slideshow 1 slideshow 2
Tapahtumat
Ampumajaos
Koirat

Metsästäjäliitto

Julkaise syötteitä
Syötteen kokonainen osoite. 19 min 23 s sitten

Susikanta liian suuri

25.11.2015 - 10:49

Suomen Metsästäjäliiton liittokokous otti lauantaina 21.11. kantaa tämänhetkiseen susitilanteeseen ja suden kannanhoidolliseen metsästykseen.  

Suomen Metsästäjäliitto pitää hyvänä, että hallitus on päättänyt suden kannanhoidollisen metsästyksen toteuttamisesta tulevana talvena. Susi on riistaeläin, jonka kantaa tulee säädellä samoin kuin muidenkin riistaeläinten. Suomen susikanta on kasvanut viime vuosina voimakkaasti. Luonnonvarakeskuksen (Luke) viime tammikuussa tekemän arvion mukaan Suomessa oli 35 susilaumaa. Luke arvioi marraskuussa, että susimäärä on säilynyt suunnilleen ennallaan. Laitos arvioi kuitenkin, että susilaumoja voi olla jopa 43. Luke on ilmoittanut antavansa täydennetyn arvion joulukuussa ja lopullisen kanta-arvion helmikuussa.

Susien tappamien koirien ja tuotantoeläinten määrät ovat nousseet hälyttävän korkeiksi. Sudet ovat tappaneet yli 100 lammasta ja maa- ja metsätalousministeriön tietojen mukaan jo yli 40 koiraa. Kaikki koiranomistajat eivät raportoi koiravahingoista, joten määrä voi olla tätäkin suurempi. Myös susialueilla asuvat ihmiset ovat huolissaan omasta ja lastensa turvallisuudesta.

Sudet ovat levittäytyneet viime vuosina koko maahan. Susihavaintoja on tehty tänä syksynä jo pääkaupunkiseutua myöten. Länsi-Uudenmaan 10 suden lauma on yksi Suomen suurimmista. Kannanhoidollisen metsästyksen tarkoituksena on lisätä susien ihmisarkuutta ja pitää kanta kurissa. Metsästäjäliitto toistaa aiemman esityksensä siitä, että kaatolupia on saatava vähintään kaksi lupaa laumaa kohden. Tämä merkitsee sitä, että kannanhoidollisia lupia on oltava käytössä 70–80 kappaletta. Maa- ja metsätalousministeriön esitys, 39 kaatolupaa, on liiton mielestä ehdottomasti liian alhainen.

Ylisuuri susikanta Kainuussa ja Suomenselällä uhkaa myös uhanalaisen metsäpeuran olemassaoloa. Suomella on erityinen vastuu metsäpeuran pelastamisesta sukupuutolta, ja tämä edellyttää susikannan voimakasta vähentämistä metsäpeura-alueilla.

Kategoriat: Metsästysuutiset

Lauri Kontro jatkaa Metsästäjäliiton puheenjohtajana

24.11.2015 - 10:41
Lauri Kontro jatkaa Metsästäjäliiton puheenjohtajana.

Suomen Metsästäjäliiton liittokokous valitsi uusia jäseniä liittohallitukseen erovuoroisten tilalle. Metsästäjäliiton liittohallituspaikat ovat kaksivuotisia. Liittokokous kokoontui lauantaina 21.11.2015 Helsingissä.

Lauri Kontro jatkaa Metsästäjäliiton puheenjohtajana. Uudeksi varapuheenjohtajaksi valittiin harjavaltalainen Juha Lehtinen Satakunnan piiristä. Lehtisen tilalle liittohallitukseen valittiin jäljellä olevaksi vuodeksi taivassalolainen Veli Seikola Varsinais-Suomen piiristä.

Hallitukseen erovuorolla uudelleen valittiin suomussalmelainen Timo Säkkinen Kainuun piiristä, sonkalainen Kalevi Korhonen Lapin piiristä, mikkeliläinen Martti Hahtola Suur-Savon piiristä, lappeenrantalainen Juha Sormunen Kymen piiristä ja uutena tikkakoskelainen Jani Nuijanmaa Keski-Suomen piiristä.

Hallituksen varajäseniksi erovuoroisten tilalle valittiin uudelleen tarttilalainen Pauli Nyström Pohjois-Hämeen piiristä, lumijokinen Sirkka Kyrö Oulun piiristä ja uutena söörmarkkulainen Timo Lähdekorpi Satakunnan piiristä.

Metsästäjäliiton uusi liittohallitus
Lauri Kontro
Puheenjohtaja

Juha Lehtinen
Varapuheenjohtaja

Jorma Hacklin
Martti Hahtola
Hannu Ilomäki
Pekka Julkunen
Kalevi Korhonen
Antti Kuivalainen
Juha Sormunen
Veli Seikola
Jani Nuijanmaa
Timo Säkkinen

Varajäsenet
Tiina Eklund
Sirkka Kyrö
Timo Lähdekorpi
Pauli Nyström
Seppo Tuomainen
Lars Kärkinen

Lisätietoa:
Lauri Kontro
puheenjohtaja
p. 0400 406 933

Teemu Simenius
Järjestöpäällikkö
puh. 050 331 5330

Kategoriat: Metsästysuutiset

Terrorismin vastaiset toimet suunnattava rikollisiin, ei lainkuuliaisiin kansalaisiin

21.11.2015 - 13:21

EU on päättämässä voimakkaista toimenpiteistä terrorismia vastaan Pariisin äskeisten terroritekojen seurauksena. Metsästäjäliitto katsoo, että terrorismi ja rikollisuus ovat vakava uhka demokraattiselle yhteiskunnalle ja että niitä vastaan on toimittava entistä tehokkaammin EU-maiden yhteistoimin.

Osana terrorismin vastaista kampanjaa EU suunnittelee myös merkittäviä kiristyksiä ampuma-aselakeihin. Monet ehdotetuista toimista on kuitenkin suunniteltu huonosti, eikä niillä ole yhteyttä terrorismin ja rikollisuuden vastaiseen taisteluun. Kiristykset kohdistuisivat myös täysin sivullisiin kansalaisiin, ennen muuta metsästäjiin ja urheiluampujiin.
Pariisin terroriteot tehtiin pimeiltä markkinoilta hankituilta automaattisilla rynnäkkökivääreillä, jotka ovat sotilasaseita. Viime vuosien sotien seurauksena Eurooppaan on syntynyt pimeiden aseiden markkinat, jotka ruokkivat terrorismia ja järjestäytynyttä rikollisuutta. Laillisilla, rekisteröidyillä aseilla ei ole mitään yhteyttä rikolliseen toimintaan.

Metsästäjäliitto korostaa, että metsästäjien, urheiluampujien ja reserviläisten aseet ovat rekisteröityjä ja laillisia aseita. Aseen hankkiminen ja sen hallussapito ovat luvanvaraista toimintaa, ja viranomaiset ovat tarkistaneet jokaisen aseluvan haltijan taustat tarkoin ennen lupapäätöstä. Metsästyksen ja ammunnan harrastajat noudattavat tarkoin lakeja ja asetuksia omassa toiminnassaan.

Metsästäjäliitto kannattaa ampuma-aseiden asianmukaista valvontaa, joka estää aseiden joutumisen vääriin käsiin. Samalla liitto toteaa, että Suomessa on tällä hetkellä EU-alueen uusin ja tiukin aselaki, jonka toinen vaihe astuu voimaan joulukuun alussa. Aselupiin liittyvä valvonta ja aseiden säilyttämiseen liittyvät määräykset ovat Suomessa kansainvälistä huipputasoa.

Metsästys on Suomessa laajojen kansalaispiirien harrastus. Sadat tuhannet kansalaiset virkistäytyvät luonnossa metsästyksen parissa. Joka toisessa suomalaisessa taloudessa syödään vuosittain riistanlihaa, joka on todellista luonnonmukaista, terveellistä lähiruokaa. Metsästäjien tekemän vapaaehtoistyön arvo on vuodessa satoja miljoonia euroja, sillä metsästäjät vastaavat riistakantojen, kuten hirvien, peurojen ja suurpetojen kantojen säätelystä ja avustavat viranomaisia kolaritilanteissa. Metsästyksen vaikeuttamisella olisi suomalaiseen yhteiskuntaan monia kielteisiä vaikutuksia.

EU tähtää väärään maaliin, kun se vaikeuttaa lainkuuliaisten metsästäjien, ampumaurheilun harrastajien ja reserviläisten harrastusmahdollisuuksia. Toimenpiteet on suunnattava laittomien, ei laillisten aseiden rajoittamiseen.

Kategoriat: Metsästysuutiset

Asedirektiivin ehdotettu rajuja tiukennuksia

19.11.2015 - 16:33

Komissio julkaisi 18.11.2015 ehdotukset mahdollisiksi asedirektiivimuutoksiksi. Ne julkistettiin nopeasti Pariisin terroritekojen jälkeen, ja niissä on useita kohtia, jotka tulisivat vaikuttamaan suomalaiseen aseharrastukseen.

Metsästäjäliitto tukee toimia laittomien aseiden kitkemiseksi, mutta ei hyväksy turhia tiukennuksia lailliseen aseenomistukseen. Liitto pitää Suomen nykyistä aselainsäädäntöä riittävänä ja tulee ottamaan ehdotuksiin tarkemmin kantaa tutustuttuaan niihin syvällisemmin.

Muutosehdotukset sisältävät muun muassa:

  • Yhteiset säännöt aseiden ja niiden osien merkinnöistä
  • Aseiden etämyynnin rajoittaminen yksityishenkilöiltä
  • Sarjatuliasetta muistuttavien puoliautomaattisten aseiden kielto
  • Yhteiset deaktivointisäännöt ja deaktivoitujen sarjatuliaseiden kielto
  • Tietojärjestelmien harmonisointi ja tiedonvaihto
  • 5 vuoden määräaikaiset aseluvat
  • Merkinantoaseiden ja vaimentimien sisällyttäminen direktiivin piiriin
  • Terveyteen liittyvä tarkistus luvanhaussa

Ehdotukset menevät seuraavaksi ministerineuvoston käsittelyyn ja sen jälkeen parlamentin käsittelyyn. Matkan varrella ne voivat vielä muuttua ja tarkentua.

Metsästäjäliitto on ollut direktiivin avaamisesta kuultavana jo maa- ja metsätalousvaliokunnassa ja hallintovaliokunnassa. Pyrimme vaikuttamaan muutosehdotuksiin myös Ampumaharrastusfoorumin, NJS:n ja FACE:n kautta.

 FACE on jo julkaissut kantansa aiheeseen.

Kategoriat: Metsästysuutiset

Villisika-seminaarissa väkeä tungokseen asti

13.11.2015 - 15:20

Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri järjesti Metsästäjäliiton keskustoimistolla Erätalolla Villisika-seminaarin keskiviikkona 11. marraskuuta. Villisika-aihe kiinnosti kuulijoita, joita olikin saapunut paikalle erittäin runsaasti.

Seminaarissa kuultiin Viron metsästäjäliiton varatoiminnanjohtaja Andres Lillemäen esitys Viron sikaruttotilanteesta sekä Ruotsin Metsästäjäliiton (Svenska Jägareförbundet) sorkkaeläinspesialisti Göran Bergqvistin ja tutkimusjohtaja Fredrik Widemon esitykset villisian kannanhoidosta Ruotsissa. Suomesta esimerkin kestävästä villisian metsästyksestä kertoi metsästäjä Arto Mäkelä Kaakkois-Suomesta. Tilaisuuden puheenjohtajana toimi Uudenmaan piirin hallituksen jäsen Tiina Eklund.

Seminaarin esitykset tullaan julkaisemaan Uudenmaan piirin internetsivuilla.

Svenska Jägareförbundetin nettiuutinen aiheesta

Aamupostin artikkeli 12.11.2015 aiheesta

Tiina Eklund

Kategoriat: Metsästysuutiset

Ampumaratoihin liittyviin lupiin ja maksuihin muutoksia

13.11.2015 - 13:39

Ampumaratalainsäädäntö uudistuu kokonaan 1.12.2015 alkaen. Tällöin tulee voimaan uusi ampumaratalaki. Tämä tuo myös mukanaan muutoksia joihinkin ampuratoihin liittyviin lupiin ja niistä perittäviin maksuihin. Myös ampuma-aselakiin tehdyt muutokset ja siihen liittyvät lupanimikkeiden muutokset tulevat voimaan joulukuun alussa.

Edellä mainittujen lakien uudet säännökset sisältävät aseisiin ja ampumaratoihin liittyviä uusia luvan- ja ilmoituksenvaraisuuksia. Siksi poliisin vuoden 2015 maksuasetuksen liitettä on muutettu. Asetuksen liitteeseen tehdään ainoastaan kyseisten lainmuutosten johdosta välttämättömät muutokset.

Tavallisen ampumaradan tai ampumaurheilukeskuksen perustaminen on jatkossa luvanvaraista, kun taas vähäisten ampumaratojen osalta riittää ilmoitus. Ampumaradan lupamaksu on 400 euroa, kun taas vähäisen ampumaradan ilmoitusmaksu on 170 euroa.

Muut muutokset ovat:
• Aseen osasta tai tehokkaasta ilma-aseesta tehtävä ilmoitus, 25 euroa (nimikkeen muutos, maksu ei muutu)
• Kaasusumuttimen ja tehokkaan ilma-aseen kaupallinen tuontilupa, 59 euroa (nimikkeen muutos, maksu ei muutu)
• Ratavastaavan muutos tai ilmoitus ratavastaavasta, 40 euroa
• Järjestyssäännön muutos, 40 euroa
• Ampumarataluvan muu muutos, maksu 100 euroa
• Vähäistä ampumarataa koskevan ilmoituksen muu muutos, 70 euroa
• Ampumaurheilukeskuksen tarkastaminen, 185 euroa

Lisätietoja:
sisäministeriön neuvotteleva virkamies,
Elina Rydman,
0295 488 586

Kategoriat: Metsästysuutiset

Kannanhoidollisia sudenkaatolupia enintään 39

12.11.2015 - 10:00

Tulevan talven kannanhoidolliseen sudenmetsästykseen myönnetään kaatolupia enintään 39. Asiasta kerrottiin tänään maa- ja metsätalousministeriön, Luken ja Suomen riistakeskuksen tiedotustilaisuudessa. Luken tuorein, tilaisuudessa esitetty arvio laumojen määrästä on 24-43 laumaa.

Kannanhoidollisen metsästyksen asetusluonnos menee seuraavaksi lausuntokierrokselle, joka kestää kolme viikkoa.

Riistakeskus vahvistaa varsinaisen lupamäärän, kunhan kanta-arvio tarkentuu. Joulukuussa julkaistaan uusi arvio laumoista ja susikannan koosta. Nyt on ensisijaisen tärkeää ilmoittaa kaikki susihavainnot välittömästi petoyhdyshenkilöille. Havainnot on laitettava Tassuun, sillä ilman näitä merkintöjä lupamäärä vastaa entistä huonommin todellisuutta. Tämä on yhteisen toiminnan paikka.

Lupamäärät vahvistetaan 10.12. ja sen jälkeen riistakeskus pyrkii myöntämään luvat. Lupahakemukset suositellaan jätettäväksi viimeistään 30.11.

Suden kannanhoidolliseksi metsästysajaksi on esitetty 15.1.–15.2.2016. Metsästys suositellaan kohdistettavan nuoreen, haittaa tuottavaan yksilöön. Metsästykseen saa osallistua korkeintaan 50 metsästäjää.

Kannanhoidolliset luvat koskevat vain poronhoitoalueen ulkopuolista Suomea. Poronhoitoalueelle ei ole tulossa kaatolupakiintiötä. Tämä ei myöskään vaikuta vahinkoperusteisiin eikä poliisin myöntämiin lupiin.

Kategoriat: Metsästysuutiset

Susi jäi auton alle Sotkamon Laakajärvellä

11.11.2015 - 16:34
Susikolari tapahtui Laakajärven kylän keskustassa Sotkamossa. Kuva Kari Mulari.

Aikuinen naarassusi jäi tiistaina 10.11. aamupäivällä klo 11.00 aikoihin auton alle Sotkamossa.

Susi menehtyi välittömästi henkilöautoon tapahtuneen törmäyksen voimasta. Susikolari tapahtui aivan Laakajärven keskustassa lähellä asuttuja taloja.

 

Edellinen auton ja suden välinen onnettomuus Sotkamossa sattui lokakuun lopulla Hiisijärventiellä.

Kategoriat: Metsästysuutiset

Kannanhoidollisen susijahdin suurin sallittu saalismäärä lausunnolle

11.11.2015 - 14:59

Normal 0 21 false false false FI X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normaali taulukko"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;}

Maa- ja metsätalousministeriön asetus suden metsästyksen suurimmista sallituista saalismääristä on lähdössä lausuntokierrokselle tällä viikolla. Asiasta tiedotetaan to 12.11. klo 9-10. Samalla ministeriö, Suomen riistakeskus ja Luke kertovat näkemyksiään siitä, miten Suomen susikanta on kehittynyt ja miten susikantaa arvioidaan sekä miten susikannan hoitosuunnitelmaa toteutetaan tulevan talven aikana.

Metsästäjäliiton puheenjohtaja Lauri Kontro kommentoi asiaa Radio Suomen Ajantasa-ohjelmassa to 12.11. hiukan klo 10 jälkeen.

Ruotsissa tehtiin juuri päätös 46 susiluvasta.

Kategoriat: Metsästysuutiset

Uusi Digi-Jahti on julkaistu – också på svenska

06.11.2015 - 09:34
Uusi Digi-Jahti on luettavissa osoitteessa www.digijahti.fi

Metsästäjäliiton sähköinen Digi-Jahti on nyt täällä. Ensinumerossa käsitellään muun muassa dreeverin 60-vuotista historiaa Suomessa ja käydään dreeverin kanssa jänisjahdissa. Lisäksi kerrotaan, kuinka erottaa sarvensa pudottanut nuori hirvisonni lehmästä ja haastatellaan metsästävää hiphop-artistia. Mukana on myös videomateriaalia.

Kaikille avoimen tutustumiskauden jälkeen Digi-Jahtia voivat lukea vain Metsästäjäliiton jäsenet. Päivitä sähköpostiosoitteesi liiton jäsenrekisteriin, niin saat aina tiedon lehden ilmestymisestä. Jäsenrekisterin kirjautumisohjeet löydät osoitteesta www.metsastajaliitto.fi/jasenrekisteri

Tänä vuonna Digi-Jahti ilmestyy vielä 14.12. ja ensi vuonna seitsemän kertaa. Paperilehti jatkaa täysin ennallaan, eli kyseessä on sähköinen lisäjulkaisu.

Paperilehdestä poiketen Digi-Jahti on kaksikielinen. Lehden kotisivulla voit valita, haluatko lukea Digi-Jahtisi suomeksi vai ruotsiksi.

Digi-Jahdin löydät osoitteesta www.digijahti.fi

Kategoriat: Metsästysuutiset

Metsästäjäliiton hallitus: Sudenkaatolupia saatava 70–80 kappaletta

05.11.2015 - 07:03

Normal 0 21 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normaali taulukko"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-ansi-language:EN-US; mso-fareast-language:EN-US;}

Suomen susikanta on kasvanut viimeisen vuoden aikana voimakkaasti. Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan Suomessa on 22–43 susilaumaa. Arvio tarkentuu vielä vuoden aikana. Todennäköisesti Suomessa ei viimeisen sadan vuoden aikana ole koskaan ollut niin paljon susia kuin nyt. Susien tekemät vahingot ovat lisääntyneet vuoden aikana voimakkaasti eri puolilla Suomea susikannan kasvun seurauksena.

Metsästäjäliitto on esittänyt jo syyskuussa maa- ja metsätalousministeriölle, että tämän metsästysvuoden kannanhoidollisessa metsästyksessä tulisi myöntää vähintään kaksi kaatolupaa laumaa kohden. Tämä merkitsee liiton arvion mukaan sitä, että susilupia tulisi myöntää noin 70–80 kappaletta. Tämän lisäksi tulisi olla mahdollista poistaa koko susilauma alueelta, jossa sudet ovat aiheuttaneet erityisen paljon vahinkoa tai jossa susireviirien rajat menevät päällekkäin.

Metsästäjäliitto korostaa, että susi ei ole uhanalainen laji vaan kansainvälinen luonnonsuojelujärjestö IUCN määrittelee lajin elinvoimaiseksi. Suomen susikanta on hyvin elinvoimainen ja saa täydennystä Venäjän erittäin runsaasta susikannasta.

Riittävällä metsästyksellä taataan susien ihmisarkuuden lisääntyminen.

Kategoriat: Metsästysuutiset

Opi lataamaan metsästyspatruunat itse

04.11.2015 - 12:30
Koulutuksessa opetellaan kiväärin- ja haulikonpatruunoiden jälleenlatauksen perusteita. (Kuva: Adelaide Växland, Valokuvaamo Lilja)

Metsästäjäliitto järjestää loppuvuoden aikana taas patruunoiden jälleenlatauskursseja.

Kolmituntisessa iltakoulutuksessa käydään läpi patruunoiden jälleenlatauksen perusteet. Koulutuksessa on mukana kiväärinpatruunoiden latauksen lisäksi myös tietoa haulikonpatruunoiden latauksen perusteista.

Kouluttajana toimii Oy Eräkontin metsästystarvikemyyjä Max Suominen, jolla on pitkä kokemus patruunoiden jälleenlatauksesta. Esillä on myös Eräkontin jälleenlataustuotteita.

Katso täältä koulutusajat ja -paikkakunnat sekä ilmoittautumisohjeet.

Kategoriat: Metsästysuutiset

Kauhajoen metsästysseuran Kainaston kylä riistanhoidon mallialueeksi

03.11.2015 - 09:44
Kuvassa vasemmalta Jyri Rinne (Kauhajoen ms, varapj.) Juhani Toivakka (Kauhajoen ms, Kainaston kyläosaston pj.), Sebastian Sohlberg (Malmgård Sjundeå -tila), Anja ja Antti Rikala (Porkkalan kartano), Ilkka Ala-Ajos (Laitiala) sekä Metsähallituksen metsätalouden johtaja Jussi Kumpula (Palosaaren tila). Kainasto ja Malmgård Sjundeå ovat uusia Wildlife Estates -tunnuksen saajia, muut uusittiin seuraavaksi 5-vuotiskaudeksi.

Kauhajoen Metsästysseuran Kainaston kylälle myönnettiin kansainvälinen Wildlife Estates -tunnus, ja se nimettiin siten luonnon- ja riistanhoidon mallitilaksi. Tapahtuma on historiallinen, sillä aiemmin tunnusta ei ole annettu metsästysseuralle. Metsästäjäliiton Pohjanmaan piiriin kuuluvassa Kauhajoen metsästysseurassa on tuhat jäsentä. Seura on tehnyt runsaasti riistan- ja luonnonhoitotöitä, minkä ansiosta muun muassa peltopyiden kanta on kääntynyt vahvaan nousuun.

Tunnuksen sai myös siuntiolainen Malmgården Sjundeå, jossa kehitetään riistasiemenseoksia. Tilan toiminnassa huomioidaan riista ja luonnon monimuotoisuus.

Wildlife Estates -tunnukset jaettiin Maanomistajain liiton 70-v. juhlaseminaarin yhteydessä 30.10. Wildlife Estates on Euroopan maanomistajajärjestön ohjelma, johon kelpuutetut tilat osoittavat, että kestävä metsästys ja riistanhoito edistävät luonnon monimuotoisuutta ja direktiivilajien säilymistä. Tällä hetkellä verkostoon kuuluu yli 180 mallitilaa 13 maassa. Suomeen on tätä aiemmin myönnetty kuusi Wildlife Estates -tunnusta. Suomessa Wildlife Estates -hanketta koordinoi Metsähallitus, joka vastaanottaa hakemukset ja antaa lisätietoa.

Metsästäjäliitto onnittelee tunnuksen saajia ja kiittää luonnon- ja riistanhoidon eteen tehdystä arvokkaasta työstä!

Kategoriat: Metsästysuutiset

Metsästäjäliitto alkaa julkaista Digi-Jahtia

21.10.2015 - 08:26

Metsästäjäliitto alkaa julkaista uutta Digi-Jahtia. Lehden saamiseksi on oma sähköpostiosoite päivitettävä jäsenrekisteriin.

Sähköpostitse toimitettava digilehti tulee ainakin alkuvaiheessa sisältämään muutaman isomman mielenkiintoisen metsästykseen liittyvän jutun sekä useampia pienempiä juttuja. Luvassa on myös videomateriaalia.

Koska digilehti lähetetään linkkinä sähköpostitse, on tärkeää, että liiton jäsenet päivittävät jäsenrekisteriin oman sähköpostiosoitteensa. Näin varmistaa ajankohtaisten ja kiinnostavien juttujen kolahtamisen sähköpostilaatikkoon myös Jahdin printtilehden ilmestymisten välillä. Printtilehti jatkaa ilmestymistään viisi kertaa vuodessa kuten ennenkin.

Jäsenrekisteriin kirjautumisohjeet löytyvät osoitteesta www.metsastajaliitto.fi/jasenrekisteri

Tänä vuonna sähköistä Digi-Jahtia julkaistaan kaksi kappaletta, 6.11. ja 14.12. Ensi vuonna julkaistaan useampia digilehtiä. Aluksi Digi-Jahti on kaikkien saatavilla, mutta jatkossa sitä pääsevät lukemaan vain Metsästäjäliiton jäsenet.

Kategoriat: Metsästysuutiset

Metsästäjäliitto osallistui EU:n suurpetofoorumin seminaariin Rovaniemellä

09.10.2015 - 11:49

Euroopan komissio, Euroopan maanomistajien järjestö ja Paliskuntain yhdistys järjestivät EU:n suurpetofoorumin seminaarin Rovaniemellä 8.10. Päivän aikana paneuduttiin erityisesti sosioekonomisiin kysymyksiin ja suurpetovahinkoihin poronhoitoalueilla.

EU:n suurpetofoorumi on useiden järjestöjen yhteensulauma. Sen tehtävä on etsiä ratkaisuja ihmisten ja suurpetojen välisten ristiriitojen minimoimiseksi. Foorumin kautta sidosryhmillä on suora yhteys komissioon sekä muihin suurpetoihin liittyviin tahoihin EU-tasolla.

– Jatkuvien suurpetovahinkojen aiheuttama ekonomisen ja sosiaalisen elinvoimaisuuden väheneminen Suomen ja Ruotsin poronhoidossa ei ole kestävää pitkällä aikavälillä. Poroelinkeino on keskeinen osa pohjoista kulttuuria ja se on elinkeino, joka soveltuu harvaan asutuille syrjäseuduille. Näillä alueilla ei ole monia vaihtoehtoja tulonhankkimiseksi. Olemme todenneet, että EU:n suurpetofoorumi on hyödyllinen ja toimiva foorumi faktapohjaisille keskusteluille, totesi seminaarin aikana Anne Ollila, Paliskuntain yhdistyksen toiminnanjohtaja.

Vaikka seminaari keskittyi etupäässä porotalouden näkökulmaan, Metsästäjäliitto otti niin seminaarin aikana kuin vapaamuotoisessa keskustelussa kantaa myös lisääntyviin metsästyskoiravahinkoihin ja painotti metsästäjien ja paikallisten asukkaiden näkökulman huomioimista päätöksenteossa.

Kategoriat: Metsästysuutiset

Metsästäjäliitto esittää ilveslupiin tuntuvaa korotusta

07.10.2015 - 08:09

Suomessa on tällä hetkellä todennäköisesti Euroopan vahvin ilvespopulaatio. Ilves on selvästi runsaslukuisin suurpetomme, jonka kanta on pitkään ollut vahvassa kasvussa. Ilveskanta on viime vuodesta jatkanut edelleen kasvuaan erityisesti Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan suunnalla sekä Pohjois-Karjalassa.

Ministeriön esittämä 487 luvan määrä poronhoitoalueen ulkopuolella on pienempi kuin edellisvuonna. Tämä ei ole Metsästäjäliiton mielestä missään tapauksessa oikea suunta, etenkin kun kanta on Luonnonvarakeskuksen arvioiden mukaan edelleen kasvanut osassa maata edellisvuodesta. Myönnettävää lupamäärää tuleekin Metsästäjäliiton näkemyksen mukaan nostaa selvästi.

Metsästäjäliitto esittää metsästettäväksi ilvesten enimmäismääräksi Suomessa poronhoitoalueen ulkopuolella 560 yksilöä, joka on noin 20 % verotus ilvesten aikuiskannasta. Tällä lupamäärällä saataisiin ilveskantaa leikattua hieman kohtuullisemmaksi ja kuitenkin edelleen pidettyä se jatkossakin suotuisan suojelun tasolla.

Vertailun vuoksi Ruotsissa, jossa ilveksiä on noin 1 700– 2 000, on ilveskanta järkevämmällä tasolla kantokykyynsä nähden. Kanta on tuottava ja elinvoimainen, vahingot pysyvät siedettävällä tasolla ja ilves koetaan myönteisenä kaikkien intressiryhmien taholla. Lisäksi Ruotsissa ilves on kyseisellä kannan koolla luokiteltu uhanalaisuustarkastelussa ainoastaan silmälläpidettäväksi lajiksi. Suomen ilvekset ovat taas luokiteltuja ”Punaisessa kirjassa” vaarantuneeksi, vaikka maamme ilveskanta on merkittävästi Ruotsin kantaa suurempi. Tätä järjenvastaisuutta Metsästäjäliitto ei hyväksy. Asiaan tuleekin ehdottomasti saada aikaan muutos, kun uhanalaisuustarkastelu Suomessa seuraavan kerran tehdään.

Riistanhoitotyön mielekkyys on maassamme laajalti koetuksella, sillä ilveksen saalistuksen koetaan tekevän ponnistelut turhiksi erityisesti pienten hirvieläinten kannanhoidossa. Asia on otettava Metsästäjäliiton mielestä nyt aikaisempaa paremmin huomioon ilveksen pyyntilupien perusteluna, sillä suurpetojen vaikutusten huomiointi muihin riistalajeihin on nyt tunnustettu olevan myös Bernin sopimuksen hengen mukaista.

Kategoriat: Metsästysuutiset

Ota hauska eräkuva ja lahjoita lapsille Metsästäjäliiton tiimissä

05.10.2015 - 09:33

Metsästäjäliitto on mukana Nenäpäivä-kampanjassa. Lähde mukaan ja ota teemaan sopiva jahtikuva ja osallistu keräykseen lasten hyväksi Metsästäjäliiton tiimissä.

Toimi näin:
1. Hanki oma punainen Nenä tai muita Nenäpäivä-tuotteita K-kaupoista 15.10. alkaen. Niistä saadut varat käytetään lasten hyväksi.
2. Ota yksin tai porukalla hauska erähenkinen kuva Nenäpäivä-teemalla ja lähetä se Jahdin toimitukseen jahti@metsastajaliitto.fi
Muista, ettei turvallisuudesta saa tinkiä eikä saaliskuvia saa käyttää.
3. Lahjoita yksin tai porukalla sopiva summa Metsästäjäliiton Nenäpäivä-tiimin kautta. Lahjoitussivu on jo avattu.

Julkaisemme hauskimmat kuvat tiimin sivulla ja Jahdin 5/2015-numerossa. Myös lahjoittajien nimet tulevat halutessaan näkyviin tiimin sivulle. Lahjoittaa voi yksityishenkilönä tai yrityksen nimissä.

Hyväntekeväisyys saa olla hauskaa

Nenäpäivä on Nenäpäivä-säätiön kampanja kehitysmaiden lasten hyväksi. Keräyksen varoilla yhdeksän järjestöä tekee työtä kehitysmaiden lasten koulutuksen, terveyden, turvan ja ravinnon saannin edistämiseksi. Vuonna 2015 Nenäpäivä-kampanja järjestetään 15.10.–15.11. ja varsinainen Nenäpäivä 6.11.

Idea metsästäjien haastamista mukaan Nenäpäivään tuli padasjokelaisen metsästysseuran Pekka Jaakkolalta. Liitolle tämä sopi kuin nenä päähän. Viime vuonna Riihimäen erämessuilla Uudenmaan piiri sorvasi pönttöjä ja lahjoitti myyntitulot lastensairaalalle.

Nyt on hyvä laajentaa toiminta koko Suomeen ja hankkia parempaa elämää koko maailman lapsille.

Kategoriat: Metsästysuutiset

Vastaa jousimetsästyskyselyyn

02.10.2015 - 12:53

Jousen suosio metsästysaseena on kasvussa. Suomen Metsästäjäliitto ja Suomen Jousimetsästäjäin liitto selvittävät metsästäjien näkemyksiä jousimetsästyksestä. Tulokset auttavat kehittämään jousimetsästystä ja palveluja jousimetsästäjien tarpeisiin. Pyydämme nyt sinua käyttämään pienen hetken aikaasi ja vastaamaan lyhyeen kyselyyn. 

Kyselyn löydät täältä

 

Kategoriat: Metsästysuutiset

Vielä ehdit osallistua kyselyyn ampumaopetuksen kehittämiseksi

01.10.2015 - 09:11

Metsästäjäliitto on rakentamassa Metsästysammunnan ABC-koulutukseen yhtenäistä toimintamallia aseenkäsittelyn ja ammunnan perusteiden opettamiseksi. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni metsästäjä pystyisi osallistumaan metsästäjätutkinnon vapaaehtoiseksi jatkokurssiksi kehitettävään ampumakoulutukseen harrastuksensa alkuvaiheessa. Suomen riistakeskus rahoittaa projektia.  

Ampumakouluttajiksi haluavien ja ampumakoulutusta kaipaavien toivotaan vastaavan koulutuskysyntää- ja tarjontaa kartoittavaan kyselytutkimukseen.

Jos et ole vielä vastannut, sinulla on vielä mahdollisuus vaikuttaa tulevaisuuden koulutustarjontaan.

Kysely kouluttajana toimimisesta kiinnostuneille:
https://fi.surveymonkey.com/s/ABCkouluttajat

Kysely koulutuksesta kiinnostuneille uusille metsästäjille:
https://fi.surveymonkey.com/s/ABCmetsastajat

 Kysely sulkeutuu 1.11.2015.

Kategoriat: Metsästysuutiset

Allekirjoita vetoomus Hälvälän ampumaurheilukeskuksen puolesta

29.09.2015 - 08:09

Päijät-Hämeen monipuolisin ampumaurheilukeskus Hälvälä on uhattuna. Keskus on erittäin tärkeä alueen ampumaharrastajille, metsästäjille, viranomaisille ja maanpuolustuskoulutukselle. Siellä voidaan myös järjestää kansainvälisen tason kilpailuja. Vuosien aikana rata-alueella on myös tehty lukuisia toimenpiteitä ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

Päijät-Hämeen maakuntakaavan tarkastuksessa Hälvälän alueen merkintää EP esitetään poistettavaksi. Käytännössä tämä tarkoittaisi ampumaratatoiminnan loppumista siirtymäkauden jälkeen. Korvaavia ratoja ei ole, ja vastaavan kokonaisuuden rakentaminen maksaisi kymmeniä miljoonia euroja.

Allekirjoita adressi Hälvälän toiminnan turvaamisen täällä.

Kategoriat: Metsästysuutiset

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer