slideshow 1 slideshow 2
Tapahtumat
Ampumajaos
Koirat

Metsästäjäliitto

Julkaise syötteitä
Syötteen kokonainen osoite. 38 min 47 s sitten

Kokeile uudistunutta Jahtiopasta

04.09.2015 - 14:00

Täysin uudistunut Jahtiopas on nyt julkaistu. Tutustu Suomen kattavimpaan digitaaliseen metsästysoppaaseen osoitteessa www.jahtiopas.fi 


Ominaisuuksia:
- Tunnistusosioihin lisätty lumijäljet piirros- ja valokuvin sekä selityksin 29 lajille sekä metsästysajat päivitetty
- Yli 7 000 metsästäjälle hyödyllistä paikkaa kartalla sekä oma sijainti ja etäisyys kohteisiin.
- Toteutus verkkosovelluksena mahdollistaa käytön kaikilla selaimella varustetuilla laitteilla
- Tuore visuaalinen ilme ja parannettu käytettävyys

Jahtiopas toimii parhaiten älypuhelimilla, mutta myös pöytäkoneilla ja iPadeilla. Opas on testattu seuraavilla käyttöjärjestelmä-/selainpareilla: Android/Chrome, iOS/Safari, Windows/Internet Explorer. Käytä testattuja ”pareja” ja uusinta selain- ja käyttöjärjestelmäversiota.

Haluamme kehittää Jahtiopasta yhä paremmaksi. Lähetäthän palautetta oppaan teknisestä toimivuudesta ja sisällöstä info@jahtiopas.fi
Liity myös Jahtiopas-yhteisöön (www.facebook.com/jahtiopas), niin kuulet ensimmäisenä oppaaseen tulevista päivityksistä.

Toivottavasti Jahtioppaasta on sinulle hyötyä ja iloa!

Jahtiopas-tiimi

Kategoriat: Metsästysuutiset

Metsästäjäliitto pitää uutta räjähdeasetusta täysin kohtuuttomana

03.09.2015 - 11:52

Syyskuun alusta tuli voimaan uusi räjähdeasetus, joka toi merkittäviä muutoksia ampumatarvikkeiden säilytykseen. Metsästäjäliiton tärkeinä pitämiä muutoksia ei ole siinä huomioitu.

Asetusta Suomessa tulkitseva TUKES on tuoreessa tiedotteessaan maininnut, että mm. ruutia, nalleja ja patruunoita tulee 1.9.2015 alkaen säilyttää kotona tilassa, joka kestää 30 minuuttia palorasitusta.

On ymmärrettävää, että suuria määriä räjähteitä esimerkiksi liikkeenharjoitustarkoituksessa säilytettäessä paloturvallisuuteen on kiinnitettävä aivan erityistä huomiota. Mutta ammuntaa tai metsästystä harrastavan henkilön kohdalla uudessa vaatimuksessa kyse on tarpeettomasta ylimitoituksesta. Etenkin patruunoissa räjähtävät aineet ovat hylsyn, luodin/haulikupin ja nallin kuoren muodostamassa herkältä syttymiseltä suojaavassa kotelossa, joten ne muodostavat pienemmän paloturvallisuusriskin kuin esimerkiksi monet kodin kemikaalit. Ampumatarvikkeiden aiemmin laillisissa säilytystavoissa ei myöskään ole ollut ongelmia.

Lisäksi kaapin kylkeen vaaditut räjähdysvaara- ja tupakointi kielletty -merkinnät ovat asuinhuoneistossa täysin tarpeettomia ja muodostavat jopa turvallisuusriskin, koska niiden perusteella tiedetään, että asunnossa on ampumatarvikkeita ja aseita.

Erityisen kohtuuttomaksi asetuksen tekee se, ettei säilytystilojen muutokselle ole asetettu siirtymäaikaa, eikä asetuksenmukaisia tiloja ole määritelty sen tarkemmin. Eli asetus on voimassa, mutta harrastajien on mahdoton tietää, ovatko heidän säilytystilansa paloturvalliset.

Metsästäjäliitto vaatii, että asetusta tullaan korjaamaan kotisäilytyksen osalta aiemmin hyväksi havaitun mallin mukaiseksi.

Olemme olleet Tukesiin yhteydessä ja saaneet kuulla, että ministeriö valmistelee asetuksen pikaista muuttamista, muttemme vielä tiedä, miltä osin. Toivotaan, että se koskee ammustarvikkeiden säilytysosiota. Tiedotamme, kunhan tiedämme lisää.

Jos säilytysosio ei muutu, niin ohessa Tukesin käsitystä siitä, millainen kaappi täyttäisi asetuksen 30 minuutin vaatimuksen:

"Puu kaapin rakennemateriaalina on käyttökelpoista. Erilaisten puumateriaalien hiiltymisnopeudet voi tarkistaa joko netistä tai valmistajalta. Asetuksen edellyttämä 30 minuutin palorasituksen kesto voidaan toteuttaa yksinkertaisimmillaan esimerkiksi seuraavilla rakenteilla:
- lastulevy 30 mm
- vanerilevy 30 mm
- kipsilevy 13 mm + 13 mm
- palonsuojalevy 18 mm
- lauta (havupuu) 30 mm
- lehtipuu 15 mm, jos tiheys on yli 450 kg/m3
- eristevillat 20 mm (teräslevyn suojana)

Edellä mainitut arvot ovat suuntaa antavia, tarkempi tieto löytyy aina tuotteiden valmistajilta. Erilaisia rakenteita yhdistämällä, eristyksillä ja muilla ratkaisuilla saatetaan päästä myös ohuemmilla seinämillä vastaavaan lopputulokseen.

Standardin mukainen asekaappi on hyvä valmiiden patruunoiden säilytyskaappina. Ruudin säilytyksessä puukaappi on turvallisempi, koska palotilanteissa ruuti saattaa massiivisessa teräskaapissa käyttäytyä arvaamattomasti."

Kategoriat: Metsästysuutiset

Metsästys luonnonsuojelualueella puhuttaa ympäri maailmaa

02.09.2015 - 10:16

Suomessa metsästys luonnonsuojelualueilla jakaa mielipiteitä. Niin se tekee myös muualla maailmassa. Metsähallituksen järjestämään kaksipäiväiseen kansainväliseen seminaariin kokoontuivat riista- sekä luonnonsuojelun asiantuntijat ympäri maailmaa keskustelemaan yhdessä kestävästä metsästyksestä luonnonsuojelualueilla.

Seminaariin oli ilmoittautunut 100 kutsuttua alan asiantuntijaa ja vaikuttajaa. Puhujien joukossa on mm. maailmalla arvostettu kanadalainen tutkija Shane Mahoney. Hän avasi puheessaan riistanhoidon ja metsästyksen roolia suojelualueilla tieteelliseltä näkökulmalta katsottuna. Puhujakaartiin kuului myös esimerkiksi FACE-järjestön johtaja Cy Criffin, joka puheessaan toi esille metsästyksen ja luonnonsuojelun synergisia etuja muualla Euroopassa.

– Seminaarista saatujen kansainvälisten esimerkkien kautta pääsemme keskustelemaan erilaisista toimintamalleista ja kestävästä metsästyksestä luonnonsuojelualueilla Suomessa, sanoo erätalouspäällikkö Jukka Bisi Metsähallituksesta.

– Aihe on hyvin ajankohtainen sillä Cecil-leijonan metsästys on herättänyt keskustelua ja nostattanut tunteita ympäri maailmaa. Kuluneen kesän aikana on käyty paljon keskusteluja metsästyksen hyväksyttävyydestä sekä metsästyksestä luonnonsuojelualueilla ja niiden läheisyydessä. Metsästetyn Cecil-leijonan ympärillä keskustellaan yleisesti myös kaupallisesta metsästyksestä ja metsästyksen aluetaloudellisista hyödyistä, joita ei saisi unohtaa. Metsästyksen aluetaloudellisia hyötyjä on tutkittu myös Suomessa valtionmailla ja metsästysmatkailulla on todettu olevan positiivisia vaikutuksia aluetalouteen, toteaa Bisi.

– Asiallinen dialogi on tarpeen, koska se parhaimmillaan lisää keskinäistä ymmärtämystä ja luottamusta, toteaa luontopalvelujohtaja Rauno Väisänen Metsähallituksesta. Eri maissa tilanne on kuitenkin hyvin erilainen ja metsästysjärjestelyt ovat kehittyneet vuosikymmenten saatossa kunkin maan kulttuuriin sopiviksi. Myös suojelualueiden luonnontilaisuudessa ja riistakantojen säätelyn tarpeessa on suuria eroja.

Pohjois-Suomessa metsästys on sallittua luonnonsuojelualueilla hyvin laajalti. Etelä-Suomen suojelualueilla metsästys on puolestaan kiellettyä ja sitä ympäröivät monimutkaiset poikkeukset. Kysymykseksi on myös noussut käytämmekö tulevaisuudessa suojelualueilla vapaaehtoisia metsästäjiä vai maksammeko ammattimetsästäjille tehdystä riistanhoitotyöstä.

Kansainvälinen eräseminaari “Sustainable hunting and wildlife management in protected areas” Luontokeskus Haltiassa 1.–2.9.2015.



Kanadalainen tutkija Shane Mahoney kertoi puheessaan riistanhoidon ja metsästyksen roolista suojelualueilla tieteellisestä näkökulmasta.

Kategoriat: Metsästysuutiset

Metsästäjäliitto esittää kannanhoidollisiin susilupiin reilua korotusta

01.09.2015 - 12:08

Suomen Metsästäjäliitto esittää, että maa- ja metsätalousministeriö myöntäisi tänä vuonna suden kannanhoidollisessa metsästyksessä kaksi kaatolupaa jokaista susilaumaa kohden. Tämä merkitsisi yhteensä jopa 70–80 kaatolupaa.

Liitto jätti esityksensä maa- ja metsätalousministeri Kimmo Tiilikaiselle tiistaina.

MMM päätti viime metsästyskaudella susien kannanhoidollisen metsästyksen kaksivuotisesta kokeilusta. Ensimmäinen metsästys, jossa kaadettiin 17 sutta, onnistui hyvin. Susikannan kokoon suhteutettuna kaadettujen susien määrä jäi kuitenkin liian pieneksi. Tästä syystä susikanta on jatkanut voimakasta kasvuaan, mikä näkyy muun muassa jo lisääntyneissä tuotantoeläinvahingoissa.

Suden kannanhoidollista metsästystä on Metsästäjäliiton mukaan jatkettava. Lupien tulisi olla käytössä mahdollisimman varhain, jotta jahti voidaan viedä läpi parhaalla mahdollisella tavalla.

Vahinkojen estämiseksi ja kansalaisten sosiaalisten sekä taloudellisten oikeuksien turvaamiseksi on lisäksi välttämätöntä, että vahinkoa aiheuttavat häirikkösudet poistetaan nopeasti joko poliisin päätöksellä tai riistakeskuksen vahinkoperusteisilla luvilla.

Metsästäjäliitto korostaa, että susikanta ylittää tällä hetkellä reilusti sudenhoitosuunnitelmassa esitetyn 25 lisääntyvän parin tavoitetason. Susilaumoja oli Luken alkuvuoden kanta-arvion mukaan 27, joiden lisäksi on vielä kahdeksan Venäjän rajan molemmin puolin liikkuvaa ns. rajalaumaa. Näiden lisäksi oli toistakymmentä kahdestaan liikkuvaa sutta. Monin paikoin on havaintoja uusista pentueista, joten on vahvoja viitteitä siitä, että susilaumoja voisi tällä hetkellä olla jopa 36. Suomen riistakeskus tiedotti muun muassa viime viikolla, että uusi suuri susilauma on syntynyt Etelä-Suomeen Uudenmaan ja Varsinais-Suomen maakuntien rajalle. Laumassa on 10 sutta, ja se on jo aiheuttanut lammasvahinkoja.

Tehokas metsästys on välttämätöntä susikannan kasvun leikkaamiseksi sekä koira- ja tuotantoeläinvahinkojen ehkäisemiseksi.

Lisätietoja
Lauri Kontro
Puheenjohtaja
p. 0400 406 933

Panu Hiidenmies
Toiminnanjohtaja
p. 040 534 6967



Maa- ja metsätalousministeri Kimmo Tiilikainen (vasemmalla) ja Metsästäjäliiton puheenjohtaja Lauri Kontro.

Kategoriat: Metsästysuutiset

Metsästys tulee turvata kaavailluilla luonnonsuojelualueilla

27.08.2015 - 12:43

Metsästäjäliitto otti lausunnossaan kantaa Pohjois-Pohjanmaalle ja Itä-Lappiin perusteilla oleviin luonnonsuojelualueisiin. Liiton mukaan alueiden nykykäytännön mukainen käyttö on turvattava.

Pohjois-Pohjanmaa

Liitto edellyttää, että pienpetojen metsästys on aina sallittava uusien luonnonsuojelualueiden metsästysjärjestelyjä suunniteltaessa. Supikoiran, minkin, ketun ja näädän metsästyskielto olisi uhka alueiden metsäkanalintu- ja vesilintukannoille. Muitakaan riistalajeja ei tule tarpeettomasti rajata pois. Jo asetusesitysten taustamuistiossa todetaan, ettei metsästys vaaranna alueiden luontoarvoja eikä haittaa muuta käyttöä. Lajien äärimmäisen suppea rajaus sulkisi pois myös suurpetojen metsästyksen. Tällä tulisi olemaan myös kielteisiä vaikutuksia kotieläintalouteen.

Asetuksessa on myös huomioitava muutokset riistakannoissa. Vaikka nyt riekon tilanne vaatii metsästyksen rajoittamista näillä alueilla, esitys ei ota huomioon mahdollisesti vahvistuvia riekkokantoja. Jos kannat vahvistuvat metsästyskelpoisiksi, riekkoja tulee voida metsästää kestävän käytön mukaisesti muiden kanalintujen tapaan. Sama pätee myös alueella metsästyskulttuurihistoriallisesti merkittävään metsänhanheen.

Alueilla on myös voitava harjoittaa hirvenmetsästystä pääsääntöisesti nykymuodossaan. Asetusesityksen mukaan jatkossa olisi sallittu vain hirven ajo, mikä tekee hirvenmetsästyksen käytännössä lähes mahdottomaksi.

Itä-Lappi

Metsästäjäliitto edellyttää, ettei luonnonsuojelualueilta jatkossakaan rajata metsästysoikeutta minkään käyttäjäryhmän osalta. Jo asetusesitysten taustamuistiossa todetaan, ettei metsästys vaaranna alueiden luontoarvoja tai haittaa muuta käyttöä.

Itä-Lappiin suunnitellut luonnonsuojelualueet sijaitsevat metsästyslain 8 §:n alueella, jossa on kuntalaisten vapaa metsästysoikeus. Alueisiin sisältyy useita valtavia Metsähallituksen pien- ja suurriistan metsästyslupakohteita, jotka ovat paikallisten lisäksi tärkeitä muualta tuleville metsästäjille, joilla on vähän tai ei lainkaan muita metsästysmahdollisuuksia. Metsästysturismi on tutkimusten mukaan lupatuloina ja myös välillisesti merkittävä tekijä aluetaloudessa, mikä on keskeistä syrjäseutujen elinkeinoelämän ja asuttuna pysymisen kannalta. Metsästykseen liittyvään tarpeelliseen liikkumiseen tulee jatkossakin myös sisällyttää suurikokoisen saaliin, kuten hirven noutaminen maastosta mönkijän avulla.

Asetuksen taustamuistiossa mainitaan, että luonnonsuojelualueiden perustaminen ei olennaisesti muuttaisi alueiden nykyistä käyttöä, eli marjastus, metsästys ja muu perinteinen virkistyskäyttö voisivat jatkua edelleen. Metsästäjäliiton mielestä tämä olisi hyvä asia.

Lausunnot löydät kokonaisuudessaan täältä.

Kategoriat: Metsästysuutiset

Pienpetopyyntikoulutus ja pyyntilaite-esittely Riihimäellä

27.08.2015 - 09:47

Riihimäellä on tarjolla pienpetojen pyynnin perusteita aloittelijoille ja vähän kokeneemmillekin torstaina 3.9. kello 18–21. Koulutuksessa käydään läpi tärkeimmät Suomessa pyydettävät pienpedot, niiden biologiaa sekä tehokkaimpia pyyntitapoja. Esittelemme myös Eräkontin pyyntilaitevalikoimaa sekä pyyntilaitteiden virittämistä.
Kouluttajana toimii Max Suominen Eräkontista.
Vapaa pääsy.

Tervetuloa!

Erätalon osoite: Kinturinkuja 4, 11101 Riihimäki

Kategoriat: Metsästysuutiset

MetsästysMetso-leiri Pyhäjoen Palosaaressa peruttu susien takia

24.08.2015 - 13:34

MetsästysMetso-leiri 2.-4.10.2015 Pyhäjoen Palosaaressa on peruttu. Leirin metsästysalueet ovat ilmeisesti susilauman reviiriä, ja alueelta meni karhukoira vastikään suden hampaisiin. Koiranohjaajat eivät ymmärrettävistä syistä halua lähteä syöttämään koiriaan susille.

Kanalintujen metsästysaikarajoitusten vuoksi maastoja ei valitettavasti saada muualta järjestävän kerhon toiminta-alueelta. Järjestäjät eivät kuitenkaan hautaa ideaa, vaan toteuttavat leirin, kunhan olosuhteet ovat paremmat.

Pahoittelut kaikille jo ilmoittautuneille!

Kategoriat: Metsästysuutiset

Sorsanmetsästys alkaa – seuraa livelähetystä jahdista

20.08.2015 - 08:40

Vesilintujahti alkaa tänään torstaina kello 12. Yle Kymenlaakso seuraa jahdin aloitusta suorassa lähetyksessä kello 11.45 alkaen.

Sorsajahti houkuttaa kaislikoihin kymmeniä tuhansia metsästäjiä. Houkutus jakaa saaliskuvia sosiaalisessa mediassa on suuri. Saaliskuvien suhteen kannattaa kuitenkin muistaa kohtuus, sekä se, että jokainen metsästäjä on harrastuksensa elävä käyntikortti.

Hyvää jahtikautta kaikille metsästäjille!

Kategoriat: Metsästysuutiset

NJS:lle edustaja Brysseliin

19.08.2015 - 15:00

Pohjoismaisten metsästäjäjärjestöjen yhteenliittymä NJS on palkannut edustajan Brysseliin. Tehtävässä aloittaa lokakuun alussa hollantilainen 40-vuotias Wieke Huizing Edinger.

Koulutukseltaan Wieke on lakimies ja valmistunut Amsterdamin yliopistosta. Hän on myös kolmen lapsen äiti ja asuu tällä hetkellä Brysselissä tanskalaisen miehensä kanssa. Wieke ei vielä ole metsästäjä, mutta hän on erittäin kiinnostunut luonnosta.

Brysselissä NJS:n edustajana ja lobbarina toimiessaan hän työskentelee FACE:n (eurooppalaisten metsästäjäjärjestöjen yhteenliittymä) toimistolla. Hänen tehtäviinsä kuuluu edistää ja puolustaa pohjoismaisten metsästäjien asemaa sekä informoida pohjoismaisia metsästäjäjärjestöjä ajankohtaisista päivittäisistä asioista.

Aiemmin Wieke on työskennellyt muun muassa lakimiehenä Hollannissa, projektikoordinaattorina Mosambikissa sekä Tanskassa lakiasioiden parissa liittyen tanskalaiseen maanviljelyyn ja ruokaan.

Katso alkuperäinen tiedote asiasta tästä

Kategoriat: Metsästysuutiset

Suomen karhukanta kestää hyvin metsästystä

18.08.2015 - 09:21

Karhunmetsästyskulttuuri on iskostettu syvälle suomalaiseen eräperinteeseen. Ja hyvä niin, sillä Suomessa karhukanta on riittävän suuri, että sitä voidaan metsästää kannanhoidollisilla poikkeusluvilla. Karhujahti on taitoa vaativa, mielenkiintoinen ja tarkasti säädelty metsästysmuoto, joka edellyttää aktiivista karhujen seurantaa jo ennen metsästyskauden alkua. Pääasiassa karhua metsästetään koiria apua käyttäen. Perinteisesti on käytetty pystykorvaisia rotuja, kuten karjalankarhukoiraa, jämtlanninpystykorvaa, norjanharmaahirvikoiraa ja laikoja. Nyttemmin on yleistynyt myös ajavan koiran käyttö. Taitava karhukoira on myös välttämätön karhukolareissa vahingoittuneen kontion jäljityksessä.

Karhunliha on arvostettu tumma ja karkeasyinen raaka-aine, josta saa monia maistuvia riistaherkkuja. Trikiinivaaran takia liha on kuitenkin tarkastettava. Karhureseptejä kannattaa lähettää Metsästäjäliiton riistaruokasivustolle osoitteessa www.riistaruoka.fi

Karhukantaa verotetaan edelleen voimakkaimmin poronhoitoalueella, karhun aiheuttamien vahinkojen vuoksi. Karhun aiheuttamat porovahinkojen korvaussumma kohosi edellisvuoden 876 000 eurosta 1 088 000 euroon. Kehittyvän kannan alueella kiintiö mahdollistaa puuttumisen läntisen Suomen lisääntyneisiin mehiläisvahinkoihin. Viime vuonna vahinkojen arvo oli noin 159 000 euroa.

Karhujahti alkaa Suomessa 20.8. Maa- ja metsätalousministeriö on vahvistanut karhun kaatokiintiöksi 133 yksilöä. Kaatokiintiö on tänä metsästysvuonna 18 yksilöä suurempi kuin viime vuonna. Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan Suomessa elää vähintään 1453–1588 karhua. Viime vuoden arvio oli 1405–1535 karhua. Kanta on kasvanut erityisesti keskisessä ja läntisessä Suomessa.

Lisätietoja:
Panu Hiidenmies
Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja
p. 040 534 6967
panu.hiidenmies@metsastajaliitto.fi

Teemu Simenius
Metsästäjäliiton järjestöpäällikkö
p. 050 331 5330
teemu.simenius@metsastajaliitto.fi

Kategoriat: Metsästysuutiset

BirdLife ja Metsästäjäliitto: Sorsastuksessa muistettava kestävät riistakannat ja hyvät metsästystavat

18.08.2015 - 09:07

Sorsastuskauden alkaessa BirdLife Suomi ja Suomen Metsästäjäliitto muistuttavat hyvistä metsästystavoista. Ammuttava lintu on aina tunnistettava ennen laukausta. Ampumamatka on pidettävä riittävän lyhyenä, mikä haulikolla tarkoittaa alle 30 metriä. Noutavan koiran käyttö metsästäjän apuna on ehdottoman suositeltavaa.

Järjestöt suosittelevat, että ensisijaisesti metsästettäisiin lajeja, joiden kannankehitys on pitkällä aikavälillä suotuisa. Näitä ovat tärkeimmät riistasorsamme sinisorsa, telkkä ja tavi. Myöhäisiä poikueita on kuitenkin esimerkiksi sinisorsalla havaittu monin paikoin. Järjestöjen mukaan tänä vuonna on oltava erityisen tarkkana siitä, ettei saaliksi tule keskenkasvuisten poikueiden emoja. Niillä kohteilla, joilla on myöhäisiä poikueita, sorsastus kannattaa aloittaa vasta syyskuussa.

– Kestävään ja eettiseen metsästykseen kuuluu, että saalista otetaan enemmän hyvänä vuonna ja vähemmän huonona vuonna. Voi olla, että tänä vuonna sorsapaistia syödään ehkä harvemmin, kertoo Metsästäjäliiton vesilintuasiantuntija Jaska Salonen.

Kestävään metsästykseen kuuluu myös riistan elinympäristöistä huolehtiminen. Metsästäjät ovat perustaneet ja kunnostaneet vuosikymmenten aikana tuhansia lintukosteikkoja, ja työtä jatketaan edelleen.

– Esimerkki hyvästä yhteistyöhankkeesta on Sammalistonsuon tuore kosteikko Riihimäellä, jota ovat olleet toteuttamassa metsästys- ja luonnonsuojelujärjestöt sekä monet muut alueen toimijat, Salonen jatkaa.

Metsästettävistä vesilintulajeista jouhisorsa, heinätavi, tukkasotka ja punasotka on luokiteltu Suomessa uhanalaisiksi, ja punasotka luokitellaan vaarantuneeksi koko Euroopassa. Taantuneen taigametsähanhikannan vuoksi metsähanhen metsästys on tänäkin vuonna kielletty maa- ja metsätalousministeriön asetuksella. Myös merihanhen metsästys sisämaassa on kielletty.

– Seurantojen mukaan moni uhanalainen vesilintulaji vähenee edelleen. Niiden metsästystä pitää välttää, sillä metsästyskuolleisuuteen on helpompi vaikuttaa kuin muihin vähenemisen syihin, kertoo BirdLifen suojeluasiantuntija Tero Toivanen.

Molemmat järjestöt toivovat lintukantojen seurannan ja saalistilastoinnin parantamista.

Sorsalintujen metsästys alkaa 20.8. kello 12.

BirdLife Suomi on valtakunnallinen lintujen suojelu- ja harrastusjärjestö, jolla on yli 18 000 jäsentä ja tukijaa.

Suomen Metsästäjäliitto on valtakunnallinen metsästäjien etujärjestö, jonka jäseninä on 160 000 metsästäjää ja 2 700 metsästysseuraa.

LISÄTIETOJA
vesilintuasiantuntija Jaska Salonen
p. 040 561 5076
jaska.salonen@metsastajaliitto.fi
Suomen Metsästäjäliitto – Finlands Jägarförbund ry
www.metsastajaliitto.fi

suojeluasiantuntija Tero Toivanen
p. 040 702 8633
tero.toivanen@birdlife.fi
BirdLife Suomi ry
www.birdlife.fi

Kategoriat: Metsästysuutiset

Janille ja Mikalle PM-kultaa

16.08.2015 - 16:39
Jani Huhti ampui kolme kultamitalia ja Mika Laarimo voitti kolmannen yleismestaruutensa Pohjoismaisten ammuntojen PM-kilpailuissa.

Suomi tuplasi viime vuoden mitalisaaliinsa elokuun alussa pidetyissä Pohjoismaisten ammuntojen Pohjoismaisissa mestaruuskilpailuissa Ruotsin Kartineholmissa.

Alastaron Metsästyseuran Jani Huhti oli kovassa iskussa voittaen nuorten sarjassa sekä metsästystrapin, hirven että yleismestaruuden. Mika Laarimo palasi parin vuoden PM-kisatauoltaan menestyksekkäästi ja voitti yleismestaruuden kilpailun uudella ennätystuloksella 385 pistettä.

Muut mitaleille yltäneet suomalaiset olivat kultaa ampuneet Niina Rauma naisten ja Pekka Karhunen yleisen sarjan kaurisammunnassa, Kimmo Iivonen hopeaa veteraanisarjan hirviammunnassa sekä Timo Kyntäjä pronssia yleisen sarjan Compak-ammunnassa. Pronssille ylsi myös Suomen kahdeksanhenkinen joukkue Norjan ja Ruotsin jälkeen.

Ensi vuonna Suomi isännöi PM-kilpailuja ja ne ammutaan Salossa, Hevonpään ampumaradoilla.

Kategoriat: Metsästysuutiset

Ihmiseen tarttuvaa jänisruttoa liikkeellä Oulun seudulla

11.08.2015 - 14:28

Elintarviketurvallisuusvirasto Evirassa on tutkittu kesän aikana tavallista enemmän jänisruttoon kuolleita eläimiä. Kaikki ne ovat olleet peräisin Oulusta ja sen lähialueilta. Tautia todetaan yleisimmin jäniseläimillä (metsäjänis ja rusakko), joilla tartunta johtaa poikkeuksetta kuolemaan.

Jänisruton aiheuttava tularemiabakteeri tarttuu ihmiseen erittäin herkästi, ja jo pieni määrä bakteereja riittää aiheuttamaan taudin. Jänisrutto ei normaalisti tartu ihmisestä toiseen.

Jänisruttotartunnan saanut eläin menettää taudin loppuvaiheessa ihmisarkuutensa ja hakeutuu pihapiireihin. Tartunnan saaneet jänikset kuolevat 2–10 päivän kuluessa tartunnasta.

– Onkin tärkeää pitää huolta siitä, etteivät ulkona leikkivät lapset ole kosketuksissa sairastuneisiin eläimiin, sanoo erikoistutkija, ELT Varpu Hirvelä-Koski Eviran tuotanto- ja villieläinterveyden tutkimusyksiköstä.

Jänisruttotartunnan voi saada suoraan sairaasta tai kuolleesta eläimestä esimerkiksi haavainfektiona, silmän sidekalvon kautta tai hengitysteitse. Tauti voi myös tarttua bakteerin saastuttamasta juomavedestä tai verta imevien hyönteisten välityksellä.

Jänisruttoa ei voi tunnistaa ulkoisista merkeistä

Alueilla, joilla jänisruttoa on tavattu, metsästäjien on syytä käyttää jäniksiä nylkiessään ja avatessaan esimerkiksi kertakäyttöisiä muovikäsineitä. Kuolleena löydettyjä jäniksiä käsiteltäessä on aina syytä käyttää suojakäsineitä. Koirille tai kissoille ei pidä syöttää raakaa jäniksenlihaa tai sisäelimiä.

F. tularensis -bakteeri kuitenkin kuolee kuumennettaessa, joten keitetty tai paistettu liha on turvallista. Koska suurin osa ihmisten tularemiatapauksista tarttuu vertaimevien hyönteisten välityksellä, erityisen tärkeää olisi loppukesän metsäretkillä suojautua hyönteisten pistoksilta.

Taudinmääritykseen tarvitaan eläimen ruumiinavaus. Tauti aiheuttaa tyypillisiä pesäkemäisiä tulehdusmuutoksia sisäelimiin, erityisesti pernaan ja maksaan. Bakteerin esiintyminen kudoksissa varmistetaan erikoisvärjäyksellä.

Kuolleina löytyneet jäniseläimet voi lähettää tutkittaviksi Eviran Oulun toimipaikkaan. Katso lähetysohjeet täältä.

Lue lisää jänisrutosta ja sen oireista ihmisellä

Lisätietoja:
erikoistutkija, ELT Varpu Hirvelä-Koski,
tuotanto- ja villieläinterveyden tutkimusyksikkö, p. 040 512 1531

Kategoriat: Metsästysuutiset

Sepelkyyhky on maistuva ja runsaslukuinen riistalintu

07.08.2015 - 09:29

Sepelkyyhkyn metsästys aloittaa perinteisesti uuden metsästyskauden. Maanantaina 10.8. käynnistyvä kyyhkynmetsästys jatkuu lokakuun loppuun saakka. Runsaat kannat, mielenkiintoinen jahti ja herkullinen liha ovat tärkeimmät syyt kyyhkyjahdin suureen suosioon.

Noutavalla koiralla metsästäjä varmistaa kyyhkysaaliin talteenoton. Lämpimällä kelillä kannattaa myös muistaa, että liha alkaa pilaantua varsin nopeasti, joten on tärkeää huolehtia saaliin jäähdyttämisestä. Metsästyksen kruunaa saaliin laittaminen herkulliseksi ateriaksi. Parhaita kyyhkyreseptejä kannattaa lähettää Metsästäjäliiton riistaruokasivustolle, joka löytyy osoitteesta www.riistaruoka.fi

Metsästäjäliitto muistuttaa, että osalla kyyhkyistä voi olla etelässä alkukaudesta toinen poikue. Pesivät linnut eivät parveile, joten yksittäin tai pareina lentävät tulee säästää. Muista myös, että rauhoitettu uuttukyyhky on sepelkyyhkyä pienempi ja siltä puuttuvat valkoiset laikut siivistä. Myös lentotapa on erilainen.

Metsästäjän kannattaa pitää mielessä myös, että pellolla, jolta sato on korjaamatta, ei saa liikkua ilman viljelijän lupaa. Lisäksi ampuminen on kielletty 150 m lähempänä asuttua asumusta ilman lupaa. Pidä ampumamatkat riittävän lyhyinä ja harjoittele ammuntaa ennen jahtia. Huolehdi myös siistiydestä ja kerää mukaasi kaikki hylsyt ja muut roskat. Metsästäjäliitto toivottaa antoisaa metsästyskauden alkua.

Kategoriat: Metsästysuutiset

Keskipohjan MetsästysMetso-leirille mahtuu vielä

06.08.2015 - 08:25

Keskipohjan piiri järjestää MetsästysMetso-leirin lokakuussa nuorille. Leirille mahtuu vielä mukaan, ole nopea ja ilmoittaudu mukaan. Lisätietoja alla.

MetsästysMetso-leiri Keskipohjassa

MetsästysMetso-leiri haukkuvilla lintukoirilla on tarkoitettu 15–18-vuotiaille, jo metsästyskortin omaaville nuorille.
Aika: 2.–4.10.2015
Paikka: Pyhäjoki, Palosaari.

Teemana haukkuvalla lintukoiralla metsästys. Leirillä on paikka kymmenelle ensiksi ilmoittautuneelle. Oman aseen voi ottaa mukaan, ei pakollista.
Hinta 100 €. Ilmoittautuminen 15.9.2015 mennessä.

Järjestäjinä Keski-Pohjanmaan Haukkuvat Lintukoirat ry ja Suomen Metsästäjäliiton Keskipohjan piiri.
Yhteistyössä mukana: Metsähallitus, eräpalvelut.

Tiedustelut ja ilmoittautuminen: Petri Siironen p. 0400 537 607, petri.siironen3@gmail.com tai
Heikki Alatalo, 0500 381 125, heikki.alatalo@isannointityo.com

www.kphaukkuvatlintukoirat.fi

Kategoriat: Metsästysuutiset

Hirvenjuoksun SM-kilpailut Lumijoella

05.08.2015 - 15:44
Näin vauhdikkaasti lähtivät N sarjan viestinviejät matkaan kaksi vuotta sitten SM-kilpailuissa Imatralla.

Lumijoen kunta Oulun piirissä isännöi tämän vuoden hirvenjuoksun SM-kilpailut.

Perjantaina 7.8. kello 13.30 alkaen lähtevät matkaan hirvikävelijät.  Ilahduttavasti hirvikävelyn harrastajasarjaan osallistuu lähes 70 osallistujaa. Harrastajasarjaan pääsee mikäli ei osallistu lainkaan varsinaisiin SM-kilpailuihin lauantaina tai sunnuntaina.

Lauantain henkilökohtaisiin sarjoihin on ilmoittautunut 509 kilpailijaa, ensimmäiset starttaavat juoksureitille kello 8.15. Sunnuntaina on vuorossa piirikohtaiset viestit.

Kilpailujen suojelijan, pääministeri Juha Sipilän terveiset kuten kaiken muunkin kilpailuja koskevan löydät kotisivuilta.

Kategoriat: Metsästysuutiset

Tervetuloa Eräkontin Jahtikauden avajaisiin 8.8.

04.08.2015 - 15:42

Metsästäjäliiton erätarvikeliike Eräkontti järjestää perinteiset jahtikauden avajaiset la 8.8. kello 9–14.
Tule tekemään edullisia hankintoja alkavaan metsästyskauteen!
www.erakontti.fi

Runsaasti tuote-esittelyjä

Zeiss, Hjorth, Benelli, Genzo, Lafayette, Fenix ja B-Bark kertovat uutuuksistaan. Lisäksi Tarvas-luodin kehittäjä Vesa Nurminen esittelee kotimaisen myrkyttömän vaihtoehdon jälleenlataajille.

Hyviä tarjouksia

Saga Export 2,75mm kyyhkypatruuna 6,90 €/25kpl.
Kolmijalkainen jahtijakkara puujaloilla ja metallipiikeillä 16,90 €/kpl.

Luvassa myös paljon muuta. Tule toteamaan paikan päälle!

Tietoa Metsästäjäliiton paikallistoiminnasta

Metsästäjäliiton Etelä-Hämeen piiri on myös paikalla kertomassa piirin toiminnasta. Nyt on hyvä tilaisuus jutella piirin aktiivien kanssa kahvikupposen äärellä.

Osallistu vuoden koiranruokien arvontaan

Arvomme kaikkien kävijöiden kesken 12 säkin erän Booster Basic -koiranruokaa (180 kg).


Eräkontin löydät osoitteesta Kinturinkuja 4, 11101 Riihimäki. 

Kysy lisää: p. 010 440 9410

Kategoriat: Metsästysuutiset

Hirvenkäsittelyn koulutusjuliste postitettu jäsenseuroille

28.07.2015 - 11:00

Metsästäjäliiton jäsenseuroille on lähipäivinä tulossa postia Metsästäjäliitosta. Seurojen yhteyshenkilöille lähetetään uusi ”Hirvenkäsittelyn ABC” -koulutusjuliste, joka on tarkoitettu ripustettavaksi lahtivajan seinälle.

Julisteessa kuvataan hirvisaaliin käsittelyketju riistalaukauksesta ruokapöytään tai myyntiin saakka. Kussakin osiossa on muutama tärkeä seikka kyseisestä työvaiheesta.

Julisteen 6 osiota ovat:
1.    Riistalaukaus
2.    Suolistus
3.    Nylkeminen
4.    Ruhon paloittelu
5.    Leikkaus luuttomaksi
6.    Lihan myynti

Pääroolissa ovat kuitenkin koulutusvideot, joihin kustakin osiosta on nettilinkki. Älypuhelimella tai tablettitietokoneella voit kätevästi käydä katsomassa vinkkejä kuhunkin työvaiheeseen, vaikka kesken ruhon paloittelun. Jokaisessa julisteen kuudesta osiosta löytyy myös niin sanottu QR-koodi eli ruutukoodi. Tämä kuviokoodi ohjaa älypuhelimen kameralla koodia osoitettaessa suoraan työvaiheen syventävään koulutusvideoon tai nettisivulle, josta löytyy lisätietoa. Koodilukijasovelluksen voit ladata älypuhelimesi käyttöjärjestelmän sovelluskaupasta. Tarjolla on useita vaihtoehtoja, joista osa on myös ilmaisia. Koodilukijoita löytyy niin Android-, IPhone- kuin Windows-puhelimiinkin.

Koulutusjulisteen on rahoittanut Maa- ja metsätalousministeriö. Videoiden ja julisteen sisällön on tuottanut Metsästäjäliiton pohjoisen alueen aluekouluttaja riistamestari Toni Kumpuvaara.

Mikäli julistetta ei ala näkyä lahtivajan seinällä, kyselkää sitä ensin seuranne sihteeriltä/yhteyshenkilöltä. Jos hän ei ole sitä saanut, ottakaa yhteyttä Metsästäjäliittoon ja tarkistakaa sähköisestä jäsenrekisteristä, että yhteyshenkilönne yhteystiedot ovat ajan tasalla.

Julistetta voi myös erikseen tilata Metsästäjäliiton erätarvikeliikkeestä Eräkontista Riihimäeltä.

Kategoriat: Metsästysuutiset

MUISTUTUS, tänään kyselyn viimeinen päivä! Kerro mielipiteesi EU:n lintu- ja luontodirektiiveistä

24.07.2015 - 11:40

Komissio kerää parhaillaan mielipiteitä luonto- ja lintudirektiivien toimivuudesta kaikille avoimessa kyselyssä. Toimivuustarkastuksessa selvitetään, onko nykyinen sääntelykehys oikeasuhteinen ja tarkoituksenmukainen, ja toimiiko se odotetulla tavalla.

Tuloksia hyödynnetään direktiivien kehittämisessä. Tästä syystä olisi tärkeää, että myös metsästäjät vastaisivat tähän kyselyyn. Siihen voi vastata suomeksi myös yksityishenkilönä. Vastausaikaa on 24.7. asti.

Kyselyn löydät täältä

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EUNatureDirectives#

Kyselyn oletuskielenä on englanti. Valitkaa "(FI) Suomi" oikeassa reunassa olevasta Languages-listasta, niin pääsette suomenkieliseen kyselyyn.

Kategoriat: Metsästysuutiset

Metsästysammunnan SM-kilpailut Hyvinkäällä

21.07.2015 - 09:10

Hyvinkään Ampumaurheilukeskus isännöi jo neljännen kerran Suomen Metsästäjäliiton suurinta kisatapahtumaa, metsästysammunnan Suomen mestaruuskilpailuja. Harjoitusammunnat käynnistyvät tiistaina 21.7. Uudenmaan piirin puheenjohtaja Timo Tanner avaa kilpailut torstaina 23.7. klo 8.00.

Neljän kilpailtavan lajin: metsästyshaulikko, metsästystrap, metsästyshirvi ja metsästysluodikko lisäksi on ohjeisohjelmana mm. perjantaina ja lauantaina mahdollisuus ampua metsästysjousella riistapolkuradalla.

Tulokset nähtävissä http://www.hyma-ry.fi/kilpailut/tulospalvelu/

Kategoriat: Metsästysuutiset

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer