slideshow 1 slideshow 2
Tapahtumat
Ampumajaos
Koirat

Metsästäjäliitto

Julkaise syötteitä
Syötteen kokonainen osoite. 16 min 12 s sitten

Päivitä tietosi Metsästäjäliiton jäsenrekisteriin, saat lahjaksi Viini-lehden

30.06.2015 - 12:58

Jäsenkyselyssämme toivottiin erityisesti sähköpostiviestinnän lisäämistä. Kerromme mielellämme toiminnastamme myös sähköpostitse, mutta se edellyttää jäsenten voimassaolevia sähköpostiosoitteita. Tällä hetkellä vain runsas 10 % jäsenistä on lisännyt jäsenrekisteriin osoitteensa. Tämän vuoksi toteutamme nyt tietojenkeruukampanjan yhteistyökumppanimme kanssa.

Kun päivität tietosi 31.8. mennessä kampanjasivulla, saat lahjaksi Viini-lehden 11.9. ilmestyvän sadonkorjuunumeron. Numerossa on mm. tietoa riistasta ja sienistä sekä suuri viinikoulu aloittelijalle. Lahjasi arvo on 12,90.
 
Toimi 31.8. mennessä, niin saat mukavan lukupaketin kotiisi.

Kategoriat: Metsästysuutiset

Metsästäjäliittoon haetaan toimistosihteeriä

25.06.2015 - 09:47

SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITTO – FINLANDS JÄGARFÖRBUND R.Y.

Toimistosihteerin määräaikainen toimi liiton keskustoimistossa Riihimäellä.

Suomen Metsästäjäliitto hakee toimistosihteeriä määräaikaiseen työsuhteeseen opintovapaan sijaiseksi. Toimistosihteerin toimenkuva on monipuolinen ja koostuu vaativista toimistotehtävistä kuten esityslistojen ja pöytäkirjojen kokoamisesta, päätösten valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävistä sekä erilaisista asiakaspalveluun liittyvistä tehtävistä. Edellytämme hakijalta myös graafisen suunnittelun osaamista erilaisten mainosten ja esitteiden valmistamisessa.

Kelpoisuusvaatimuksena toimeen on vähintään opistoasteinen tutkinto sekä aikaisempi toimistotyökokemus. Lisäksi hakijalta edellytetään hyviä tietoteknisiä taitoja, MS Office-ohjelmien vankkaa käyttökokemusta, oma-aloitteisuutta, kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä hyvää paineensieto- ja yhteistyökykyä. Arvostamme joustavuutta sekä iloista, huolellista ja järjestelmällistä työotetta. Hakijalta vaaditaan englanninkielentaito. Metsästysasioiden tuntemus ja muu kielitaito katsotaan eduksi. Toimi täytetään sopimuksen mukaan mahdollisimman nopeasti ja työsuhde kestää 30.9.2016 asti.

Hakemukset, joita ei palauteta palkkatoivomuksineen, pyydetään toimittamaan osoitteeseen suomen(at)metsastajaliitto.fi 1.7.2015 klo 10.00 mennessä.

Tiedustelut toiminnanjohtaja Panu Hiidenmies p. 040 534 6967 ja talouspäällikkö Jaana Aalto p. 050 411 6579

Kategoriat: Metsästysuutiset

Metsästäjäliiton jäsenseurat – rahankeräysvarojen haku on yhä auki

24.06.2015 - 14:40

Metsästäjäliitto avasi haun liiton rahankeräystuottoihin. Varat ohjataan hakemusmenettelyn kautta hyviin hankkeisiin.

Kuka saa hakea ja milloin?

Varoja voivat hakea Metsästäjäliiton jäsenseurat ja piirit. Vuoden 2015 haku päättyy 30.8.2015. Vuoden 2016 haut päättyvät 31.3. ja 30.9.

Mihin voi hakea?

Hakukohteita vuoden 2015 haussa on kolme: Riistanhoitoon, riistan suojeluun ja siirtoistutuksiin sekä nuorisotyöhön liittyviä hankkeet. Niihin voit tutustua tarkemmin hakusivujen kautta.

www.metsastajaliitto.fi/hankehaku

Kategoriat: Metsästysuutiset

FACE tyrmää komission lausuman Ruotsin susijahtien direktiivinvastaisuudesta

23.06.2015 - 15:50

Euroopan komissio on antanut Ruotsille lausuman, jossa väitetään Ruotsin rikkovan luontodirektiiviä kannanhoidollisessa susijahdissa. Sen mukaan Ruotsin jahdit eivät ole olleet valikoivia, eikä Ruotsi ole etsinyt muuta tyydyttävää ratkaisua. Lisäksi Ruotsin susimäärä ei kuulemma ole vielä suotuisan suojelun tasolla. Euroopan metsästäjäjärjestö FACE tyrmää tiedotteessaan komission lausuman kohta kohdalta.

Kanta on kasvanut metsästyksestä huolimatta

Ruotsin susikanta oli 320–380 yksilöä vuosina 2007–2012. Vahinkojen vähentämiseksi ja susikannan hoitamiseksi Ruotsin hallitus teki päätöksen sallia tarkkaan säännellyt susijahdit vuosina 2010, 2011, 2013, 2014 ja 2015. Tämän vuoden pennut mukaan lukien Ruotsin susikanta on nyt reilusti yli 500 yksilöä. Tämä todistaa, että metsästys ei ole vaarantanut suden suotuisan suojelun tasoa Ruotsissa.

Metsästys on valikoivaa, ja jahti tarkkaan valvottua

Metsästyksen kohteena ovat tietyt tarkasti määritellyt susilaumat alueilla, joissa on suurin susitiheys ja sitä kautta eniten susien aiheuttamia vahinkoja. Metsästys tapahtuu tarkasti valvotuissa olosuhteissa. Kaikki kaadetut sudet tutkitaan, mistä tulee arvokasta tietoa susitutkimuksen käyttöön.

Metsästys on ainoa toimiva ratkaisu

Metsästyksen tilalle ei ole mitään muuta tyydyttävää ratkaisua, sillä päällimmäisenä ongelmana on liian suuri susitiheys tietyillä alueilla. Ruotsi toimii FACE:n mukaan täysin luontodirektiivin 2.3 artiklan mukaisesti, sillä siinä selkeästi sanotaan, että direktiivin mukaisesti toteutetuilla toimenpiteillä otetaan huomioon taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset vaatimukset sekä alueelliset ja paikalliset erityispiirteet. Valtaosa Ruotsin väestöstä hyväksyy kannanhoidollisen sudenmetsästyksen, ja metsästys on vähentänyt konflikteja tihentymäalueilla.

Komissio ei konsultoinut suurpetoneuvottelukuntaa

FACE on pahoillaan siitä, ettei komissio ole ollut asian tiimoilta yhteydessä EU:n suurpetoneuvottelukuntaan, jonka entinen ympäristökomissaari Janez Potočnik perusti vähentämään suurpetojen aiheuttamia ongelmia. FACE on mukana neuvottelukunnassa, koska se uskoo, että konflikteja voidaan vähentää rakentavalla keskustelulla tärkeimpien sidosryhmien kesken. Euroopan komission päätös heikentää neuvottelukunnan asemaa ja tehokkuutta.

Ruotsilla on kaksi kuukautta aikaa antaa asiasta selitys, ja sen jälkeen komissio päättää, haastaako se Ruotsin oikeuteen.

Kategoriat: Metsästysuutiset

Metsästäjäliitto esittää poikkeusluvalla metsästettävien karhujen enimmäismääräksi 157 yksilöä

23.06.2015 - 10:17

Metsästäjäliitto esittää lausunnossaan karhujen poikkeuslupien enimmäismääräksi 157 yksilöä maa- ja metsätalousministeriön esittämän 133 luvan sijaan. Lupamäärän tulee olla tasolla, jolla karhukanta ei merkittävästi kasva ja petovahingot pysyvät kurissa. Myös suurpetotutkimusta on kehitettävä luotettavammaksi.

Metsästäjäliiton mielestä esityksen mukainen kannanhoidollisen metsästyksen mahdollistaminen koko Suomen alueella on hyvää kehitystä. Laajeneminen alueille, joilla karhunmetsästys ei ole ollut mahdollista, parantaa petoyhdysmiesverkoston toimivuutta ja paikallisten suhtautumista karhuun.

Metsästäjäliitto esittää vakiintuneen kannan hoitoalueelle 65 lupaa, levittäytymisvyöhykkeelle 20 lupaa ja kehittyvän kannan hoitoalueelle 20 lupaa. Poronhoitoalueen osalta liitto toteaa, että kiintiöiden kasvattaminen sekä itäisellä että läntisellä porohoitoalueella on perusteltua, ja se vastannee alueen tämänhetkistä karhukantaa.

Luken tutkimusten perusteella tuotetun ennustemallin mukaan karhukanta kestää 12 % tunnetun kuolleisuuden, kannan säilyessä ennallaan. Liiton esittämä poikkeuslupamäärä poronhoitoalueen ulkopuolella jää 8,8 % prosenttiosuutena selvästi tämän alapuolelle.

Nykyisillä suurpetomäärillä on syytä pitää pyyntiluvat riittävällä tasolla. Petovahingot aiheuttavat helposti suurpetovastaista mielialaa. Viime vuonna karhut aiheuttivat kotieläimille, viljelyksille ja mehiläistaloudelle lähes 270 000 euron vahingot, mikä on peräti noin 80 000 euroa edellisvuotta enemmän. Lisäys johtui pääosin mehiläisvahinkojen kasvusta, jotka sijoittuivat suurimmaksi osaksi levittäytymisvyöhykkeelle ja kehittyvän kannan alueelle.

Vahinkoperusteisten lupien osalta Metsästäjäliitto pitää hyvänä asetusluonnoksen taustamuistion toteamusta, jonka mukaan lupia tulee myöntää aina, mikäli kriteerit täyttyvät, eivätkä myönnetyt vahinkoperusteiset luvat vähennä kannanhoidollisten lupien määrää.

Suurpetotutkimukseen on myös ohjattava lisää varoja niin, että kansalaisten luottamus tutkijoiden työhön palautuu. Laskentayhteistyötä paikallisten metsästäjien kanssa on myös edelleen kehitettävä. Liitto toivoo lisäksi, että Rajavartiolaitos ryhtyisi merkitsemään rajan ylittävät suurpedot TASSU-järjestelmään.

Metsästäjäliiton koko karhulausunnon löydät täältä.

Kategoriat: Metsästysuutiset

Metsästäjäliitto ajaa metsähanhen metsästykseen saaliskiintiötä täyskiellon sijaan

18.06.2015 - 12:02

Maa- ja metsätalousministeriö haluaa jatkaa metsähanhen rauhoitusta myös tämän kauden ajan. Metsästäjäliitto ei hyväksy metsähanhenmetsästyskulttuurin alasajoa. Täyskielto aiheuttaa myös sen, että tutkimuksen pohjana olevaan alalajimääritykseen ei tänäkään vuonna saada yhtään siipinäytettä.

Liitto on esittänyt useana vuonna, että täyskiellon sijaan otettaisiin käyttöön saaliskiintiöjärjestelmä. Riistakeskus on omassa lausunnossaan esittänyt, että metsähanhea voitaisiin metsästää Kaakkois-Suomessa 1.10.–31.12.2015. Myös lintuharrastajat ovat tukeneet näkemystä, että alueella on silloin pääosin tundrametsähanhia, joiden kanta ei ole vaarantunut. Ministeriöllä olisi nyt hieno mahdollisuus kokeilla saaliskiintiöjärjestelmää Kaakkois-Suomen alueella.

Metsästäjäliitto arvostelee lausunnossaan kovin kääntein nykyistä saalistilastointijärjestelmää. Se on vähän saaliiksi saatavien lajien kohdalla erittäin epäluotettava, joten sitä ei pitäisi käyttää metsähanhen kohdalla säädösvalmistelun perusteena.

Metsästäjäliiton koko lausunnon löydät täältä.

Kategoriat: Metsästysuutiset

Ase- ja ampumaratalait tulevat voimaan 1.12.2015

12.06.2015 - 10:44

Lakimuutokset koskevat aselakiin liittyen säilyttämistä, kuljettamista, kaliiperiltaan yli 6.35mm ilmakivääreitä ja lääkärin ilmoitusvelvollisuutta. Ampumaratalaki on kokonaisuudessaan uusi ja sisältää säännöksiä radan perustamiseen ja toimintaan.

Merkittävimmät muutokset aselain osalta aseen omistajan arkitoimintaan ovat:

 • Yli viiden aseen omistajien tulee säilyttää aseita turvakaapissa tai poliisin hyväksymässä tilassa. Säilytystilojen hankintaan on viiden vuoden siirtymäaika.
 • Vähemmän kuin viisi asetta on säilytettävä nekin silti lukitussa tilassa tai vähintään jokaisen aseen jokin osa lukittuna ja loput osat piilotettuna.
 • Asetta ei saa jättää matkalla autoon näkyville kun auto jää vartiotta, vaan ase suojuksineen on oltava lukitussa umpitilassa tai peitettävä niin, ettei päältä arvaa aseen olevan peitteen alla. Lukittu auto on lukittu tila, eikä autoon siis tarvitse asentaa mitään erillistä lukittua laatikkoa.

Merkittävimmät muutokset käytännön ampumaratatoimintaan ovat:

 • Perustamisluvan antaa poliisi. Alle 10 000 laukauksen radalle riittää ilmoitus. (Tämä ei poista muita vaatimuksia ympäristölaista tai ampumaratalaista).
 • Radalla on oltava laissa määritellyt järjestyssäännöt ja nimetty ratavastaava.
 • Radoilla ei ole ollut aiemmin tarkkaa säätelyä eikä toisaalta ongelmiakaan. Säätely tuo radoille uusia toimenpiteitä, mutta samalla myös olemassaololle turvaa.

Lisää tietoa:
http://www.intermin.fi/fi/lainvalmistelu/ampuma-aseet
Sivulla oikealla laidalla otsikolla - hallituksen esitys HE 20/2014 – sisältää pykälien perustelut ja asiakirjan lopussa kaikki esitetyt lakipykälät.

Kategoriat: Metsästysuutiset

Haahka on Itämeren runsaslukuisin pesivä merilintu

08.06.2015 - 15:32

Haahkakannan tilanteesta ja koirashaahkan metsästyksestä on annettu joko harhaanjohtavaa tietoa tai jätetty tärkeä osa tiedoista kertomatta. Kannanotot kesäkuisen koirashaahkajahdin kieltämiseksi ovat tarkoitushakuista kestävän metsästyksen vastustamista, ei lajin suojelua.

Koirashaahka- eli kalkasjahti alkaa 1.6., jolloin naaraat pesivät. Ajankohtaan on käytännön syy. Koiraat parveutuvat ja muuttavat tuolloin pois, usein jo kesäkuun ensimmäisen viikon aikana. Koiras ei siis osallistu pesintään eikä jää pesimäalueille, vaan parveutuu merelle. Siten metsästys kohdistuu koiraiden muuttoon eikä sijainniltaan tai määrältään häiritse pesintää. Haahkakanta on lisäksi selvästi urosvoittoinen. Naaraita saa metsästää vasta syksyllä.

Viime vuosituhannella haahkoja oli enemmän. Syinä vähenemiselle pidetään saastumista, tauteja ja merikotkan lisääntymistä. Viimevuosina kanta on kuitenkin myös noussut. Metsästyksen on todettu olevan haahkakannan valtavan määrän vuoksi vaikutuksiltaan olematon. Haahka on nimittäin Itämeren runsaslukuisin pesivä merilintu. Kannan viimevuosien kasvuun arvellaan yhdeksi syyksi kirkastunutta merivettä, jonka seurauksena haahkan ravinnokseen käyttämä sinisimpukka on merkittävästi lisääntynyt.

Teemu Simenius
Suomen Metsästäjäliitto

Lisätietoja: Teemu Simenius 050 331 5330

Kategoriat: Metsästysuutiset

Metsästäjäliiton lausunto tekeillä olevasta vieraslajilaista

04.06.2015 - 14:09

Maa- ja metsätalousministeriö esittää säädettäväksi lain vieraslajeista aiheutuvien riskien hallintaan ja haitallisten lajien leviämisen ennaltaehkäisemiseksi. Metsästäjäliitto huomauttaa ministeriöön lähettämässään lausunnossa, että osa esityksen lajeista on merkittävän taloudellisen hyödyn tuottavia riistaeläimiä (valkohäntäpeura) sekä muuten metsästyksen avulla suhteellisen helposti säädeltävissä olevia lajeja, kuten kanadanhanhi. Näiden osalta tulee tehdä selkeä ero merkittävää vahinkoa aiheuttavien lajien kanssa, joista pahimpia ovat minkki, supikoira, villikani, villiintynyt kissa ja isorotta.

Supikoirakannan tehokkaampi rajoittaminen on erityisen tärkeää myyräekinokokin Suomeen leviämisen estämisen kannalta. Tiheä supikoirakanta on loisen keskeinen levittäjä. Myyräekinokokin levitessä maahamme luonnonmarjojen käyttö hankaloituu, minkä vaikutus luontoelinkeinoihin ja elintarviketurvallisuuteen on varsin merkittävä.

Metsästäjäliitto esittää, että haitallisimpien vieraspetojen, minkin ja supikoiran, pyyntikeinovalikoimaa voitaisiin laajentaa sallimalla pyynnissä keinovalon käyttö. Liitto esittää myös, että pohdintaan otettaisiin uudelleen liiton joitakin vuosia sitten maa- ja metsätalousministeriölle esittämä vieraspetojen pyyntikorvausjärjestelmä.

Metsästäjäliitto haluaa myös kiinnittää huomiota siihen, että luontoon on leviämässä myös muita sinne kuulumattomia eläimiä, esimerkiksi suden ja koiran hybridejä. Bernin sopimuksen mukaan nämä pitää poistaa nopeasti ja tehokkaasti. Metsästäjäliitto edellyttää viranomaisilta asian suhteen tarpeellisia toimia.

Kategoriat: Metsästysuutiset

Metsästäjäliiton villisikaseminaari 4.6.

03.06.2015 - 00:00

Tervetuloa Metsästäjäliiton Villisikaseminaariin 4.6. kello 16–21. Ohjelmassa on mielenkiintoisia esityksiä niin kotimaisilta kuin kansainvälisiltäkin asiantuntijoilta.

Tilaisuus järjestetään Kuusankoski-talossa (Kymenlaaksonkatu 1, 45700 Kuusankoski). Tapahtumaan on vapaa pääsy.

Ohjelma

16.00 Tilaisuuden avaus
• Metsästäjäliiton järjestöpäällikkö Teemu Simenius ja Metsästäjäliiton Kymen piirin puheenjohtaja Juha Sormunen

16.10 Villisikakannan kehitys ja nykytilanne Ruotsissa
• Poul-Erik Jensen (tulkkaus ruotsista suomeksi)
• Nollasta yli 200 000 yksilöön
• Metsästyksen valikoivuudella vaikuttaminen kantaan sekä kannanrakenteiden tuottavuus
• Villisian riistanhoito ja maatalous; keinoja haittojen vähentämiseksi

17.40 Villisian metsästystavat
• Kari Karvo
• Ajometsästys, kyttäys, yms
• Kantaan vaikuttaminen metsästämällä
• Sikaruton vastustamistavat ja sikakantatavoite Virossa

18.10 Tauko

19.00 Villisika Pietarin alueella
• Igor Prokhorov (tulkkaus venäjästä suomeksi)
• Villisikakannan ja afrikkalaisen sikaruton tilanne ja toimet Pietarin alueella Venäjällä

19.30 Afrikkalainen sikarutto
• Miia Kauremaa/Evira
• Afrikkalaisen sikaruton tautitilanne maailmalla sekä taudin vastustaminen

20.10 Ministeriön ja Riistakeskuksen näkökulma
• Ohto Salo
• Villisikatyöryhmän ehdotukset sekä ajankohtaiset laki- ja kantatilannetiedot

20.50 Loppusanat

21.00 Tilaisuus päättyy

Kategoriat: Metsästysuutiset

Osallistu majavakyselyyn

02.06.2015 - 10:55

Suomen riistakeskuksessa valmistellaan majavakantojen hoidon ja hallinnan toimenpideohjelmaa. Sen avulla Suomen euroopanmajavakanta voidaan vahvistaa suotuisalle suojelutasolle muun muassa rajoittamalla kanadanmajavan levittäytymistä euroopanmajavan esiintymisalueille ja mahdollisesti euroopanmajavan siirtoistutuksin.

Tavoitteena on myös parantaa majavien levinneisyyttä, runsautta ja saalismääriä koskevan tiedon laatua. Toimenpiteiden suunnittelussa otetaan huomioon niiden taloudelliset, luonnon- ja riistataloudelliset ja sosiaaliset näkökohdat.

Tätä varten Suomen riistakeskus selvittää maanomistajien, metsästäjien ja muiden sidosryhmien näkemyksiä majavakantojen hoidosta ja hallinnasta. Kysely kohdennetaan euroopanmajavan nykyisille esiintymisalueille ja niiden lähialueille, ja kyselyyn voi vastata 30.6.2015 saakka.

Suomessa tavataan kahta majavalajia. Alkuperäistä euroopanmajavaa esiintyy Satakunnan riistakeskusalueella, osissa Pohjanmaan, Rannikko-Pohjanmaan ja Pohjois-Hämeen riistakeskusalueita ja Lapissa Ruotsin rajan pinnassa.

Alkuperältään pohjoisamerikkalaisen kanadanmajavan levinneisyys on huomattavasti laajempi ja painottuu itäiseen Suomeen, mutta laji on levittäytymässä länteen. Kanadanmajaviksi varmistettuja yksilöitä on tavattu euroopanmajavan esiintymisalueen tuntumasta Satakunnasta ja Pohjanmaalta. Osissa Pohjois-Hämettä, Pohjanmaata ja Lappia on epäselvää, kumpaa lajia alueilla esiintyy.

Riistantutkimuksen syksyllä 2013 järjestämän majavalaskennan mukaan Suomessa arvioitiin olevan 2 400−3 200 euroopanmajavaa ja 3 900−7 200 kanadanmajavaa. Arviot ovat vain suuntaa-antavia, koska laskenta ei ollut täysin kattava ja luvut on johdettu löydettyjen asuttujen talvipesien lukumääristä.

Euroopanmajava luokiteltiin vuoden 2010 kansallisessa uhanalaisuusarvioinnissa vaarantuneeksi, koska kanta on pieni ja esiintymisalue suppea. Lisäksi se kuuluu EU:n luontodirektiivin liitteen II lajeihin, joille on osoitettava erityisten suojelutoimien alueita, ja liitteen IV tiukkaa suojelua edellyttäviin lajeihin.

Euroopanmajavaa metsästetään rajoitetusti Satakunnassa kannanhoidollisella pyyntiluvalla ja muualla vahinkoperusteisen poikkeusluvan nojalla. Kanadanmajava on puolestaan haitallinen vieraslaji, jonka pyyntiin riittää metsästysoikeuden haltijan lupa.

Majavakyselyyn pääset täältä

Kategoriat: Metsästysuutiset

Kerro mielipiteesi EU:n lintu- ja luontodirektiiveistä

01.06.2015 - 14:43

Komissio kerää parhaillaan mielipiteitä luonto- ja lintudirektiivien toimivuudesta kaikille avoimessa kyselyssä. Toimivuustarkastuksessa selvitetään, onko nykyinen sääntelykehys oikeasuhteinen ja tarkoituksenmukainen, ja toimiiko se odotetulla tavalla.

Tuloksia hyödynnetään direktiivien kehittämisessä. Tästä syystä olisi tärkeää, että myös metsästäjät vastaisivat tähän kyselyyn. Siihen voi vastata suomeksi myös yksityishenkilönä. Vastausaikaa on 24.7. asti.

Kyselyn löydät täältä

Kyselyn oletuskielenä on englanti. Valitkaa "(FI) Suomi" oikeassa reunassa olevasta Languages-listasta, niin pääsette suomenkieliseen kyselyyn.

Kategoriat: Metsästysuutiset

Metsästys on huomioitu uudessa hallitusohjelmassa

29.05.2015 - 13:41

Metsästäjäliitto lähetti kaikille puolueille hallitusohjelmatavoitteet jo vaalien alla. Uuden hallituksen ohjelman biotalous-osioon onkin otettu metsästystä ja kalastusta koskeva kohta. Lisäksi metsien ja soiden pakkosuojelusta halutaan luopua ja suojeluasioissa kuulla paikallista väestöä. Hallitus aikoo myös keventää lupabyrokratiaa, mikä koskee myös aselupia. Nämä ovat edistysaskeleita nykyiseen tilanteeseen verrattuna.

Alla ote hallitusohjelmasta:

Luontopolitiikkaa luottamuksella ja reiluin keinoin

Luonnonsuojelun taso turvataan ja lisätään luonnonsuojelutoimien paikallista hyväksyttävyyttä avoimella yhteistyöllä ja osallistavalla päätöksenteolla. Kansallista ja kansainvälistä virkistys- ja luontomatkailua lisätään. Veteen liittyvien elinkeinojen ja osaamisen avulla (sininen biotalous) lisätään kestävää kasvua.
– Metsien ja soiden suojelua jatketaan vapaaehtoisin keinoin.
– Laaditaan metsien ja vesialueiden virkistys- ja matkailukäyttöä koskeva selvitys, joka tähtää hyvinvointivaikutusten ja niihin liittyvän liiketoiminnan kasvuun.
– Toteutetaan lohi- ja meritaimenstrategiaa Itämeren lohikantojen varmistamiseksi.
– Huolehditaan suomalaiseen elämänmuotoon kuuluvien metsästyksen ja kalastuksen mahdollisuuksista.
– Varmistetaan saimaannorpan suojelu yhdessä paikallisen väestön ja tahojen kanssa.
– Perustetaan kansallispuisto Suomen 100-vuotisjuhlavuonna 2017.
– Arvioidaan uudelleen uhanalainen lajisto luonto- ja lintudirektiivien päivittämisen yhteydessä.
– Tehostetaan uhanalaisten kalalajien suojelua ja toimeenpannaan kalatiestrategiaa.

Kategoriat: Metsästysuutiset

Itä-Suomen hallinto-oikeus hylkäsi valitukset kannanhoidollisista susipoikkeusluvista

28.05.2015 - 09:43

Itä-Suomen hallinto-oikeus on hylännyt 25.5.2015 tekemillään 13 päätöksellä valitukset kannanhoidollisen sudenmetsästyksen poikkeusluvista. Valituksen kohteena olleet Suomen riistakeskuksen päätökset koskivat poikkeuslupia, jotka oli myönnetty kahdeksan suden metsästämiseen Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueilla.

Valituksia on edelleen käsiteltävänä Hämeenlinnan, Pohjois-Suomen ja Turun hallinto-oikeuksissa.

Menneenä talvena Suomessa myönnettiin kannanhoidollisia poikkeuslupia sudenmetsästykseen ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2007. Kyseessä on uuden sudenhoitosuunnitelman mukainen kaksivuotinen kokeilu.

Euroopan unionin luontodirektiivi mahdollistaa suurpetojen kannanhoidollisen metsästyksen niillä ehdoin, että riistalajille on luotu hoitosuunnitelma, pyynti ei heikennä lajin suojelutason saavuttamista eikä muuta tyydyttävää ratkaisua konfliktien ratkaisemiseksi ole. Suomessa kannanhoidollinen metsästys on tähän saakka koskenut ilvestä ja karhua, mikä on vähentänyt niiden aiheuttamia konflikteja. Kannanhoidollinen metsästys on luonut näille suurpetolajeille riista-arvoa ja lisännyt lajien hyväksyntää paikallisten keskuudessa.

Kategoriat: Metsästysuutiset

Ilmoita metsähanhen pesimähavainnoista

27.05.2015 - 08:37

Suomen riistakeskus kartoittaa metsähanhen nykyisiä pesimäalueita ja pesivien parien määrää. Luontoharrastajat ja metsästäjät voivat osallistua kehittämishankkeeseen vastaamalla kyselyyn.

Metsähanhen nykyisten pesimäalueiden selvittämishanke liittyy metsähanhen kansallisen hoitosuunnitelman ja valmisteilla olevan taigametsähanhen kansainvälisen hoitosuunnitelman kannan seurantaa koskeviin toimenpiteisiin.

Jos luonnossa liikkujilla on tiedossa mahdollisia metsähanhen pesimähavaintoja, riistakeskus toivoo, että nämä erittäin arvokkaat tiedot tuotaisiin riistakeskuksen tietoon kyselyyn vastaamalla. Vastaajilta kysytään samalla halukkuutta osallistua metsähanhen pesimäalueiden vapaaehtoisiin maastokartoituksiin Etelä-, Keski- tai Pohjois-Pohjanmaalla tai Pohjois-Karjalassa heinä‒elokuussa 2015.

Kyselyyn voi vastata 27.5.‒14.6.2015 sähköisesti osoitteessa https://my.surveypal.com/metsahanhikysely2015

Aiempaa tarkemmat tiedot ja arviot metsähanhikannan pesimäalueista, pesimäkannan koosta ja poikastuotosta ovat osaltaan keskeisiä kansallisessa ja kansainvälisessä metsästyssäätelyssä ja kestävän kannanverotuksen suunnittelussa.

Nykytieto metsähanhen pesimäalueista ja pesimäkannasta perustuu lintuatlakseen, joka antaa karkean yleiskuvan metsähanhen pesimälevinneisyydestä. Useimmilla alueilla atlasruutujen selvitysaste on kuitenkin ollut heikko tai tyydyttävä, ja tiedot ovat lähes 10 vuotta vanhoja. Metsästyssäätelyn tarpeisiin tarvitaan nykyistä tarkempi kuva metsähanhen pesimäalueista erityisesti potentiaalisilta, mutta aiempien vuosien lintuatlaskartoituksissa heikosti tutkituilla seuduilla. Lisäksi tarvitaan tietoa metsähanhen asuttamien soiden määrästä lintuatlaksen ruuduissa sekä arvio ruutukohtaisesta parimäärästä.

Kategoriat: Metsästysuutiset

Metsästäjäliiton vuoden kouluttajat valittu

20.05.2015 - 10:30
Vuoden nuori kouluttaja on Tapio Tiimonen Pohjois-Karjalasta. (kolmas vasemmalta). Palkintoa olivat luovuttamassa toiminnanjohtaja Panu Hiidenmies, järjestöpäällikkö Teemu Simenius ja liiton puheenjohtaja Lauri Kontro.

Metsästäjäliiton vuoden vapaaehtoiskouluttajat valittiin viikonloppuna liittokokouksessa Riihimäellä. Liiton koulutustoimikunta teki piirien perustellusta esityksestä valinnat seuraavasti:

Vuoden naiskouluttaja: Anu Pentinniemi, Kymi

Vuoden mieskouluttaja: Miika Näsi, P-Karjala

Vuoden nuori kouluttaja: Tapio Tiimonen, P-Karjala

Palkituista Tiimonen ja Näsi olivat paikalla vastaanottamassa huomionosoitusta, Pentinniemi ei tällä kertaa päällekkäisyyksien takia pystynyt osallistumaan tilaisuuteen.

Metsästäjäliitto onnittelee ansioituneita kouluttajia ja kiittää heidän panoksestaan liiton koulutustoiminnan hyväksi!

 

Vuoden mieskouluttajaksi valittiin Miika Näsi Pohjois-Karjalasta. (kolmas vasemmalta)

Kategoriat: Metsästysuutiset

För att trygga en fortsättning av jakten bör du lämna in bytesrapport av din gudingsjakt!

18.05.2015 - 15:34

Eu har ifrågasatt gudingsjakten i juni. Som en av orsakerna nämns att ingen tillförlitlig information om bytets storlek har funnits. Genom att anmäla bytet via Oma riista-tjänsten erbjuds en allt noggrannare information som förhoppningsvis möjliggör en fortsatt jakt.

Anmäl bytet du får i juni! Du kan anmäla både din och jaktkompisens byte genom att ladda ner Oma riista-tjänsten. Alternativt kan bytet och dess fångstplats, kön samt mängd anmälas till Viltcentralens regionkontor.

Ejderstammen är gudingsdominerad och tål jakten

I skiftet maj-juni samlas gudingarna i den yttre skärgården och på öppna havet inför flyttet. Ådorna förblir i skärgården för att ruva, vilket innebär att jakten inte stör dem. Ejderstammen är gudingsdominerad och tål därmed jakten. Jakttiden som börjar i juni infaller under gudingarnas flytt och största delen av dem har redan flyttat under första veckan i juni, så säsongen är mycket kort och bytesmängden mycket liten.

Ejdern är den talrikaste av de häckande sjöfåglarna i Östersjön och därmed den viktigaste i jakten på sjöfågel. Ejderstammen är fortfarande mindre än den var för årtionden sedan men den har ökat under de senaste åren. Även förekomsten av blåmusslan som är ejderns föda har ökat.

Skapa ett Oma riista –signum på adressen oma.riista.fi: du behöver en fungerande e-postadress, mobiltelefonnummer och bankkoder. Logga in till Oma riista-nättjänsten och anteckna ditt byte vid fliken Viltdagbok. Du kan också anteckna ditt byte genom att använda Oma riista-mobilapplikationen, som du får från Google Play, Windows Phone eller IOS-butiker. En i Oma riista –tjänsten registrerad användare kan också anteckna bytesuppgifter för en annan icke till Oma riista-tjänsten registrerad jägare. Nättjänsten och mobilapplikationerna är gratis och lätta att använda. Användarens personuppgifter, bytesfoton, tilläggsuppgifter eller bytets närmare fångstplatser publiceras inte. Om anmälningen inte lyckas på annat sätt, kan byteuppgiften (fångstplats och –tid samt fågelns kön) meddelas till Finland viltcentrals regionkontor.

Gå till Oma riista -nättjänsten

Kategoriat: Metsästysuutiset

Ilmoita koirashaahkasaaliisi metsästyksen jatkumiseksi!

18.05.2015 - 15:33

Eu on kyseenalaistanut kesäkuisen uroshaahkan metsästyksen. Yhtenä syynä mainittiin, että riittävää tarkkuutta saalistiedoista ei ole ollut saatavilla. Saalistiedon kirjaaminen Oma riista -palvelussa tarjoaa entistä tarkempaa tietoa, jonka toivotaan edesauttavan jahdin jatkumista.

Ilmoita kesäkuulla saadut saaliit! Sekä oman että kaverin tiedon saa ilmoitettua lataamalla Oma riista palvelun. Vaihtoehtoisesti saaliin pyyntipaikan, sukupuolen ja määrän voi ilmoittaa Riistakeskuksen aluetoimistoon.

Haahkakanta on urosvoittoinen ja kestää metsästystä

Uroshaahkat kerääntyvät touko–kesäkuun vaihteessa ulkosaaristoon ja avomerelle muuttoa varten. Naaraat jäävät hautomaan saaristoon, joten urosten metsästys ei häiritse niiden pesintää. Haahkakanta on urosvoittoinen ja kestää metsästystä. Kesäkuussa alkava metsästysaika ajoittuu urosten muuttoon, ja pääosa niistä siirtyy jo kesäkuun ensimmäisen viikon aikana pois, joten kausi on erittäin lyhyt ja saalismäärät varsin pieniä.

Haahka on Itämeren runsaslukuisin pesivä merilintu ja samalla merkittävin merilinnustuksen kohde. Haahkakanta on vielä vuosikymmenten takaista kantaa pienempi, mutta viime vuosina lisääntynyt. Myös haahkan ravintonaan käyttämän sinisimpukan peittävyys merenpohjilla on lisääntynyt.

Oma riista -palvelun löydät täältä

Tarvitset toimivan sähköpostiosoitteen, matkapuhelinnumeron ja pankkitunnukset. Kirjaudu Oma riista -verkkopalveluun ja kirjaa saaliisi Riistaloki-välilehdellä. Voit myös kirjata saaliisi käyttämällä Oma riista -mobiilisovellusta, jonka saat Google Play, Windows Phone tai IOS-kaupoista. Oma riista -palvelussa rekisteröitynyt käyttäjä voi tallentaa saalistiedot myös toisen, järjestelmään rekisteröitymättömän metsästäjän puolesta. Verkkopalvelu ja mobiilisovellukset ovat ilmaisia ja helppokäyttöisiä. Käyttäjän henkilötietoja, saaliskuvia, lisätietoja tai tarkkoja saaliin saantipaikkoja ei julkaista. Jos ilmoittaminen ei muutoin onnistu, voi saalistiedon (pyyntipaikka ja -aika sekä linnun sukupuoli) ilmoittaa Suomen riistakeskuksen aluetoimistolle.

Kategoriat: Metsästysuutiset

Hallinnoi metsästysvuokrasopimuksia helposti sähköisesti

14.05.2015 - 10:11

Belectron ja Metsästäjäliiton yhdessä toteuttama metsästysalueiden hallintajärjestelmä Reviiri on vihdoin metsästysseurojen käytettävissä. Reviiri helpottaa metsästysvuokrasopimusten laatimista ja hallinnointia sekä tarjoaa reaaliaikaisen kartan alueista jäsenten käyttöön.

Kun sopimuskanta on Reviirissä, näette vaivatta esimerkiksi lähiaikoina umpeutuvat sopimukset, ja käytössänne on myös aina ajan tasalla oleva metsästysalueiden kartta. Järjestelmän avulla metsästysvuokrasopimukset voidaan myös laatia sähköisesti ja tulostaa vuokraajalle myös perinteinen paperiversio.

Karttasovellus metsästyksen avuksi

Metsästysseura voi merkitä vaikkapa riistanhoitosuunnitelmaan, hirvipassit tai muut metsästykseen liittyvät paikat suoraan kartalle. Seuranne jäsenet voivat hyödyntää metsästysalueiden karttaa reaaliaikaisesti (tarvitaan b-bark-sovellus). Tällöin metsällä ollessa ei tarvitse arvailla, mitä alueella saa metsästää. Näet myös seuran rajat, itsesi, passipaikat ja koiran samanaikaisesti kartalla.

Metsästysalueiden rajat näkyvät myös b-bark-sovelluksen ilmaisversiossa, mutta koiratutka vaatii maksullisen lisenssin.

Reilusti edullisempi Metsästäjäliiton jäsenille

Lisenssimaksu Metsästäjäliiton jäsenseuroille 49,50 e/vuosi (muille 99 e). Lisäksi Metsästäjäliitto maksaa jäsenseurojensa Reviirin käytöstä koituvat Maanmittauslaitoksen materiaalikulut (muille 0,244 EUR/kiinteistö/vuosi). Myös Reviiri ry:n jäsenmaksu jää pois liiton jäsenseuroilta (muille 10 e/v).

Tarkemman hintalaskurin löydät täältä.

Reviirin kotisivut löytyvät osoitteesta www.reviiri.org.

Kategoriat: Metsästysuutiset

b-bark-lisenssikampanja Suomen Metsästäjäliiton jäsenille

14.05.2015 - 09:45

b-bark tarjoaa aikavälillä 14.5. – 18.10.2015 jokaiselle Suomen Metsästäjäliiton henkilöjäsenelle ja liiton jäsenseuran henkilöjäsenelle yhden uuden b-bark-lisenssin ilmaiseksi.

Lisenssin aktivoimalla saat b-bark-mobiilisovellukseen käyttöösi seuraavat lisäominaisuudet:

 • Näet Maanmittauslaitoksen tilarajainformaation ja Suomen valtion metsästysaluerajat
 • Seuraat muita b-bark-käyttäjiä
 • Seuraat b-bark-pantoja käyttäviä koiria
 • Tallennat paikkapisteet ja alueet palvelimelle
 • Jaat paikkapisteet ja alueet toisille käyttäjille
 • Jaat omat karttasi muiden käyttäjien käytettäväksi
 • Katselet vanhoja reittejä, jotka ovat tallessa palvelimella
 • Lähetät viestejä muille seurueesi b-bark-käyttäjille

Lisenssi on voimassa vuoden ajan aktivointipäivästä. Kampanjalla hankittua lisenssiä ei voi käyttää olemassa olevan lisenssin jatkoajaksi.

Lunasta lisenssi täältä.

Kategoriat: Metsästysuutiset

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer