slideshow 1 slideshow 2
Tapahtumat
Ampumajaos
Koirat

Uutisten kerääjä

Evira kampanjoi satamissa afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi

Riista.fi - 07.12.2017 - 10:00

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira kampanjoi afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi Helsingin satamissa. Sikoja tappava virustauti on levinnyt hälyttävästi lähialueillamme, ja sitä esiintyy Baltian maissa jo laajasti villisioissa. Suomeen levitessään afrikkalainen sikarutto aiheuttaisi mittavat tappiot sikatiloille ja koko lihateollisuudelle eläinten hävittämisen, tilojen saneerauksen ja kansainvälisen kaupan pysähtymisen vuoksi.

Afrikkalainen sikarutto on sikojen ja villisikojen vakava verenvuotokuumetauti, johon ei ole lääkitystä tai hoitoa. Vastustustoimista huolimatta tauti jatkaa leviämistään uusille alueille Baltiassa ja itäisessä Euroopassa. Uhka taudin leviämisestä näiltä alueilta Suomeen on myös jatkuvasti kasvanut. Koko Viro sekä suurin osa Latviasta ja Liettuasta ovat tartuntojen vuoksi rajoitusaluetta, josta on kiellettyä tuoda villisianlihaa tai villisikatuotteita Suomeen taudin leviämisen ehkäisemiseksi. Vastaavia rajoitusalueita on myös Puolassa, Tšekissä ja Romaniassa sekä Italian Sardiniassa.

Helsingin Länsiterminaalissa ja Katajanokalla joulukuusta alkaen näkyvässä viranomaiskampanjassa risteilymatkustajia kehotetaan olemaan tuomatta villisianlihaa tai siitä valmistettuja elintarvikkeita Baltiasta, Puolasta ja muualta taudin esiintymisalueilta laisinkaan. Niin ikään Venäjältä, Valko-Venäjältä ja Ukrainasta – joissa afrikkalaista sikaruttoa on todettu laajalti – lihatuotteiden tuonti Suomeen on tyystin kiellettyä.

Helposti leviävä vitsaus

Taudin leviämisriski tartunta-alueille suuntautuvien villisikajahtien ja elintarviketuonnin kautta on todellinen, sillä ASF-virus leviää herkästi ihmisten mukana metsästysvälineiden ja -jalkineiden sekä elintarvikkeiden välityksellä. Virus säilyy hyvin ympäristössä sekä kestää hyvin pakastusta ja erilaisia lihatuotteiden valmistustapoja.

”ASF-virus pystyy leviämään esim. kestomakkaran sekä ilmakuivatun tai pakastetun lihatuotteen välityksellä. Virossa on myös epäilty, että virus levisi alkujaan retkeilijöiden eväiden mukana maan eteläosista koilliseen”, sanoo jaostopäällikkö Sirpa Kiviruusu Evirasta.

Tautia ovat levittäneet muun muassa sikojen kuljetukset, virusta sisältävän ruokajätteen syöttö sioille sekä villisiat. Kauas uusille alueille siirtyneet tartunnat ovat aiheutuneet pääasiassa saastuneen ruokajätteen syöttämisestä sioille. EU:ssa ruokajätteen syöttäminen sioille on kielletty.

Tuotantotilojen tautisuojaus avainasemassa

Afrikkalainen sikarutto voi levitä tuotantotiloille myös tartuntaa kantavan villisian mukana. Hyvä tautisuojaus on varmin keino estää afrikkalaisen sikaruton pääsy sikalaan. Kesäkuusta 2018 alkaen sikaloiden on aidattava ulkotarhat niin, että kärsäkosketus tautia mahdollisesti kantavien villisikojen kanssa vältetään.

Villisikakannan kasvua pyritään hillitsemään hyvässä yhteistyössä metsästäjien kanssa. Evira ja Suomen Sikayrittäjät ry maksavat metsästäjille näytepalkkion niistä Suomessa metsästetyistä villisioista, joista on lähetetty näyte Eviraan tutkittavaksi afrikkalaisen sikaruton varalta. Jatkuvasti kasvavat näytemäärät kertovat osaltaan villisikakannan kasvusta.

Sianlihan vienti sakkaisi saman tien

Sikataloudelle afrikkalaisen sikaruton leviäminen on suuri uhka. Tautitapaukset aiheuttaisivat merkittäviä tappioita kotimaiselle sianlihantuotannolle eläinten lopettamisen, rajoitusalueiden ja logistiikkaketjun häiriöiden sekä tilojen saneerausten vuoksi. Kotimaisen sianlihan kulutus todennäköisesti myös vähenisi, vaikka ihmisiin ASF-virus ei tartukaan.

”Vahvistettu tautitapaus pysäyttäisi sianlihan viennin heti useisiin maihin ja vaikeuttaisi elintarvikkeiden vientiä pitkäkestoisesti. Moniin EU:n ulkopuolisiin maihin sianlihan vienti todennäköisesti pysähtyisi saman tien”, ylitarkastaja Riikka Lahdenperä Evirasta muistuttaa.

Tuotantotilojen tautisuojauksen lisäksi tiedottaminen ja ohjeistus ovat avainasemassa afrikkalaisen sikaruton torjunnassa.

”Tiedonkulku riskiryhmille, kuten ulkomaisille sikalatyöntekijöille, elintarvikkeita maahantuoville ja riskialueelle matkustaville suomalaisille metsästäjille, on avainasemassa taudin leviämisen estämisessä”, Kiviruusu painottaa.

Lisätietoja:

Jaostopäällikkö Sirpa Kiviruusu, p. 0400 920 503, sirpa.kiviruusu@evira.fi (eläintautien valvonta)

Ylitarkastaja Riikka Lahdenperä, p. 050 401 9411, riikka.lahdenpera@evira.fi (elintarvikkeiden vienti)

Lue lisää:

Älä tuo afrikkalaista sikaruttoa Suomeen
Afrikkalaisen sikaruton mahdollisia maahantuloreittejä – riskiprofiilin päivitys 2017 (pdf)
Sikojen ulkonapitokielto: Suojaa siat luonnonvaraisilta villisioilta

Kategoriat: Metsästysuutiset

Uusi Jahti ilmestyy tänään

Metsästäjäliitto - 04.12.2017 - 12:15

Jahti-lehden uusi numero ilmestyy tänään maanantaina 4.12. Uuden lehden kannessa komeilee metsäjänis.

100-sivuinen lehti pitää sisällään koosteen Suomen suurimmista peijaisista, raportin Euroopan susikannan kasvusta sekä syyssorsastusta lumipuvussa. Lisäksi kerrotaan valkohäntäpeurakannan hoidosta ja haulikon oikean tähtäyskuvan muodostumisesta. Jahtipohdintoja-palstalla kirjoittaa maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä. Mukana on myös Juha K. Kairikon katsaus sadan vuoden takaisiin metsästysoloihin. Mukavia lukuhetkiä ja hyvää itsenäisyyspäivää sinivalkoisen lehden kera!

Metsästäjäliiton jäsenet voivat lukea Jahdin näköislehden jäsenrekisterin kautta. Kirjaudu jäsenrekisteriin ja klikkaa vasemmasta sivusta kohtaa Materiaalit.

Kategoriat: Metsästysuutiset

Aselaki muuttui 1.12.2017

Riista.fi - 01.12.2017 - 17:13

Katso tärkeimmät muutokset Suomen riistakeskuksen koulutusportaalista.

Poliisin tiedote.

 

Kategoriat: Metsästysuutiset

Villisian aitauspyyntiä kehitetään

Riista.fi - 01.12.2017 - 10:33

Huoli afrikkalaisen sikaruton (ASF) leviämisestä suomalaisten villisikojen välityksellä on johtanut villisikaan liittyvän lainsäädännön tarkistamiseen, useat säädösmuutokset tähtäävät metsästyksen helpottamiseen.

Metsästyslain ja -asetuksen muutokset mahdollistivat elävänä pyytävän aitauksen käytön villisian metsästyksessä 7.8.2017 alkaen.

Hyvissä olosuhteissa villisika-aitauksella saadaan pyyntitehoa aktiivisten metsästysmenetelmien rinnalle. Aitauspyynnin salliminen tukee maa- ja metsätalousministeriön asettamaa tavoitetta Suomen villisikakannan puolittamisesta.

Pyyntiaitauksen käyttämisestä Suomessa ei ole kokemuksia ja ulkomaiset aitausmallit eivät ole sellaisenaan soveltuvia lain asettamiin rajoituksiin aitauksen koon, erottelukäytävien ja muiden ominaisuuksien suhteen.

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19930666

Suomen Metsästäjäliitto aloitti marraskuun alussa Suomen riistakeskuksen rahoituksella aitauspyyntihankkeen.

Hankkeen tavoitteena on tuottaa aitausmalli, jolla villisikojen pyynti voidaan toteuttaa tehokkaasti, mutta eettisesti. Pyyntimuoto on haasteellinen ja erityisesti eettisten periaatteiden noudattaminen on aitauspyynnissä etusijalla.  Tästä syystä hanke on nähty tarpeelliseksi. Prototyyppiaitauksen käyttökokemukset antavat suuntaa tulevaisuuden aitauspyynnille Suomessa.

Aitauspyynnillä pyritään ehkäisemään Afrikkalaisen sikaruton leviäminen. Aktiiviset metsästysmuodot saattavat edesauttaa taudin leviämistä sikalaumasta toiseen. Pahimmillaan sikaruton leviäminen maan sisällä johtaa metsästysrajoituksiin rajoitusvyöhykkeillä.

Hankkeen aitausmallia voidaan mahdollisesti käyttää myös villisikojen pyytämiseen tutkimustarkoituksiin – erityisesti GPS-seurantaa varten.

Aitaushankkeen tarkoituksena on kehittää pyyntimuoto, jolla halutessaan voidaan paikallistason villisikakantaan vaikuttaa ja pyytää villisikoja tehokkaasti. Aitauspyynnin toteuttaminen on joka tapauksessa alueen metsästysoikeuden haltijan päätettävissä.

Suomen Metsästäjäliiton tiedote

Kategoriat: Metsästysuutiset

Metsästäjäliitto hakee avustusta ympäristöministeriöltä

Metsästäjäliitto - 30.11.2017 - 15:41
Ympäristöministeriön avustuksen turvin on tänä vuonna järjestetty koulutuksia muun muassa ampumaratojen ympäristövaikutuksiin liittyen. Tälle toivotaan jatkoa ensi vuonna.

Metsästäjäliitto on tänään torstaina 30.11. jättänyt avustushakemuksen ympäristöministeriöön. Hakemus kohdistuu momentille 35.01.65. Avustukset järjestöille ja ympäristönhoitoon vuodelle 2018. Haettava avustus on suuruudeltaan 250 000 €.

Metsästys on YK:n hyväksymä kestävän luonnonkäytön muoto. Liiton edistämä kestävä ja eettinen metsästys tukee luonnonvarojen kestävää käyttöä ja kokonaismonimuotoisuutta sekä virkistyskäyttömahdollisuuksien huomioonottamista. Näin liitto on mukana toteuttamassa EU:n biodiversiteettistrategiaa. Esimerkiksi kosteikkoelinympäristöjen hyväksi tehty työ auttaa muun muassa taantuvia vesilintulajeja.

Ampumaratojen kohdalla liitto edistää ympäristöhallinnon tavoitteita muun muassa selkeyttämällä lupaprosesseja sekä yhtenäistämällä lupahakemuksia ja -päätöksiä, jolloin ympäristönsuojelun taso ja tehokkuus paranevat ja prosesseissa saavutetaan kustannussäästöjä. Näin turvataan kestävään ja eettiseen metsästykseen kuuluva ampumaharjoittelu siten, että ympäristövaikutukset ja mahdolliset kuormituksesta aiheutuvat riskit minimoidaan. Tänä vuonna saadun järjestöavustuksen turvin on järjestetty muun muassa ampumaratojen ympäristövaikutuksiin sekä vaikutusten hallintaan parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) näkökulmasta keskittyvä koulutus.

Ympäristöministeriö tekee päätökset avustuksista maalis–huhtikuussa 2018.

Kategoriat: Metsästysuutiset

Laaja seurantaohjelma jäljittää hirvieläinten näivetystautia

Riista.fi - 29.11.2017 - 11:23

Suomi on Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran johdolla mukana hirvieläinten näivetystaudin (chronic wasting disease, CWD) seurantaohjelmassa. Ohjelmaa toteutetaan kuudessa EU-maassa vuosina 2018 – 2020 ja sen avulla selvitetään, esiintyykö tautia EU:n alueella. Hirvieläinten näivetystauti on kuolemaan johtava aivoja rappeuttava sairaus, joka levitessään saattaisi aiheuttaa poroelinkeinolle isoja tappioita. Myös riistan hyödyntäminen hankaloituisi merkittävästi. Taudin ei ole todettu tarttuvan ihmisiin eikä luonnollisella tavalla myöskään muihin kotieläimiin.

Suomessa esiintyvistä lajeista poron lisäksi hirvi, metsäpeura, valkohäntäkauris ja metsäkauris ovat taudille alttiita.

Tautia on esiintynyt jo vuosikymmeniä Pohjois-Amerikassa, mutta Euroopassa se todettiin ensimmäistä kertaa norjalaisista tunturipeuroista ja hirvistä vuonna 2016.

”Tauti kuuluu prionitauteihin, joista käytetään myös nimitystä tarttuvat, huokoiset aivorappeumat. Tautia aiheuttavat prionit eli rakenteeltaan muuntuneet proteiinit, jotka säilyvät ympäristössä vuosia ja joiden tuhoaminen on vaikeaa”, sanoo erikoistutkija Sirkka-Liisa Korpenfelt Eviran virologian tutkimusyksiköstä.

Hirvieläinten näivetystauti tarttuu hirvieläimestä toiseen eläimen syljen, ulosteiden ja virtsan välityksellä, mutta myös tautia sairastaneen eläimen saastuttamasta ympäristöstä. Hirvieläinten näivetystaudin oireita ovat voimakkaan laihtumisen ohella muun muassa apaattisuus, tasapaino- ja liikkumishäiriöt sekä runsas kuolaaminen, juominen ja virtsaaminen. Eläin vetäytyy myös laumasta erilleen ja voi olla peloton ihmistä kohtaan.

Yhteistyöllä tuloksia
Seurantaohjelmassa on tarkoitus tutkia sekä tarhattuja että luonnonvaraisia hirvieläimiä. Sairaana lopetetut tai itsestään kuolleet, yli vuoden vanhat hirvieläimet pyritään saamaan tutkimuksiin koko maassa. Seuranta ei kuitenkaan koske kuusipeuraa, koska tätä lajia pidetään vastustuskykyisenä kyseiselle taudille.

Kaikkien paliskuntien alueilta samoin kuin 45 arvotun riistanhoitoyhdistyksen alueelta ja Ahvenanmaalta pyydetään lisäksi seurantanäytteitä yli vuoden ikäisistä, liikenteessä kuolleista, petoeläinten tappamista  sekä teurastuksessa hylätyistä hirvieläimistä.

Paliskunnille, valituille riistanhoitoyhdistyksille, Ahvenanmaan metsästäjille, tarhattujen hirvieläimien pitäjille ja kunnaneläinlääkäreille on lähetetty tarkemmat ohjeet.

Näytteiden lähettämisestä on ohjeet myös Eviran verkkosivuilla.

Hirvieläinten näivetystaudin lisäksi tunnettuja prionin aiheuttamia sairauksia ovat nautojen hullun lehmän tauti, lampaiden ja vuohien scrapie ja ihmisten Creutzfeldt-Jakobin tauti.

Lue lisää:
Hirvieläinten näivetystauti

Lisätietoja:
erikoistutkija Marja Isomursu (näytteenotto), p. 040 512 1248
erikoistutkija Sirkka-Liisa Korpenfelt (laboratoriodiagnostiikka), p. 050 351 0308
ylitarkastaja Hanna Kuukka-Anttila (seurantaohjelma), p. 040 351 3318

Kategoriat: Metsästysuutiset

Metsästäjäliiton puheenjohtaja Tuomas Hallenberg onnitteli 50-vuotiasta Viron Metsästäjäliittoa

Metsästäjäliitto - 27.11.2017 - 11:39

Metsästäjäliiton puheenjohtaja Tuomas Hallenberg kävi onnittelemassa 50-vuotiasta Viron Metsästäjäliittoa (EJS). Hallenberg luovutti tapaamisen yhteydessä EJS:n puheenjohtajalle Margus Puustille pronssisen Metson, joka on sekä Suomen että Viron Metsästäjäliiton symboli. Samalla sovittiin, että liittojen välistä yhteistyötä jatketaan entistä tiiviimmin.


 

Kategoriat: Metsästysuutiset

Tilaa joululahja metsästäjälle

Riista.fi - 23.11.2017 - 15:28

Verkkokaupasta löytyvät Metsästäjän oppaan syksyllä 2017 ilmestynyt päivitetty painos sekä ruotsinkielisen Handbok för jägaren:n uunituore päivitetty 2. painos.

 Muita lahjaideoita:

Kategoriat: Metsästysuutiset

Marraskuu on pahinta peurakolariaikaa

Riista.fi - 20.11.2017 - 11:00

Eniten eläinonnettomuuksia tapahtuu tunti ennen auringonnousua ja tunti auringonlaskun jälkeen. Marraskuussa valkohäntäpeurojen kiima-aika saa eläimet liikkeelle ja samalla aamu- ja iltahämärät osuvat vilkkaimman työmatkaliikenteen aikaan.

Autoilijan tulee ilmoittaa jokaisesta hirvieläimen kanssa törmäämisestään yleiseen hätänumeroon 112. Soitto käynnistää organisoidun tapahtumaketjun, jonka päätteeksi riistanhoitoyhdistyksen suurriistavirka-apu (SRVA) käy joko noutamassa kuolleen eläimen tai käynnistää loukkaantuneen eläimen jäljestyksen.

SRVA-henkilöt ovat vuoden alusta lähtien tallentaneet hoitamansa tapahtumat Oma riista -palveluun.  Yhtenä tärkeänä tallennettavana tietona on onnettomuuden tapahtumapaikka. Tietoa voidaan hyödyntää liikenneturvallisuuden parantamiseen, esimerkiksi navigaattoreiden kautta tuleviksi hirvieläinvaroituksiksi.

Tietojen keruussa on ollut vuoden aikana mukana 14 000 henkilöä ja he ovat tehneet talkootöitä 26 000 tuntia. Kirjauksia eri tapahtumista on tullut yli 6500 kappaletta.

Lisätietoa: Reima Laaja, riistasuunnittelija Suomen riistakeskus p. 029 431 2322

Kategoriat: Metsästysuutiset

Suomen riistakeskus hakee erikoissuunnittelijaa

Riista.fi - 17.11.2017 - 08:50

Suomen riistakeskuksessa ilmoitetaan haettavaksi

ERIKOISSUUNNITTELIJAN TOIMI.

Suomen riistakeskukseen haetaan erikoissuunnittelijaa vakituiseen työsuhteeseen.

Suomen riistakeskus edistää kestävää riistataloutta, tukee riistanhoitoyhdistysten toimintaa ja huolehtii riistapolitiikan toimeenpanosta sekä vastaa sille säädetyistä julkisista hallintotehtävistä.

Erikoissuunnittelijan tehtäviin tulee kuulumaan pääasiassa metsästyslaissa (615/1993) säädettyjen lupa-asioiden käsittelyä. Lisäksi tehtävään sisältyy erikseen määrättyjen julkisten hallintotehtävien hoitaminen. Näistä tehtävistä säädetään tarkemmin riistahallintolain 2 §:n 1 momentissa.

Toimen sijoituspaikkana on sopimuksen mukaan Suomen riistakeskuksen aluetoimisto.

Tehtävän hoitaminen edellyttää
 • ylempää korkeakoulututkintoa mielellään oikeustieteiden alalta
 • hyvää perehtyneisyyttä hallinto- ja ympäristöoikeuteen sekä lainsäädäntövalmistelun tuntemusta
 • riistatalouden ja metsästyksen hyvää tuntemusta
 • suomen kielen erinomaista ja ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa
 • englannin kielen taitoa
 • neuvottelutaitoja ja yhteistyö- ja vuorovaikutuskykyä
 • valmiutta joustaviin työaikoihin ja liikkumiseen Suomessa ja tarvittaessa myös ulkomailla

Toimen palkkaus määräytyy voimassaolevan, alalla noudatettavan työehtosopimuksen mukaan ja toimi on otettava vastaan 1.1.2018 tai sopimuksen mukaan.

Suomen riistakeskukselle osoitetut hakemukset pyydetään toimittamaan 4.12.2017 klo 16.00 mennessä ensisijaisesti sähköisesti osoitteeseen: kirjaamo@riista.fi tai toissijaisesti osoitteella: Suomen riistakeskus/Kirjaamo, Sompiontie 1, 00730 HELSINKI. Kuoreen merkintä: Erikoissuunnittelija.

 

Lisätietoja antaa:

Julkisten hallintotehtävien päällikkö Sauli Härkönen, sauli.harkonen@riista.fi, puhelin 029 431 2104

Kategoriat: Metsästysuutiset

Metsästäjäliitto hakee joustoa petopolitiikkaan

Metsästäjäliitto - 16.11.2017 - 13:21

EU-parlamentti äänesti 15.11. aiempaa joustavamman luontodirektiivin puolesta. Metsästäjäliitto on ollut aktiivisesti mukana edistämässä asiaa toivoen sen tuovan joustoa myös petopolitiikkaan.

Metsästäjäliitto käynnisti keväällä 2017 toimenpiteet aktiivisen susikannan hallinnan mallin luomiseksi. Tavoitteeksi liitto asetti suden siirtämisen luontodirektiivin liitteestä IV liitteeseen V. Tällä haetaan joustoa lupapolitiikkaan ja paikallisten olojen huomiointiin. Toimenpiteisiin kuuluvat yhteistyön kehittäminen Luonnonvarakeskuksen ja Suomen riistakeskuksen kanssa osapuolia tyydyttävän suden kannanarvion saavuttamiseksi, rakentavan ja vastuullisen kannanhoitosuunnitelman mukaisten toimien kehittäminen valtakunnallisen susifoorumin kautta sekä kansainvälinen vaikuttaminen. Tavoitteena on, että yhteiselo suden kanssa on nykyistä helpompaa, haitat ovat hallinnassa ja että Suomessa on elinvoimainen susikanta, jota voidaan hallita aktiivisilla kannanhoitosuunnitelman mukaisilla toimenpiteillä.

EU-parlamentti vaatii toimia peto-ongelmien ehkäisemiseksi

Liitto on tehnyt aktiivista työtä EU-tasolla eurooppalaisten metsästäjäjärjestöjen ja muiden sidosryhmien kanssa. Nyt yksi tärkeä välitavoite on saavutettu. EU-parlamentti äänesti 15.11. sen puolesta, että luontodirektiiviä muutettaisiin joustavammaksi. Tahtotila on, että lajien suojelun statusta voitaisiin muuttaa heti, kun toivottu suojelun taso on saavutettu. Tällä hetkellä muutosten tekeminen on vaikeaa, vaikka kanta kasvaisi kuinka suureksi ja aiheuttaisi mittavia ongelmia.
Parlamentti vaatii komissiolta toimia maaseudun ihmisten ja suurpetojen rinnakkaiseloon liittyvien ongelmien vähentämiseksi. Se muistuttaa, että etenkin sudet voivat alueellisesti vaarantaa ekosysteemien kestävän kehityksen sekä maaseudun elinkeinot.

"Nämä ovat erinomaisia signaaleja siitä, että parlamentti viimein kuuntelee paikallisten näkemyksiä", Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja Heli Siitari toteaa. ”Nykyinen direktiivin tulkinta ei anna mahdollisuutta huomioida paikallisia oloja riittävän hyvin.”

Luotettava kannanarvio ja kansallinen yhteistyö ovat kaiken perusta

Liitto on kehittänyt suden kannanarvioyhteistyötä viime kuukausien aikana. ”Luotettava kanta-arvio on kaiken perusta, ja sen tuottamiseksi olemme aloittaneet tiiviin yhteistyön Suomen riistakeskuksen ja Luonnonvarakeskuksen kanssa”, Metsästäjäliiton puheenjohtaja Tuomas Hallenberg sanoo. Metsästäjien susihavainnot ovat erittäin tärkeitä, sillä ajantasaiset havainnot ovat perusta myös haittaa aiheuttavien yksilöiden poistoon liittyvässä lupaprosessissa. Ja luotettava kanta-arvio on lupapolitiikan peruskivi. "Mahdollinen liitetarkistus saattaisi parhaimmillaan mahdollistaa esimerkiksi suden siirtämistä liitteestä IV liitteeseen V koko Suomessa. Vielä on kuitenkin monta porrasta kuljettavana", Metsästäjäliiton puheenjohtaja Tuomas Hallenberg sanoo. Toteutuessaan tämä voisi tuoda aikaisempaa enemmän vapausasteita poikkeuslupia myöntäville viranomaisille sekä lupien hakijoille. Mahdollinen liitemuutos tulevaisuudessa ei kuitenkaan poista Suomelta velvoitetta suden suotuisan suojelutason turvaamisesta myöskään jatkossa.

Yhtenä aktiivisista susipolitiikan toimenpiteistään Metsästäjäliitto kutsui äskettäin koolle valtakunnallisen susifoorumin, jossa muiden tärkeiden sidosryhmien kanssa toimitaan yhteisvoimin kohti parempaa suden kannanhoitoa. Tavoitteena on saada haitat haltuun kannanhoitosuunnitelman toimenpiteiden avulla, suden suojelun siitä kärsimättä. Metsästäjäliiton tavoitteena on, että susikannan hoidossa huomioitaisiin kannanhoitosuunnitelman mukaisesti myös sosiaalinen kestävyys ja paikalliset ihmiset.

Esitys vaatii komissiolta toimenpiteitä

Päätöslauselma velvoittaa komission tutkimaan joustojen toteuttamista. Lopullinen esitys sai parlamentissa huomattavan äänienemmistön, mikä on vahva viesti komissiolle ja jäsenvaltioiden hallituksille.  Komission vastauksen aikataulusta ei ole vielä tietoa.

Kategoriat: Metsästysuutiset

Uusi Digi-Jahti ilmestyi – voita HongKong-lahjakortti

Metsästäjäliitto - 16.11.2017 - 09:09

Metsästäjäliiton julkaiseman Digi-Jahdin uusi numero on ilmestynyt tänään torstaina 16.11. Vastaa lehden lopussa olevaan palautekyselyyn 30.11. mennessä ja osallistut sadan euron arvoisen HongKong-tavaratalojen lahjakortin arvontaan.

Metsästyskoirien pentukoulutuksen juttusarjassa ovat tällä kertaa vuorossa amerikankettukoira ja plottinajokoira. Kokeneet suurpetomiehet antavat vinkkejä rotujen koulutukseen. Lisäksi muistutellaan mieliin saaliskuvauksen 10 käskyä ja vieraillaan MetsästysMetso-leirillä Pohjois-Savossa. Katso myös video leiriltä!

Lehdestä voit lukea myös saksalaisvieraiden hirvijahtireissusta Suur-Savoon sekä keskisuomalaisen lihanleikkuuyrittäjän palveluista ja koulutuksista.

Lehden kotisivulla voit valita, haluatko lukea Digi-Jahtisi suomeksi vai ruotsiksi. Kun sähköpostiosoitteesi on liiton jäsenrekisterissä, saat aina tiedon lehden ilmestymisestä. Jäsenrekisterin kirjautumisohjeet löydät täältä

Löydät Digi-Jahdin täältä

Kategoriat: Metsästysuutiset

Oma riista -palvelulle Suunnannäyttäjät-kilpailun 3. palkinto

Riista.fi - 15.11.2017 - 11:16

Keväällä 2017 järjestettiin Suunnannäyttäjät-kilpailu, jolla nostettiin esiin ennakkoluulottomia kehittäjätiimejä hyvästä digitalisaatiotyöstä. Kilpailun voittajat ja kunniamaininnan saaneet tiimit palkittiin kunniakirjoilla 14. marraskuuta Säätytalolla.

Digitalisaatio mahdollistaa kadonneen henkilön nopeamman löytymisen

Suomidigin Suunnannäyttäjät-kilpailun voitti Lapin poliisilaitoksen RPAS (miehittämätön ilma-alustoiminta) -projekti.

”Projektissamme toiminnassa hyödynnetään RPAS-laitetta eli dronea heti katoamisilmoituksen tullessa kadonneen henkilön etsinnässä. Digitalisoinnin periaatteista projektissamme korostuivat palvelujen kehittäminen asiakaslähtöisesti, palvelujen rakentaminen helppokäyttöisiksi ja turvallisiksi sekä hyödyn tuottaminen asiakkaalle nopeasti”, kertoo tiimin vetäjä Lapin poliisilaitoksen ylikonstaapeli Jari Seppälä.

Digitalisaation mahdollistamalla RPAS-toiminnan avulla parannetaan mahdollisuutta löytää kadonnut henkilö jo ns. lähietsinnässä n. 300 – 500 m säteellä katoamispisteestä. Suurin osa kadonneista löytyy lähietsintäalueelta.

”Kehitämme toimintaamme tilanteiden nopeaan ja tehokkaaseen käynnistämiseen jolloin pelastumisen ja löytymisen mahdollisuus on suurin,” toteaa Seppälä.

Työvuorojen suunnittelu varhaiskasvatuksessa ja riistatietojen antaminen digiksi

Sunnannäyttäjät-kilpailun toisesta sijasta palkittiin Liperin kunnan varhaiskasvatuksen tuntiperustainen maksujärjestelmä, joka mahdollistaa työvuorojen suunnittelun mahdollisimman tehokkaasti lapsen etua ajatellen. Kolmanneksi kilpailussa sijoittui Suomen riistakeskuksen Oma riista -palvelu, jonka avulla metsästäjät voivat antaa riistatietoa paikan päällä älypuhelimilla ja hallinnollinen rasite viranomaisille on minimoitu.

Kunniamaininnan arvokkaasta työstään saivat Migri.fi-uudistusVerkkopotku@ kehitysvammaisten tukiasumiseen ja Helsingin kaupungin ICT-kehittämismenetelmät Kehmet.

Suomessa tehdään hyvää digitalisaatiotyötä

Kilpailun avulla nostettiin esille hyviä esimerkkejä ja onnistumisia digitalisaatiotyöstä, ja sillä haluttiin rohkaista myös muita digitalisoimaan palvelujaan ja käytäntöjään.

”Tavoitteena olevat käyttäjäystävälliset digipalvelut eivät rakennu itsestään. Toimintatapojen muuttaminen vaatii uskallusta. Suunnannäyttäjät –kilpailulla haluamme antaa tunnustusta digin edelläkävijöille”, sanoo palkitsemistilaisuuteen osallistunut julkisten palveluiden digitalisaatiosta vastaava kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen. Vehviläinen veti kilpailun arviointiraatia.

Suunnannäyttäjät-kilpailuun osallistuneiden kilpailijoiden esimerkkikuvaukset sijoitettiin Suomidigii.fihin osaksi Digitalisoinnin Pelikirjaa, joka palvelee kaikkia julkisen hallinnon kehittämiseen osallistuvia tarjoamalla hyväksi havaittuja työkaluja, parhaita käytäntöjä ja konkreettisia toimintaohjeita kehityshankkeiden eri vaiheisiin. Pelikirjassa toiminnan kehittäjät pääsevät helposti tutustumaan miten muissa organisaatioissa on viety digiperiaatteita käytäntöön ja millaisia haasteita on kohdattu projektien aikana.

Lisätietoja:

Suunnannäyttäjät-kilpailu Suomidigi.fi:ssä
Digitalisaation hyödyntäminen kadonneen henkilön etsinnässä palkittiin Suunnannäyttäjät-kilpailussa (tiedote 16.6.2017)

Erityisasiantuntija Aleksi Kopponen, aleksi.kopponen(at)vm.fi, puh. 050 592 6457
Ministerin erityisavustaja Tuomas Vanhanen, tuomas.vanhanen(at)vm.fi, puh. 02955 30216,

Kehittäjätiimit:

 • Lapin poliisin MSO (Mananging Search Operations ) -etsinnän tiimi: ylikonstaapeli Jari Seppälä, jari.seppala(at)poliisi.fi
 • Liperin kunnan varhaiskasvatus -tiimi: hyvinvointivastaaja Sirkka Korhonen, sirkka.korhonen(at)liperi.fi, puh. 040 766 0940
 • Suomen riistakeskuksen Oma riista-palvelun kehittäjätiimi: projektipäällikkö Ville Hokkanen, ville.hokkanen(at)riista.fi, puh. 029 431 2302
 • Kehmet-tiimi: ohjelmapäällikkö Ilkka Kautto, ilkka.kautto(at)hel.fi, puh. 040 637 6649
 • Migri.fi-uudistustiimi: viestintäsuunnittelija Eini Perttilä, eini.perttila(at)migri.fi, puh. 0295 419 352
 • Verkkopotku-tiimi: koulutuspäällikkö Elise Majander, verkkopotku(at)gmail.com, puh. 045 343 2666

Suomidigi kannustaa ja innostaa asiantuntijoita tekemään uutta rohkeasti ja haastaa samalla julkisen hallinnon kehittäjät pohtimaan digiperiaatteiden toteutumista käytännössä. Suomidigi on osa Suomi 100 -ohjelmaa.

Kategoriat: Metsästysuutiset

Riista- ja kalakerhot 2018-2019

Riista.fi - 14.11.2017 - 14:57

Oletko kiinnostunut järjestämään eräaiheista kerhotoimintaa? Riista- ja kalakerho tarjoaa siihen mahdollisuuden.

Riista- ja kalakerhot ovat Metsästäjäliiton, Suomen riistakeskuksen, 4H-yhdistyksen sekä Vapaa-ajan kalastajien keskusjärjestön luontokerhoja 9–13-vuotiaille. Kerhoja järjestetään syys- ja kevätlukukausien aikana kerran viikossa. Niissä tarjotaan monipuolista tietoa luonnossa liikkumisesta, metsästyksestä ja kalastuksesta. Järjestäjinä voivat toimia mm. paikallinen metsästys- ja kalastusseura yhteistyössä 4 h-yhdistyksen kanssa.

Kerhon järjestämiseen on mahdollista saada nyt tukea. Avustuksesta voi maksaa myös ohjaajapalkkioita järjestävälle yhdistykselle tai henkilöille. Saat halutessasi käyttöösi myös esimerkkiohjelmat ja materiaaleja. Avustus haetaan keskitetysti kaikille kerhoille Suomen Metsästäjäliiton toimesta.

Avustukset syksyllä 2018 alkavaan toimintaan haetaan nyt. Ilmoitathan halukkuudestasi järjestää Riista- ja kalakerho viimeistään 27.11. mennessä.

Voit ilmoittautua mukaan ja kysyä lisätietoja:

Henri Mutanen

Nuorisovastaava
Suomen Metsästäjäliitto – Finlands Jägarförbund r.y
+358 (0)50 528 0001
henri.mutanen@metsastajaliitto.fi

 

Tervetuloa mukaan!

Kategoriat: Metsästysuutiset

Metsästäjäliitto hakee lisää tarkkuutta suden kannanarviointiin

Metsästäjäliitto - 14.11.2017 - 13:21

Metsästäjäliitto ajaa mahdollisimman tarkkaa suden kannanarviota ja pyrkii edistämään tätä aktiivisesti toiminnallaan. Tarkka arvio on edellytys parhaiden kannanhoidollisten toimenpiteiden määrittelyssä.

Metsästäjäliiton toimet tarkemman kanta-arvion saavuttamiseksi ovat herättäneet viime aikoina vilkasta keskustelua sosiaalisessa mediassa. Alla selkeytettynä Metsästäjäliiton tavoitteet asiaan liittyen.

Suomessa susikanta-arvion laatii Luonnonvarakeskus. Syksyn välikanta-arviosta luovuttiin, koska se antoi vääristyneen kuvan susikannasta. Lumettomana aikana jälkihavaintoja tulee huomattavasti vähemmän kuin lumella, mikä tuo arvioon liikaa epävarmuustekijöitä. Ja monin paikoin Suomea pysyvä lumi tulee nykyisin hyvin myöhään, joten yhtenäistä lumijälkilaskentaa on erittäin vaikea toteuttaa. Aiempina vuosina syksyinen kanta-arvio haluttiin kannanhoidollista sudenmetsästystä koskevaa asetusta varten. Nykyinen asetus säädettiin kahdeksi vuodeksi syksyllä 2016, joten se on voimassa vielä tämän vuoden. Luvat myönnetään sosiaalisin tai vahinkoperustein, eikä tällä hetkellä ole tulossa uusia pelkästään kannanhoidollisia lupia.

Näistä syistä nykyisin tehdään siis ainoastaan keväinen arvio, jossa hyödynnetään pääasiassa metsästäjien TASSU-havaintoja. Tästä syystä Metsästäjäliitto antoi syksyllä tämän ohjeistuksen jäsenistölle syksyn ja talven kenttätöitä varten. Liitto on myös kannustanut jäsenistöään susien tehostettuun lumijälkihavainnointiin. Tarkka kannanarvio edellyttää tiivistä yhteistyötä metsästäjien ja tutkijoiden välillä.

Tietyillä alueilla kokeillaan myös vapaaehtoisvoimin TASSU-havaintoja täydentävää DNA-keräystä, joka auttaa tarkentamaan laumojen rakennetta, yksilömääriä ja siten koko kannanarviota. 

Toisin kuin sosiaalisessa mediassa on epäilty, kerättyä aineistoa ei ole tarkoitus verrata ns. Aspin geenipankkiin, eli erottamaan risteymiä aidoista susista, vaan tieto hyödynnetään laadukkaan arvion tuottamiseksi.

DNA-tutkimuksesta on hyviä kokemuksia Ruotsissa, ja Metsästäjäliitto pitää sitä tärkeänä askeleena kohti luotettavaa kanta-arviota. Metsästäjäliitto tukee Luken pilottiprojektia, jossa selvitämme yhdessä Suomen riistakeskuksen kanssa, kuinka kannanarviointia voidaan kehittää edelleen.

Metsästäjäliitto toivoo avointa ja asiallista julkista keskustelua susiasioissa. Toivomme myös, että Metsästäjäliittoa koskevissa kysymyksissä ottaisitte yhteyttä suoraan liittoon. Laadimme liiton verkkosivuille osion, jossa pyrimme avaamaan suteen liittyviä kysymyksiä.

Kategoriat: Metsästysuutiset

Itämeren halleissa ensimmäistä kertaa todettu Brucella-bakteeri

Riista.fi - 14.11.2017 - 10:55

Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran tutkimuksissa on Itämeren halleissa eli harmaahylkeissä ensimmäistä kertaa todettu Brucella pinnipedialis -bakteeri. Tutkitut hallit olivat peräisin Raahen edustalta ja Lounais-Suomen rannikolta. Todennäköisesti bakteeria esiintyy halleissa koko rannikkoalueella. Bakteeri saattaa tarttua myös ihmiseen.

”Vaikka monet kotieläinten Brucella-bakteerit tunnetaan myös ihmisten sairauden aiheuttajina, on maailmalla raportoitu vain muutamia nimenomaan Brucella pinnipedialis -bakteerin aiheuttamia ihmisten sairastumisia. Tuotantoeläinten bruselloosista, joka saattaa myös tarttua ihmiseen, Suomi on ollut jo vuosikymmeniä vapaa”, sanoo erikoistutkija, ELT Varpu Hirvelä-Koski Eviran eläintautibakteriologian ja -patologian tutkimusyksikön Oulun laboratoriosta.

Brucella-bakteeri löytyi seurantaohjelman myötä 
Suomalaisten hallien bruselloosi löytyi Itämeren suojelukomission (HELCOM) hylkeiden seurantaohjelman puitteissa.

Brucella pinnipedialis -bakteeria on tavallisesti eristetty sivulöydöksenä terveistä hylkeistä. Suomalaisten hallien bakteerilöydökset tehtiin maksoista, joissa oli samanaikainen maksamatotartunta.

Merieläimillä omat Brucella-lajinsa
Merieläinten omat Brucella-lajit poikkeavat kotieläimillä esiintyvistä. Brucella pinnipedialis -lajia on todettu hylkeillä Pohjois-Atlantilta, Pohjois-Irlannin ja Kanadan vesiltä, Pohjanmereltä Skotlannin ja Saksan vesialueilta sekä Tyynestä valtamerestä Kaliforniasta. Brucella ceti -lajia esiintyy delfiineillä ja valailla. Itämeren alueelta näistä bakteereista ei ole yhtään aiempaa raporttia.

Eviran eläintautibakteriologian ja patologian tutkimusyksikössä tutkitaan yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen (Luke) kanssa vuosittain useita kymmeniä Suomen rannikolta metsästettyjen tai kuolleina löytyneiden hallien elinnäytteitä.

Tutkimus on julkaisut tieteellisesti vertaisarvioidussa julkaisussa:
Hirvelä-Koski, V., Nylund, M., Skrzypczak, T.,  Heikkinen, P., Kauhala, K., Jay, M., Isomursu, M.
Isolation of Brucella pinnipedialis from Grey Seals (Halichoerus grypus) in the Baltic Sea. Journal of Wildlife Diseases 2017: Vol. 53, No. 4, pp. 850 – 853.

Lue lisää bruselloosista
Tutustu myös HELCOM-seurantaohjelmaan (englanniksi).

Lisätietoja:
erikoistutkija Varpu Hirvelä-Koski, p. 040 512 1531

Kategoriat: Metsästysuutiset

Riistapäivät Rovaniemellä 17.-18.1.2018

Riista.fi - 13.11.2017 - 08:52

Seuraavat riistapäivät järjestetään Rovaniemellä 17.–18.1.2018. Päivien teemana on riista-ala katsoo tulevaisuuteen.

Päivien aikana käsitellään riista-alan tulevaisuuden kehityssuuntia ja vastuullisuutta useasta eri näkökulmasta. Esillä on myös alan kansainvälinen yhteistyö ja riistakantojen seurantaan liittyvät menetelmät.

Varaa majoitus ajoissa

Järjestäjät ovat neuvotelleet viiden paikallisen hotellin kanssa sopimushinnat riistapäiville osallistuville. Huonevaraukset ja sopimushinnat ovat pääosin voimassa vain 17.11.2017 asti. Tammikuu on vilkasta matkailukautta Rovaniemellä ja voi olla, että lähellä tapahtumaa on vaikea löytää enää minkään hintaista hotellihuonetta.

Viimeinen ilmoittautumispäivä riistapäiville on 3.1.2018.

Päivien järjestelyistä vastaa Luonnonvarakeskus yhdessä julkisen riistakonsernin toimijoiden kanssa.

Lisää tietoa:

Katja Holmala, Erikoistutkija Luonnonvarakeskus
puh. 0295327206
katja.holmala@luke.fi

Kategoriat: Metsästysuutiset

Metsästäjäliitto toteuttaa villisian aitauspyyntihankkeen Suomen riistakeskuksen rahoituksella

Metsästäjäliitto - 10.11.2017 - 14:50

Metsästyslain ja -asetuksen muutos mahdollisti elävänä pyytävän aitauksen käytön villisian metsästyksessä 7.8.2017 alkaen. Taustalla on huoli afrikkalaisen sikaruton leviämisestä Suomeen luonnonvaraisen villisikakannan runsastuessa. Metsästäjäliitto aloitti marraskuun alussa Suomen riistakeskuksen rahoituksella aitauspyyntihankkeen, jonka vetäjäksi valittiin Niko Teikari.

Tavoitteena prototyyppi villisika-aitauksesta

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on tuottaa prototyyppi Suomen olosuhteisiin soveltuvasta villisianmetsästykseen käytettävästä aitauksesta metsästysasetuksen muistion vaatimusten mukaisesti. Pyrkimyksenä on kehittää aitaus, jolla villisianmetsästys onnistuu tarpeen vaatiessa tehokkaasti mutta eettiset periaatteet huomioiden. Lisäksi tavoitteena on mahdollistaa villisikojen GPS-pannoitus tutkimustarkoituksiin, mikäli sellaiseen on tulevaisuudessa tarvetta.

Neljän kuukauden hanke Kymen piirin alueella

Hanke toteutetaan 1.11.2017–28.2.2018. Aitaus asennetaan pyyntiin runsaan villisikakannan alueella tarkoitukseen sopivalle ruokintapaikalle. Kohdealueena toimii Metsästäjäliiton Kymen piirin alue.

Lisätietoja:
Niko Teikari
Projektityöntekijä
Puh. 050 300 2771
niko.teikari@metsastajaliitto.fi

Kategoriat: Metsästysuutiset

Susikonfliktien ratkaisuun perustettiin valtakunnallinen susifoorumi

Metsästäjäliitto - 10.11.2017 - 14:39

Metsästäjäliitto kutsui ensimmäisen valtakunnallisen susifoorumin koolle Riihimäen Erätalolle torstaina 9.11. Ajatuksena oli koota keskeiset toimijat keskustelemaan sudesta ja sen kannanhoidosta sekä kriittisistä ongelmakohdista.

Viranomais-ja tutkijapuolta tilaisuudessa edustivat maa- ja metsätalousministeriö, Suomen riistakeskus, Luonnonvarakeskus sekä poliisi. Järjestöistä paikalla olivat Metsästäjäliitto, Suomen Luonnonsuojeluliitto, Luonto-Liitto ja MTK. Keskustelussa mukana oli myös Helsingin Sanomien, Maaseudun Tulevaisuuden ja Ylen toimittajia.

Metsästäjäliiton puheenjohtaja Tuomas Hallenberg korosti avajaispuheessaan rakentavan keskustelun ja yhteistyön merkitystä susikonfliktin ratkaisussa. Hän toivoi, että tämä tilaisuus olisi alku pysyvälle foorumille, jossa keskeiset toimijat pystyisivät etsimään ongelmiin yhdessä toimivia ratkaisuja. Maa- ja metsätalousministeriön neuvotteleva virkamies Sami Niemi korosti omassa puheenvuorossaan oikean tiedon lisäämisen ja sen tehokkaan välittämisen tärkeyttä.

Päivä jakaantui kolmeen kokonaisuuteen, joita kutakin edelsi asiantuntija-alustus.

Suomen susikannan status ja seuranta

Ensimmäisenä keskusteltiin Suomen susikannan statuksesta ja seurannasta. Sen alusti Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori Ilpo Kojola. Hän kertoi, että susi on runsastunut voimakkaasti Euroopassa ja levittäytynyt alueille, joissa sitä ei ole tavattu vuosisatoihin. Myös Suomessa kanta on muuttunut keväisen kanta-arvion jälkeen. On muodostunut uusia pareja ja uusia pentueita.

Kokouksessa oltiin yhtä mieltä, että olisi tärkeää saada aikaiseksi kanta-arvio, johon kaikki osapuolet voivat luottaa. Ensi kevään arvioon onkin tarkoitus panostaa entistä enemmän. Syksyn väliarviota ei enää tehdä, sillä luotettava arvio todettiin mahdottomaksi lumettoman kauden havaintojen vähyyden vuoksi. Suomessa on silti reilusti vähemmän resursseja kuin esimerkiksi Ruotsissa, jossa DNA-näytteiden kerääjiä on kymmenkertainen määrä. DNA-tutkimuksen lisääminen tarkentaa arviota, mutta vaatii silti yhä TASSU-havaintoja. Ilman niitä näytteiden keruuta ei pystytä kohdentamaan oikein. Siksi havaintojen kirjaaminen on laadukkaan arvion kannalta ensiarvoisen tärkeää.

Sosiaalinen kestävyys ja sen varmistaminen

Toisessa osiossa keskusteltiin sosiaalisesta kestävyydestä ja toimenpiteistä sen varmistamiseksi. Sosiaalinen kestävyys on ollut monin paikoin koetuksella ja siihen on tärkeä löytää toimivia ratkaisuja. Keskustelun alusti susireviiriyhteistyöryhmiä koordinoiva Mari Lyly Suomen riistakeskuksesta. Reviiriyhteistyöryhmät on perustettu edustamaan paikallista ääntä susikysymyksessä. Ryhmiä on tällä hetkellä 23, mutta pian perustetaan yksi lisää.  Tällä hetkellä ryhmien tunnettuus on paikallisesti vielä heikko, mutta sitä pyritään kehittämään paremmalla viestinnällä ja avoimemmalla toiminnalla. Susifoorumi alkaa myös osaltaan miettiä konkreettisia ratkaisuja, joilla sosiaalista kestävyyttä voidaan parantaa.

Median rooli susikonfliktissa

Kolmas asiakokonaisuus käsitteli median roolia susikonfliktissa. Osion alusti Helsingin Sanomien toimittaja Heli Saavalainen.  Hän totesi esityksessään, että media helposti vahvistaa vastakkainasettelua, koska mielikuvat ja tunteet korostuvat helposti. Myös sosiaalinen media valtaa hyvin paljon alaa susikeskusteluissa. Medialta toivottiin tietojen todenperäisyyden varmentamista.

Keskustelu oli päivän aikana erittäin vilkasta, ja hyvin monenlaisia näkemyksiä esitettiin. Tilaisuuden tärkein anti oli, että ensimmäistä kertaa saatiin näin kattava joukko toimijoita saman pöydän ääreen. Keskustelu suden ympärillä on pitkään ollut tulehtunutta ja konkreettisia ratkaisuja ei ole pystytty löytämään poteroissa istumalla.

”Suden kannanhoito ei etene toisia syyttelemällä tai kiusanteolla”, Metsästäjäliiton suurpetotyöryhmän puheenjohtaja Antti Kuivalainen sanoo. ”Sosiaalinen kestävyys paranee vain toimivalla kannanhoidolla, jossa vahingot ja ongelmat ovat hallinnassa. Tämä on myös suden etu. Tähän tarvitaan keskeisten toimijoiden vastuullista ja rakentavaa yhteistyötä.”

Paikalla olleiden yhteisenä tahtotilana oli, että keskusteluja tulee jatkaa ja foorumia kehittää edelleen. Susifoorumista päätettiin muodostaa säännöllisesti kokoontuva yhteistyöryhmä, joka etsii toimivia ratkaisuja ongelmakohtiin. ”Foorumissa käyty keskustelu ja sovitut jatkotoimenpiteet antavat uskoa positiiviseen jatkoon”, Kuivalainen jatkaa.

Kategoriat: Metsästysuutiset

Valtakunnallinen susifoorumi kerää kokoon keskeiset toimijat 9.11.

Metsästäjäliitto - 08.11.2017 - 11:56

Metsästäjäliitto on kutsunut ensimmäisen valtakunnallisen susifoorumin koolle Riihimäen Erätalolle torstaina 9.11. Haluamme koota keskeiset toimijat sama pöydän ääreen keskustelemaan sudesta ja sen kannanhoitosuunnitelmasta. Tavoitteena on hahmottaa susikysymyksen ongelmakohdat ja etsiä niihin mahdollisuuksien mukaan yhteisiä ratkaisuja.

Viranomais-ja tutkijapuolta tilaisuudessa edustavat maa- ja metsätalousministeriö, Suomen riistakeskus, Luonnonvarakeskus sekä poliisi. Järjestöistä tilaisuuteen on kutsuttu Suomen Luonnonsuojeluliitto, Luonto-Liitto, WWF Suomi ja MTK. Paikalla on myös median edustajia keskustelemasta median roolista susiviestinnässä. Foorumin jälkeen on medialle avoin tiedotustilaisuus, jossa kerrotaan tarkemmin päivän annista ja jatkosuunnitelmista.

Kategoriat: Metsästysuutiset

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer