitä käytetään. Metsästäjäliiton jäsenille helpoin tapa tarkistaa ja muuttaa omia tietojaan on kirjautua Metsästäjäliiton jäsenrekisteriin

Mikäli sinulla ei ole tunnuksia, saat ne ottamalla yhteyttä jäsenrekisterimme asiakaspalveluun: sml@hoika.fi

Jos kaipaat lisätietoja tietosuoja-asiasta, ota yhteyttä jäsenrekisterimme asiakaspalveluun: p. 09 4177 0741 tai sml@hoika.fi

Kategoriat: Metsästysuutiset

Erämessut lähestyvät – Metsästäjäliitto mukana

Metsästäjäliitto - 30.05.2018 - 12:00

Riihimäen Erämessut järjestetään 7.–10.6.2018. Metsästäjäliitto on mukana messuilla isolla ulko-osastolla (U480), joka sijaitsee kaksilta edellisiltä Erämessuilta tutulla paikalla Sako-areenan vieressä.

Metsästäjäliiton osastolla esitellään liiton toimintaa ja uutuutena on ohjelmalava, jossa haastatellaan päivittäin mielenkiintoisia vieraita. Ohjelmassa on myös supikoiran nylky- ja sorsanpesän rakennusnäytöksiä. Lauantaina kello 13 lavalla vierailee Eränkävijät tv-sarjan tuottaja Teemu Hostikka sekä ilomantsilainen suurpetomies Ari Turunen Venla-pystin kanssa. Katso lavan tarkempi ohjelma ohesta.

Lauantaina ja sunnuntaina kello 11–13 liiton osastolla järjestetään seuratoimintaklinikka, jossa Metsästäjäliiton järjestöpäällikkö Teemu Simenius ja koulutuspäällikkö Ere Grenfors vastaavat metsästäjien seuratoimintaan liittyviin kysymyksiin. Tule kysymään, jos askarruttaa!

#metsojaminä

Metsästäjäliiton uusi metsomaskotti on saanut nimen Mainio Metso. Mainio Metso esiintyy ensi kertaa Riihimäen Erämessuilla kierrellen messualueella ja liiton osastolla.

Ota kuva Mainio Metson kanssa ja jaa kuva Facebookissa tai Instagramissa tunnisteella #metsojaminä. Näytä jakamasi kuva liiton osastolla ja saat uuden oranssin Metsästäjäliitto-ämpärin! Kaikkien kuvan jakaneiden kesken arvotaan vielä messujen jälkeen 50 € lahjakortti Eräkonttiin.

Liiton osastolla järjestetään myös vesilintulajien tunnistuskilpailu, jonka palkintona on uusi ämpäri, mikäli tunnistaa kaikki lintulajit. Lapsille on oma leikkimielinen karhukoe-kisa tuotepalkintoineen. Ämpäreitä jaetaan yhteensä 100 kpl/messupäivä.

Nähdään messuilla!

 

Metsästäjäliiton osastolla: Torstai 7.6.

Klo
12 Aki S. Perälä, houkuttelumetsästys
14 Veli-Matti Pekkarinen, sorsanpesän rakennusnäytös
15 Antti Saarenmaa, Suomen Jousimetsästäjäin Liitto
16 Jussi Pohjonen, Trafi
17 Malmgård Riistasiemen, riistasiemenet

Perjantai 8.6.

Klo
11.30 Jussi Pohjonen, Trafi
12 Aki S. Perälä, houkuttelumetsästys
13 Jaana Puhakka, Women and Sustainable Hunting -konferenssi
14 Veli-Matti Pekkarinen, sorsanpesän rakennusnäytös
15 Iina Saarikko, somettava metsästäjä
16 Malmgård Riistasiemen, riistasiemenet
17 Experience Bowhunting Club, jousimetsästys

Lauantai 9.6.

Klo
11 Veli-Matti Pekkarinen, sorsanpesän rakennusnäytös
12 Sami Sulkko, Riihimäen kaupunginjohtaja
13 Eränkävijät, Suomen paras tv-ohjelma
14 Niko Teikari, villisian aitauspyyntihanke
15 Rauli Helin, supikoiran nylkynäytös
16 Antti Saarenmaa, Suomen Jousimetsästäjäin Liitto

Sunnuntai 10.6.

Klo
11 Malmgård Riistasiemen, riistasiemenet
12 Rauli Helin, supikoiran nylkynäytös
13 Iina Saarikko, somettava metsästäjä
14 Veli-Matti Pekkarinen, sorsanpesän rakennusnäytös
15 Experience Bowhunting Club, jousimetsästys

Seuratoimintaklinikka

Lauantaina ja sunnuntaina kello 11–13
Tule kysymään tai kertomaan huolesi metsästysseuratoimintaan liittyen. Metsästäjäliiton järjestöpäällikkö Teemu Simenius ja koulutuspäällikkö Ere Grenfors vastaavat metsästäjien kysymyksiin.

Toiminnanjohtaja ja varapuheenjohtaja tavattavissa

Tapaa Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja Heli Siitari liiton osastolla lauantaina ja sunnuntaina kello 12–14. Varapuheenjohtaja Ilkka Mäkelä on myös paikalla lauantaina kello 12–14.

 

Kategoriat: Metsästysuutiset

Keski-Suomeen myönnettiin poikkeuslupa mehiläisvahinkoja aiheuttaneen karhun pyyntiin

Riista.fi - 30.05.2018 - 10:11

Suomen riistakeskus on myöntänyt Keski-Suomeen vahinkoperusteisen poikkeusluvan yhden karhun pyyntiin. Poikkeusluvalla voidaan metsästää mehiläisvahinkoja aiheuttanut karhu Jyväskylän ja Jämsän kaupungeissa ja Muuramen kunnassa rajatulla alueella sijaitsevilla mehiläispesillä tai niiden välittömässä läheisyydessä. Lupa on myönnetty mehiläistarhaukselle aiheutuvien erityisen merkittävien vahinkojen estämiseksi. Lupa on voimassa kolme viikkoa.

Karhu on hajottanut toukokuun aikana lupa-alueella ainkin 26 mehiläispesää, joiden korvausarvo on noin 10 000 euroa. Sähköpaimenaitakaan ei ole vahinkoja estänyt.

Luonnonvarakeskuksen mukaan Keski-Suomen alueella on ennen metsästyskautta 2018 vuotta vanhempia karhuja 130 – 145 yksilöä ja arvioitu pentutuotto vuonna 2018 on 30 yksilöä. Karhuja liikkuu koko maakunnan alueella ja kanta on vakaa.

Kategoriat: Metsästysuutiset

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer