slideshow 1 slideshow 2
Tapahtumat
Ampumajaos
Koirat

Metsästäjäliitto

Julkaise syötteitä
Syötteen kokonainen osoite. 40 min 44 s sitten

Uusi Jahti-lehti ilmestyy tänään

21.09.2017 - 13:35

Vuoden neljäs Jahti-lehti ilmestyy tänään torstaina 21.9. Lehti on sanomalehtipaperille painettu tabloid, joka sisältää juttuja muun muassa jousimetsästyksestä, karhujahdista sekä harvinaisemmista ajokoiraroduista. Mukana on myös reseptejä herkullisiin riistaruokiin sekä asiaa metsästyskoiran lihashuollosta ja ruokinnasta. Lehti sisältää myös ohjeet Metsästäjäliiton kilpailusivuston käyttöön sekä aina tarpeellisen kertauksen metsästyksen johtajan tehtävistä. Mukavia syksyisiä lukuhetkiä!

Kategoriat: Metsästysuutiset

Varo hirvieläinkolaria!

18.09.2017 - 15:51

Metsästäjäliitto kumppaneineen on taas mukana Hirvimerkki! -kampanjakiertueella, joka käynnistyy hirvenmetsästyksen alla 9.-13.10.2017 Shell-asemilla ympäri Suomea. Lue tarkemmat tiedot kampanjan esitteestä

Kategoriat: Metsästysuutiset

Evira vastustaa metsäraivotautia itärajalla

13.09.2017 - 15:42

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira aloittaa raivotaudin syöttirokotteiden lentolevityksen kaakkoisrajalle 15. syyskuuta. Aloituspäivästä noin kuukauden aikana pudotetaan yhteensä 180 000 pienpedoille tarkoitettua rokotetta. Maastossa löydettyihin syöttirokotteisiin ei saa koskea. 

Lue toimintaohjeet ja koko tiedote Eviran sivuilta täältä


Kategoriat: Metsästysuutiset

Metsäkanalintujahti alkaa 10.9.

08.09.2017 - 14:08

Metsäkanalintujen metsästys alkaa sunnuntaina 10.9. Metsästysaikoja on monin paikoin rajoitettu huonojen laskentatulosten perusteella. Metsästäjäliitto kannustaa jatkamaan metsästäjien toteuttamaa saalismalttia ja pyynnin kohdistumista nuoriin lintuihin.

Voimakas kantojen vaihtelu on tyypillistä

Metsäkanalintukannat vaihtelevat luontaisesti voimakkaasti. Merkittävä vaikutus pesinnän onnistumiseen on alkukesän säällä. Suuressa osassa maata kanalintukannat ovat tänä vuonna laskentatulosten perusteella keskimääräistä heikompia. Toki on myös alueita, missä tilanne on jopa kohentunut.
Kuluvan metsästysvuoden aikana riekko on rauhoitettu kolmea pohjoisinta kuntaa lukuun ottamatta. Metson pyynti on kiellettyä Varsinais-Suomessa ja suurimmassa osassa Uudenmaan maakuntaa. Pyytä ja teertä ei saa metsästää Enontekiön, Inarin, Kittilän, Kolarin, Muonion, Savukosken, Sodankylän ja Utsjoen kunnissa. Lisäksi metsästysaikaa on lyhennetty laajalla alueella lajikohtaisesti.  Lue lisää metsäkanalintujen metsästysajoista täältä .

Maltillista kohdennettua metsästystä

Metsästäjäliitto suosittelee kohdentamaan pyyntiä nuoriin, tämän vuoden poikaslintuihin. Vanhemmat linnut ovat avainasemassa seuraavien vuosien poikastuoton suhteen. Esimerkiksi perinteisessä pystykorvajahdissa valikoiva pyynti on helppoa.

Panostusta pienpetopyyntiin ja elinympäristöjen parantamiseen

Kanalintujahti on Suomessa suosittua, mutta huonoina vuosina moni metsästäjä jättää kanalinnustuksen vähemmälle tai keskittyy suosiolla muihin pyyntimuotoihin. Myös moni seura asettaa lisäksi omia rajoituksia ja kiintiöitä. Tällaisina vuosina kannattaa entistäkin enemmän panostaa pienpetopyyntiin. Varsinkin vieraspedoilla on oma vaikutuksensa kanalintukantoihin. Ja metsää omistavat metsästäjät voivat tietenkin parantaa lintujen elinolosuhteita riistametsänhoidon avulla.

Kategoriat: Metsästysuutiset

Metsästys ja kalastus luovat työpaikkoja

01.09.2017 - 12:10

Eränkäynti tuo retkeilyalueille työpaikkoja. Metsästyksen ja kalastuksen merkitys Evon ja Ruunaan retkeilyalueille on noin yhdeksän työpaikkaa (htv), kertoo Metsähallituksen selvitys. Ruunaa on suosituin ja Evo toiseksi suosituin eräkohde, kun mukaan lasketaan kaikki Metsähallituksen hoitamat alueet koko maassa. Hallituksen myöntämällä retkeilyalueiden lisärahoituksella on siten suuri merkitys Etelä-Suomen eränkävijöille.

Ruunaalle eräluvat poikivat jopa 6,5 työpaikkaa. Alueelle myydään vuosittain lähes 6 000 kalastuslupaa, mikä on eniten kaikista Metsähallituksen hoitamista 60 vapakalastusalueesta. Myös metsästäjille Ruunaan seutu on erittäin tärkeä: Alueen kahdelle pienriistaa-alueelle myydään joka vuosi noin 2 000 vuorokausilupaa ja myönnetään lisäksi 400 kausilupaa.

Metsästyksen ja kalastuksen merkitys alueen työllisyyteen on huomattava: metsästys tuo paikallisille 2,5 henkilötyövuotta ja kalastuksen neljä henkilötyövuotta. Aluetaloudellinen vaikutus on 700 000 euroa, selviää Metsähallituksen aluetalousselvityksestä.

Evo on Ruunaan jälkeen toiseksi suosituin eräkohde koko maassa. Evon Niemisjärville myydään vuosittain noin 4 400 kalastuslupaa. Evon pienriista-alueelle metsästäjät hankkivat vuosittain 900 vuorokausilupaa. Eräluvat poikivat Evon seudulle toimeentuloa yli kahden henkilötyövuoden verran. Aluetaloudellinen hyöty on noin 300 000 euroa.

Etelä-Suomen retkeilyalueet ovat eränkävijöille erityisen tärkeitä, sillä ne ovat suurelle osalle harrastajia lähimmät eränkäyntimahdollisuudet.

Hallitus esittää Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelmalle (METSO) 10 miljoonan euron lisärahoitusta vuodelle 2018, josta 650 000 euroa osoitetaan kansallispuistojen ja retkeilyalueiden varustuksen parantamiseen ja kunnostustöihin.

Asiasta kertoo Metsähallituksen Eräpalvelut. Lue lisää ja katso tunnusluvut täältä

Kategoriat: Metsästysuutiset

Hirvieläinten vahtimismetsästys alkaa 1.9.

30.08.2017 - 10:00

Hirven vahtiminen syyskuun alusta lokakuun toiseen lauantaihin on rajoitettu vain pelloille. Samaan aikaan Lapin maakuntaan kuuluvissa kunnissa hirvijahti alkaa normaalilla metsästyksellä.

Vahtimismetsästysvaatimuksesta huolimatta mahdollisen haavoittuneen hirvieläimen saa etsiä koiraa sekä valoa apuna käyttäen.

Hirveä pienemmän sorkkariistan metsästyksessä saa käyttää kivääriä, haulikon täyteistä ja metsästysjousta. Metsästysseuran jäsenen asevalinta on hänen itsensä määrättävissä, ja sitä seura ei voi rajoittaa.

Huomiovaatetuksen käyttö ei ole pakollista rakennelman suojasta tai jousivälinein metsästäessä, mutta metsästyksenjohtaja voi tarkoituksenmukaisesti määrätä turvallisuusperustein toisin. Samoin metsästyksenjohtaja voi antaa määräyksiä, jossa turvallista ampumasektoria ei jää jollekin asetyypille, eikä sitä kyseisessä paikassa tai hetkessä siten voisi käyttää.

Kategoriat: Metsästysuutiset

Metsästäjät ja moottoripyöräilijät yhteistyöhön peurakolarien vähentämiseksi

30.08.2017 - 09:57
Peurakolareita sattuu erityisesti syksyllä hämärän aikaan. Kuva: Jaakko Ruola

Suomen Motoristit ry. (SMOTO) on huolissaan peuraonnettomuuksien määrästä ja toivoo, että yhteistyössä metsästäjien kanssa onnettomuuksia voidaan vähentää.

SMOTO näkee selväksi parannukseksi sen, että metsästyskausi on aikaistettu alkamaan vahtimalla 1.9. Se toivottavasti kasvattaa peurasaalista alkusyksyllä ja pienentää peurojen määrää ennen loppusyksyn kolarisumaa.

Hirvieläimet liikkuvat eniten syys–joulukuussa. Kun havaitset hirvieläimen, hiljennä vauhtia. Pientareella seisova eläin saattaa hypätä viime tingassa eteen. Mikäli mahdollista, pyri aina väistämään tiellä olevaa eläintä sen takaa. Ajonopeus on syytä pitää maltillisena erityisesti hirvieläinvaara-alueella. Pientareita ja aukeita kannattaa tarkkailla varsinkin hämärän aikaan, muistuttaa Suomen Metsästäjäliitto.

Peuroja suositellaan metsästettäväksi erityisesti kolarialttiiden tieosuuksien läheisyydestä. Suomen Motoristit toivoo, että metsästyksestä varoitetaan teiden varsilla näkyvästi "metsästys käynnissä" -kyltein. Kyltit ovat tehokkaita varoituskeinoja, koska ne nähdessään tienkäyttäjä osaa olla erityisen varovainen.

– Monet eläimet liikkuvat usein ryhmissä, joten vaikka yksi olisi jo mennyt tien yli, muita saattaa olla vielä tulossa. Ja mikäli tien varrella on metsästäjiä tai metsästys käynnissä -kyltti, kannattaa hiljentää vauhtia, neuvoo Metsästäjäliiton järjestöpäällikkö Teemu Simenius.

Hirvieläinkolarien vähentämisessä auttavat myös tienpitäjän keinot, kuten varoitusalueet, nopeuden rajoittaminen, tienvarsien raivaaminen näkyvyyden parantamiseksi sekä riista-aidat suurimmilla teillä.

Suomen Motoristit muistuttaa, että myös moottoripyörän valot kannattaa tarkistaa. Syksyn pimeys haittaa muutenkin hirvieläinten havaitsemista. Vanha ajovalopolttimo voi olla kymmeniä prosentteja heikkotehoisempi kuin uusi. Pienetkin kypärän visiirin naarmut heikentävät näkyvyyttä, joten se kannattaa tarkistaa huolella ja vaihtaa uuteen tarpeen mukaan. Visiiri kannattaa myös pitää puhtaana.

SMOTO toivoo myös, että metsästysseurat ja moottoripyöräkerhot tapaisivat toisiaan paikallistasolla, jolloin molemmin puolisesta paikallistuntemuksesta on hyötyä. Tienkäyttäjät osaavat kertoa riskipaikkoja ja saavat metsästäjiltä viime käden tietoa metsästyksestä.

Kategoriat: Metsästysuutiset

Huomioikaa hirvieläinjahdin muutokset

23.08.2017 - 10:16

Hirvieläinjahtiin tulee tästä kaudesta alkaen muutoksia. Hirven vahtimismetsästys pelloilta on luvallista jo 1.9. alkaen. Hirven ajoketju- ja koirametsästys sen sijaan alkavat vasta lokakuun toisena lauantaina muualla kuin Lapin maakunnassa. Tällä halutaan vähentää häiriöitä hirven kiima-aikana.

Lapin maakunnassa hirvenmetsästyksen ensimmäinen jakso on 1.9–15.9. (kaikki lailliset metsästysmuodot sallittuja). Tämän jälkeen rauhoitetaan hirven kiima-aika, ja toinen jakso alkaa lokakuun toisena lauantaina. Kolmen pohjoisimman kunnan (Enontekiö, Inari ja Utsjoki) alueella hirven metsästys päättyy marraskuun lopussa. Muualla Lapin maakunnassa metsästys voi jatkua vuoden loppuun kuten muuallakin maassa.

Valkohäntäpeuran ja kuusipeuran vahtimismetsästyksen voi tänä syksynä aloittaa myös jo 1.9. Muilla metsästystavoilla pyynti alkaa syyskuun viimeisenä lauantaina eli 30.9.

Jousella saa metsästää entistä useampia lajeja

Hirveä pienempiä sorkkaeläimiä saa tästä kaudesta eteenpäin metsästää jousella, mutta se edellyttää metsästäjältä jousella suoritettua ampumakoetta. Jousikokeessa ammutaan kolme nuolta 18 metrin etäisyydestä 23 senttimetriä halkaisijaltaan olevaan osuma-alueeseen.

Huom! Jousikoe tulee pakolliseksi myös metsäkauriille, mutta vasta 1.1.2018 alkaen. Eli tänä syksynä metsäkaurista voi metsästää jousella vielä ilman ampumakoetta, mutta vuodenvaihteen jälkeen koe pitää olla suoritettu. Koe kannattaa kuitenkin suorittaa ajoissa, kun ei ole tietoa, järjestetäänkö niitä enää talvella. Muiden hirveä pienempien sorkkaeläinten kohdalla koe pitää olla suoritettu jo tämän syksyn jahteja ajatellen. 

Jousikokeen voi suorittaa esimerkiksi 26.8. Metsästäjäliiton erätarvikeliike Eräkontin pihalla kello 10-12 (Kinturinkuja 4, Riihimäki). Yksi koesuoritus maksaa 20 euroa, ja saman päivän kuluessa koetta voi yrittää enintään viisi kertaa. Vain käteismaksu, joten varatkaa käteistä rahaa mukaan.

Kategoriat: Metsästysuutiset

Ha-Ri rhy järjestää ampumakokeen jouselle 26.8.

22.08.2017 - 13:51

Tästä kaudesta alkaen jousella voi metsästää hirveä pienempiä sorkkaeläimiä. Se edellyttää jousella suoritettua ampumakoetta, jossa ammutaan kolme nuolta 18 metrin etäisyydeltä 23 senttimetriä halkaisijaltaan olevaan osuma-alueeseen.

HUOM! Koe tulee pakolliseksi myös metsäkauriille, mutta vasta 1.1.2018 alkaen. Eli tänä syksynä metsäkaurista voi metsästää jousella vielä ilman ampumakoetta, mutta vuodenvaihteen jälkeen koe pitää olla suoritettu. Muiden hirveä pienempien sorkkaeläinten kohdalla koe pitää olla suoritettu jo tämän syksyn jahteja ajatellen.

Lauantaina 26.8. jousikokeen voi suorittaa Metsästäjäliiton erätarvikeliike Eräkontin pihalla kello 10-12 (Kinturinkuja 4, Riihimäki). Yksi koesuoritus maksaa 20 euroa, ja saman päivän kuluessa koetta voi yrittää enintään viisi kertaa. Vain käteismaksu, joten varatkaa käteistä rahaa mukaan. Kokeen järjestää Hausjärven-Riihimäen rhy.

Eräkontti on avoinna kokeen ajan, joten siellä voi tehdä samalla ostoksia. Tarjolla on kalustoa myös jousimetsästykseen. Liikkeessä voi toki tehdä myös korttiostoksia.

Tervetuloa!

Kategoriat: Metsästysuutiset

Suomen Metsästäjäliiton Etelä-Hämeen piiri ry hakee uutta toiminnanjohtajaa

18.08.2017 - 14:21

 

 

Etelä-Hämeen piirissä on jäsenenä noin 160 metsästysseuraa ja yli 8000 metsästäjää. Etelä-Hämeessä on ideoitu ja paketoitu Mini-Metso-leirit ja osallistuttu innokkaasti Metsästäjäliiton nuorisotoimintaan. Kilpailutoimintaa on metsästysammunnassa ilma-ase-, kivääri- ja haulikkolajeissa. 

Tehtävänäsi on ohjata ja kehittää piirin toimintaa. Mm. koordinoida jäsenkuntamme koulutus- ja kilpailutoimintaa sekä luoda verkostoja. Tukenasi ovat piirikouluttajat, toimikunnat ja piirihallitus.

Erityisesti tehtävässä korostuu viestintä sekä jäsenistöön että sidosryhmiin.

Sinulla on metsästyksen, riistanhoidon sekä yhdistystoiminnan tuntemusta. Omaat hyvän suullisen ja kirjallisen viestinnän taidot. Olet työssäsi aikaansaava ja aktiivinen.

Tehtävä alkaa syksyllä 2017.

 

Tiedustelut:

Puheenjohtaja Jorma Hacklin  0500-592 240
Vt.toiminnanjohtaja Mika Laine  etelahame@metsastajaliitto.fi

 

Vapaamuotoiset kirjalliset hakemukset ansioluetteloineen ja palkkiotoiveineen pyydetään toimittamaan 25.8.2017 mennessä joko sähköpostiosoitteeseen jorma.hacklin@surffi.net

tai

Suomen Metsästäjäliitto Etelä-Hämeen piiri
Puheenjohtaja
Jorma Hacklin
Lassentie 9
31600 JOKIOINEN

 

 

 

Hakemusta ja sen liitteitä emme palauta.

Kategoriat: Metsästysuutiset

Uusi Digi-Jahti ilmestyi – voita termospullo tai DVD-paketti!

18.08.2017 - 08:10

Metsästäjäliiton julkaiseman Digi-Jahdin uusi numero on ilmestynyt. Vastaa lehden lopussa olevaan palautekyselyyn 31.8. mennessä ja osallistut termospullon ja metsästysaiheisen DVD-paketin arvontaan! Molempia arvotaan kaksi kaikkien vastanneiden kesken.

Uudessa digissä jatkuu metsästyskoirarotujen pentukoulutuksen juttusarja, tällä kertaa vuorossa on kultainennoutaja. Noutajien monipuolisuudesta kertoo myös juttu noutajasta kanalinnustuksen apurina. Lisäksi digissä esitellään uusi toiminnanjohtaja Heli Siitari ja julkaistaan mielenkiintoinen juttu sorsanpesien tuhoajista. Mukana on myös ohjeet, miten voit tulla mukaan Suomen suurimpiin peijaisiin 4.11.2017. Ääneen pääsee myös paraislainen nuori metsästäjä. Klikkaa lukemaan!

Lehden kotisivulla voit valita, haluatko lukea Digi-Jahtisi suomeksi vai ruotsiksi. Kun sähköpostiosoitteesi on liiton jäsenrekisterissä, saat aina tiedon lehden ilmestymisestä. Jäsenrekisterin kirjautumisohjeet löydät täältä.

Klikkaa Digi-Jahtiin!

Kategoriat: Metsästysuutiset

BirdLife ja Metsästäjäliitto: malttia vesilintujen metsästykseen

18.08.2017 - 08:06

Sorsalintujen metsästys alkaa sunnuntaina 20.8. kello 12. Kauden alkaessa BirdLife Suomi ja Suomen Metsästäjäliitto muistuttavat hyvistä metsästystavoista ja suosittelevat välttämään uhanalaisten riistasorsien metsästystä.

Järjestöt suosittelevat, että metsästys kohdistettaisiin lajeihin, joiden kannankehitys on pitkällä aikavälillä suotuisa. Näitä ovat tärkeimmät riistasorsamme, sinisorsa, telkkä ja tavi.

– Seurantojen mukaan monen uhanalaisen vesilintulajin kanta on vähentynyt suuresti 2000-luvulla. Niiden metsästystä pitää välttää, sillä metsästyskuolleisuuteen on helpompi vaikuttaa kuin muihin vähenemisen syihin, kertoo BirdLifen suojeluasiantuntija Tero Toivanen.

Ammuttava lintu on aina tunnistettava ennen laukausta. Ampumamatka on pidettävä riittävän lyhyenä, mikä haulikolla tarkoittaa alle 30 metriä. Noutavan koiran käyttö metsästäjän apuna on ehdottoman suositeltavaa.

– Toivomme, että metsästäjät kiinnittävät erityistä huomiota varmaan lajitunnistukseen ennen riistalaukausta, sanoo Metsästäjäliiton vesilintuasiantuntija Jaska Salonen.

Kestävään metsästykseen kuuluu riistan elinympäristöistä huolehtiminen. Metsästys- ja luonnonsuojelujärjestöt voivat tehdä yhdessä työtä esimerkiksi lintukosteikkojen perustamiseksi ja kunnostamiseksi.

– Esimerkki hyvästä yhteistyöstä on Sammalistonsuon kosteikko Riihimäellä, Salonen jatkaa. Hän suosittelee metsästäjiä yhteistyöhön lintuharrastajien kanssa. Molemmat voivat oppia toisiltaan, kun henki on hyvä.

Riistavesilinnuista jouhisorsa, heinätavi, tukkasotka, punasotka, tukkakoskelo ja nokikana on luokiteltu Suomessa erittäin uhanalaisiksi ja metsähanhi, haapana, isokoskelo sekä haahka vaarantuneiksi. Alli on silmälläpidettävä laji.

Suomen Metsästäjäliitto on valtakunnallinen metsästäjien etujärjestö, jonka jäseninä on 160 000 metsästäjää ja 2 700 metsästysseuraa.

BirdLife Suomi on valtakunnallinen lintujen suojelu- ja harrastusjärjestö, jolla on yli 18 000 jäsentä ja tukijaa.

Kategoriat: Metsästysuutiset

Uusi kausi alkaa, hyvät metsästystavat kunniaan

10.08.2017 - 08:21
Sepelkyyhkyn metsästys alkoi tänään.

Sepelkyyhkyn metsästyksen alkaminen tänään torstaina 10.8. avaa useiden metsästäjien jahtikauden. Pienpetopyytäjät ovat kuitenkin olleet liikkeellä jo elokuun alusta saakka. Sepelkyyhkykanta voi hyvin, ja kyyhky on noussut Suomen runsaslukuisimmaksi riistasaaliiksi yli 200 000 linnun vuosittaisella saalismäärällä. Metsästäjäliitto muistuttaa noutavan koiran käytön tärkeydestä linnustuksessa, jotta koko saalis saadaan talteen. Metsästäjän tulee aina myös huomioida muut luonnossa liikkujat ja suunnitella metsästys siten, että se on turvallista kaikille.

Sorsastus ja karhujahti alkavat sunnuntaina 20.8. Karhukanta on runsastunut, ja karhunkaatolupia on myönnetty aiempia vuosia enemmän. Monet riistavesilintulajit ovat puolestaan taantuvia. Vastuullinen metsästäjä huomioi tämän ja metsästää vain runsaslukuisia lajeja, kuten heinäsorsaa ja tavia. Sopivien elinympäristöjen väheneminen on osasyy lintukantojen taantumiseen. Metsästäjät kunnostavat elinympäristöjä rakentamalla kosteikkoja ja hoitamalla rantoja.

Kestävän metsästysverotuksen suunnittelu on nykyaikaa. Metsästäjät laskevat ahkerasti riistakolmioita, joiden laskenta-aika on juuri nyt 13.8. saakka. Metsästysverotuksen lisäksi kolmioiden laskennalla saadaan tietoa eläinlajien paikallisista kannoista ja elinympäristömuutosten vaikutuksista eläinkantoihin.

Myös saalisilmoituksilla saadaan tietoa eläinkannoista. Saalisilmoitus on jatkossa tehtävä metsäkauriin lisäksi myös villisiasta, metsähanhesta ja hilleristä. Metsähanhen metsästys on sallittu vain osassa Suomea. Suomessa liikkuu metsähanhen kahta alalajia, ja metsästäjiä pyydetään lähettämään saaliista Luonnonvarakeskukselle valokuva taiga- ja tundrametsähanhien runsaussuhteen selvittämiseksi.

Jousimetsästyksen lajikirjo laajenee

Metsästyslain uudistamisen myötä pitkään odotettu valkohäntäpeuran metsästys jousella on nyt mahdollista. Jousella saa metsästää myös kuusipeuraa, metsäpeuraa, villisikaa, muflonia sekä japaninpeuraa ja saksanhirveä. Ennen jousijahtiin lähtöä on suoritettava ampumakoe. Kokeessa ammutaan kolme nuolta 18 metrin etäisyydeltä osuma-alueeseen, jonka halkaisija on 23 senttimetriä. Metsästyksessä käytettävälle jouselle on myös asetettu tietyt vaatimukset.

Metsästäjäliitto korostaa uuden metsästyskauden alkaessa erityisesti vastuullista, eettistä ja turvallista metsästystä. Metsästäjän on tunnistettava lajit ennen laukausta ja kohdistettava metsästys niihin lajeihin, joiden kanta sen kestää. Ampumataitojen parantamiseksi on kehitetty Metsästysammunnan ABC -koulutus yhdessä Suomen riistakeskuksen kanssa.

Kategoriat: Metsästysuutiset

Riistakolmioiden laskenta päättyy 13.8.2017

09.08.2017 - 15:15

Suomen Metsästäjäliitto kannustaa metsästäjiä osallistumaan aktiivisesti riistakolmiolaskentaan.  Maa- ja metsätalousministeriö käyttää metsästäjien keräämää aineistoa metsäkanalintujen metsästysaikojen suunnittelussa. Sen vuoksi on tärkeää laskea kolmiot viimeistään 13.8.2017.  Kolmiolaskenta on myös seuratasolla perusta kestävän metsästysverotuksen suunnittelulle ja antaa paikallisesti tietoa lajien tilasta, runsaussuhteista ja elinympäristössä tapahtuneiden muutosten vaikutuksista paikallisiin riistakantoihin. Lisätietoja esimerkiksi täältä.

Kategoriat: Metsästysuutiset

Metsästäjäliitto korostaa malttia kyyhkyjahdissa

09.08.2017 - 10:29

Sepelkyyhkyn metsästys avaa metsästyskauden 10.8.2017. Sepelkyyhkykannat ovat runsaat ja siitä onkin tullut runsaslukuisin riistasaalis viime vuosina yli 200 000 vuosittaisella saaliilla. Sepelkyyhky on helppo houkutella ruokintapaikoille ja sitä esiintyy paikoin hyvinkin runsaasti herne- ja viljapeltojen läheisyydessä. Sepelkyyhky tekee vuosittain useita poikueita, ja erityisesti näin metsästyskauden alussa osalla linnuista voi olla vielä pesintä kesken. Vastuullinen metsästäjä kohdistaa metsästyksen jo parveutuneihin lintuihin, sillä parvissa on nuoria ja jo pesintänsä lopettaneita yksilöitä. Sen sijaan yksittäiset linnut tulisi jättää rauhaan, sillä todennäköisesti niiden pesintä on vielä kesken. Metsästäjien on myös hyvä kerrata lajintunnistus, sillä sepelkyyhkyn lisäksi Suomessa esiintyy paikoittain uuttukyyhkyä, joka on rauhoitettu. 

Metsästäjäliitto korostaa metsästäjien vastuullisuutta kaikissa toimissaan. Käytä noutavaa koiraa jahdissa, sillä sen käyttö varmistaa saaliin tehokkaan talteenoton myös mahdollisissa haavakkotapauksissa ja peitteisessä maastossa. Vältä metsästystä pystyssä olevan viljapellon läheisyydessä, sillä saaliin löytyminen voi olla epävarmaa. Kerää aina talteen käyttämiesi patruunoiden hylsyt ja siisti passipaikka toimien jälkeen. Vastuullinen metsästäjä ottaa huomioon muut luonnossaliikkujat. Muista myös kohtuullisuus saaliissa, vaikka lintuja tuntuisi olevan alueella runsaastikin.

 

 

Kategoriat: Metsästysuutiset

PM-ammunnat Norjassa

05.08.2017 - 12:20
Suomen joukkue juhlaillallisella Norjan Renassa harjoitusten jälkeen torstai-illalla.

Kisat puolivälissä ja suomalaisilla hyvä tahti. Joukkuekisaa johdetaan viidellä pisteellä. Yleisessä sarjassa lukee Finland nimen perässä: ykkösellä, kolmosella, seiskalla. Naisissa kakkosella, nuorissa kolmosella ja nelosella. Ikämiehillä enemmän kirittävää, mutta heidän kokemuksellaan... ei hätää.

Tulokset
Resultater – Nordisk Mesterskap – Nordisk Jaktskyting – ÅMOT

 

 
Kategoriat: Metsästysuutiset

Noutaja mukaan linnustukseen

04.08.2017 - 14:02
Kuvaaja: Heikki Nevalainen

Normal 0 21 false false false FI X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normaali taulukko"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}

Monen metsästäjän ja noutajaomistajan odottama sorsastuskausi käynnistyy su 20.8. klo 12.00.

Noutajan käyttö sorsastuksessa on suositeltavaa. Noutajan avulla voidaan saada talteen nekin linnut, joita kaksijalkainen ei pysty hakemaan. Myös haavakkotilanteissa noutaja on korvaamaton apua.

Jos sinulla on tarvetta saada noutaja mukaan sorsalle tai sinulla olisi noutaja, muttei sorsastavaa metsästäjää, hyödynnä Suomen Noutajakoirajärjestön Noutajapörssiä. Yhteistyöllä saadaan noutajille niiden rodunomaista toimintaa tositilanteissa sekä metsästäjille apulaisia tehtävään, johon noutajat on jalostettu.

Noutaja on erinomainen apu myös haittalintumetsästyksessä sekä 10.8. alkavassa kyyhkymetsästyksessä. Noutajaa käytetään myös jänisjahdeissa sekä kanalintumetsällä.

Kategoriat: Metsästysuutiset

Hirvenjuoksun ja -kävelyn SM-kisat 4.–6.8.

02.08.2017 - 15:35

Metsästäjäliiton hirvenjuoksun ja -kävelyn SM-kisat järjestetään viikonloppuna Ikaalisissa, Satakunnan piirissä. Kisajärjestäjänä toimii Vatulan ampumaurheilukeskus. Suurkiitos kaikille järjestäjille mahtavasta työstä metsästysammunnan ja metsästäjien ampumataidon eteen!

Tervetuloa seuraamaan jännittävää kilpailua. Kaikki tärkeimmät tiedot kisoista löydät täältä.

Kategoriat: Metsästysuutiset

Uusi Jahti-lehti ilmestyy tänään

27.07.2017 - 15:58

Vuoden kolmas Jahti on ilmestynyt tänään torstaina 27.7.! 
Lehti on huikea 164-sivuinen lukupaketti. Lue lehden sivuilta vinkit muuttuvaan villisikajahtiin ja tutustu liiton koulutustarjontaan. Jahdista löydät tietoa taantuvista vesilintukannoista ja metsästyslain muutoksista. Esittelyssä myös Metsästäjäliiton uusi toiminnanjohtaja Heli Siitari.

Jahti on Metsästäjäliiton jäsenlehti, jonka voi tilata myös erikseen hintaan 42 €/vuosi (viisi numeroa).

Kategoriat: Metsästysuutiset

Sako ja Metsästäjäliitto jatkavat yhteistyötä

04.07.2017 - 09:01
Sakon toimitusjohtaja Raimo Karjalainen vastaanotti liiton metsoreliefin yhteistyösopimuksen allekirjoituksen yhteydessä Metsästäjäliiton puheenjohtaja Tuomas Hallenbergiltä.

Suomen Metsästäjäliitto ry sekä ase- ja patruunavalmistaja Sako Oy allekirjoittivat 3.7. Riihimäellä yhteistyösopimuksen vuosille 2018–2021. Sako jatkaa näin ollen liiton METSO-kumppanina.

Sopimus on merkittävä, ja yhteistyö tulee näkymään Metsästäjäliiton julkaisukanavissa, nuorisotyössä, metsästäjien koulutuksessa ja liiton metsästysampumatoiminnassa. Se vahvistaa myös liiton edunvalvonnallisia resursseja. Sako Oy haluaa näin osoittaa tukensa suomalaiselle metsästykselle ja jatkaa hyväksi havaittua yhteistyötä.

Sopimus kattaa vuodet 2018, 2019, 2020 ja huipentuu vuoteen 2021, jolloin molemmat osapuolet viettävät 100-vuotisjuhlavuottaan.

Kategoriat: Metsästysuutiset

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer