slideshow 1 slideshow 2
Tapahtumat
Ampumajaos
Koirat

Metsästäjäliitto

Julkaise syötteitä
Syötteen kokonainen osoite. 1 tunti 12 min sitten

Metsästäjäliitto hakee joustoa petopolitiikkaan

16.11.2017 - 13:21

EU-parlamentti äänesti 15.11. aiempaa joustavamman luontodirektiivin puolesta. Metsästäjäliitto on ollut aktiivisesti mukana edistämässä asiaa toivoen sen tuovan joustoa myös petopolitiikkaan.

Metsästäjäliitto käynnisti keväällä 2017 toimenpiteet aktiivisen susikannan hallinnan mallin luomiseksi. Tavoitteeksi liitto asetti suden siirtämisen luontodirektiivin liitteestä IV liitteeseen V. Tällä haetaan joustoa lupapolitiikkaan ja paikallisten olojen huomiointiin. Toimenpiteisiin kuuluvat yhteistyön kehittäminen Luonnonvarakeskuksen ja Suomen riistakeskuksen kanssa osapuolia tyydyttävän suden kannanarvion saavuttamiseksi, rakentavan ja vastuullisen kannanhoitosuunnitelman mukaisten toimien kehittäminen valtakunnallisen susifoorumin kautta sekä kansainvälinen vaikuttaminen. Tavoitteena on, että yhteiselo suden kanssa on nykyistä helpompaa, haitat ovat hallinnassa ja että Suomessa on elinvoimainen susikanta, jota voidaan hallita aktiivisilla kannanhoitosuunnitelman mukaisilla toimenpiteillä.

EU-parlamentti vaatii toimia peto-ongelmien ehkäisemiseksi

Liitto on tehnyt aktiivista työtä EU-tasolla eurooppalaisten metsästäjäjärjestöjen ja muiden sidosryhmien kanssa. Nyt yksi tärkeä välitavoite on saavutettu. EU-parlamentti äänesti 15.11. sen puolesta, että luontodirektiiviä muutettaisiin joustavammaksi. Tahtotila on, että lajien suojelun statusta voitaisiin muuttaa heti, kun toivottu suojelun taso on saavutettu. Tällä hetkellä muutosten tekeminen on vaikeaa, vaikka kanta kasvaisi kuinka suureksi ja aiheuttaisi mittavia ongelmia.
Parlamentti vaatii komissiolta toimia maaseudun ihmisten ja suurpetojen rinnakkaiseloon liittyvien ongelmien vähentämiseksi. Se muistuttaa, että etenkin sudet voivat alueellisesti vaarantaa ekosysteemien kestävän kehityksen sekä maaseudun elinkeinot.

"Nämä ovat erinomaisia signaaleja siitä, että parlamentti viimein kuuntelee paikallisten näkemyksiä", Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja Heli Siitari toteaa. ”Nykyinen direktiivin tulkinta ei anna mahdollisuutta huomioida paikallisia oloja riittävän hyvin.”

Luotettava kannanarvio ja kansallinen yhteistyö ovat kaiken perusta

Liitto on kehittänyt suden kannanarvioyhteistyötä viime kuukausien aikana. ”Luotettava kanta-arvio on kaiken perusta, ja sen tuottamiseksi olemme aloittaneet tiiviin yhteistyön Suomen riistakeskuksen ja Luonnonvarakeskuksen kanssa”, Metsästäjäliiton puheenjohtaja Tuomas Hallenberg sanoo. Metsästäjien susihavainnot ovat erittäin tärkeitä, sillä ajantasaiset havainnot ovat perusta myös haittaa aiheuttavien yksilöiden poistoon liittyvässä lupaprosessissa. Ja luotettava kanta-arvio on lupapolitiikan peruskivi. "Mahdollinen liitetarkistus saattaisi parhaimmillaan mahdollistaa esimerkiksi suden siirtämistä liitteestä IV liitteeseen V koko Suomessa. Vielä on kuitenkin monta porrasta kuljettavana", Metsästäjäliiton puheenjohtaja Tuomas Hallenberg sanoo. Toteutuessaan tämä voisi tuoda aikaisempaa enemmän vapausasteita poikkeuslupia myöntäville viranomaisille sekä lupien hakijoille. Mahdollinen liitemuutos tulevaisuudessa ei kuitenkaan poista Suomelta velvoitetta suden suotuisan suojelutason turvaamisesta myöskään jatkossa.

Yhtenä aktiivisista susipolitiikan toimenpiteistään Metsästäjäliitto kutsui äskettäin koolle valtakunnallisen susifoorumin, jossa muiden tärkeiden sidosryhmien kanssa toimitaan yhteisvoimin kohti parempaa suden kannanhoitoa. Tavoitteena on saada haitat haltuun kannanhoitosuunnitelman toimenpiteiden avulla, suden suojelun siitä kärsimättä. Metsästäjäliiton tavoitteena on, että susikannan hoidossa huomioitaisiin kannanhoitosuunnitelman mukaisesti myös sosiaalinen kestävyys ja paikalliset ihmiset.

Esitys vaatii komissiolta toimenpiteitä

Päätöslauselma velvoittaa komission tutkimaan joustojen toteuttamista. Lopullinen esitys sai parlamentissa huomattavan äänienemmistön, mikä on vahva viesti komissiolle ja jäsenvaltioiden hallituksille.  Komission vastauksen aikataulusta ei ole vielä tietoa.

Kategoriat: Metsästysuutiset

Uusi Digi-Jahti ilmestyi – voita HongKong-lahjakortti

16.11.2017 - 09:09

Metsästäjäliiton julkaiseman Digi-Jahdin uusi numero on ilmestynyt tänään torstaina 16.11. Vastaa lehden lopussa olevaan palautekyselyyn 30.11. mennessä ja osallistut sadan euron arvoisen HongKong-tavaratalojen lahjakortin arvontaan.

Metsästyskoirien pentukoulutuksen juttusarjassa ovat tällä kertaa vuorossa amerikankettukoira ja plottinajokoira. Kokeneet suurpetomiehet antavat vinkkejä rotujen koulutukseen. Lisäksi muistutellaan mieliin saaliskuvauksen 10 käskyä ja vieraillaan MetsästysMetso-leirillä Pohjois-Savossa. Katso myös video leiriltä!

Lehdestä voit lukea myös saksalaisvieraiden hirvijahtireissusta Suur-Savoon sekä keskisuomalaisen lihanleikkuuyrittäjän palveluista ja koulutuksista.

Lehden kotisivulla voit valita, haluatko lukea Digi-Jahtisi suomeksi vai ruotsiksi. Kun sähköpostiosoitteesi on liiton jäsenrekisterissä, saat aina tiedon lehden ilmestymisestä. Jäsenrekisterin kirjautumisohjeet löydät täältä

Löydät Digi-Jahdin täältä

Kategoriat: Metsästysuutiset

Metsästäjäliitto hakee lisää tarkkuutta suden kannanarviointiin

14.11.2017 - 13:21

Metsästäjäliitto ajaa mahdollisimman tarkkaa suden kannanarviota ja pyrkii edistämään tätä aktiivisesti toiminnallaan. Tarkka arvio on edellytys parhaiden kannanhoidollisten toimenpiteiden määrittelyssä.

Metsästäjäliiton toimet tarkemman kanta-arvion saavuttamiseksi ovat herättäneet viime aikoina vilkasta keskustelua sosiaalisessa mediassa. Alla selkeytettynä Metsästäjäliiton tavoitteet asiaan liittyen.

Suomessa susikanta-arvion laatii Luonnonvarakeskus. Syksyn välikanta-arviosta luovuttiin, koska se antoi vääristyneen kuvan susikannasta. Lumettomana aikana jälkihavaintoja tulee huomattavasti vähemmän kuin lumella, mikä tuo arvioon liikaa epävarmuustekijöitä. Ja monin paikoin Suomea pysyvä lumi tulee nykyisin hyvin myöhään, joten yhtenäistä lumijälkilaskentaa on erittäin vaikea toteuttaa. Aiempina vuosina syksyinen kanta-arvio haluttiin kannanhoidollista sudenmetsästystä koskevaa asetusta varten. Nykyinen asetus säädettiin kahdeksi vuodeksi syksyllä 2016, joten se on voimassa vielä tämän vuoden. Luvat myönnetään sosiaalisin tai vahinkoperustein, eikä tällä hetkellä ole tulossa uusia pelkästään kannanhoidollisia lupia.

Näistä syistä nykyisin tehdään siis ainoastaan keväinen arvio, jossa hyödynnetään pääasiassa metsästäjien TASSU-havaintoja. Tästä syystä Metsästäjäliitto antoi syksyllä tämän ohjeistuksen jäsenistölle syksyn ja talven kenttätöitä varten. Liitto on myös kannustanut jäsenistöään susien tehostettuun lumijälkihavainnointiin. Tarkka kannanarvio edellyttää tiivistä yhteistyötä metsästäjien ja tutkijoiden välillä.

Tietyillä alueilla kokeillaan myös vapaaehtoisvoimin TASSU-havaintoja täydentävää DNA-keräystä, joka auttaa tarkentamaan laumojen rakennetta, yksilömääriä ja siten koko kannanarviota. 

Toisin kuin sosiaalisessa mediassa on epäilty, kerättyä aineistoa ei ole tarkoitus verrata ns. Aspin geenipankkiin, eli erottamaan risteymiä aidoista susista, vaan tieto hyödynnetään laadukkaan arvion tuottamiseksi.

DNA-tutkimuksesta on hyviä kokemuksia Ruotsissa, ja Metsästäjäliitto pitää sitä tärkeänä askeleena kohti luotettavaa kanta-arviota. Metsästäjäliitto tukee Luken pilottiprojektia, jossa selvitämme yhdessä Suomen riistakeskuksen kanssa, kuinka kannanarviointia voidaan kehittää edelleen.

Metsästäjäliitto toivoo avointa ja asiallista julkista keskustelua susiasioissa. Toivomme myös, että Metsästäjäliittoa koskevissa kysymyksissä ottaisitte yhteyttä suoraan liittoon. Laadimme liiton verkkosivuille osion, jossa pyrimme avaamaan suteen liittyviä kysymyksiä.

Kategoriat: Metsästysuutiset

Metsästäjäliitto toteuttaa villisian aitauspyyntihankkeen Suomen riistakeskuksen rahoituksella

10.11.2017 - 14:50

Metsästyslain ja -asetuksen muutos mahdollisti elävänä pyytävän aitauksen käytön villisian metsästyksessä 7.8.2017 alkaen. Taustalla on huoli afrikkalaisen sikaruton leviämisestä Suomeen luonnonvaraisen villisikakannan runsastuessa. Metsästäjäliitto aloitti marraskuun alussa Suomen riistakeskuksen rahoituksella aitauspyyntihankkeen, jonka vetäjäksi valittiin Niko Teikari.

Tavoitteena prototyyppi villisika-aitauksesta

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on tuottaa prototyyppi Suomen olosuhteisiin soveltuvasta villisianmetsästykseen käytettävästä aitauksesta metsästysasetuksen muistion vaatimusten mukaisesti. Pyrkimyksenä on kehittää aitaus, jolla villisianmetsästys onnistuu tarpeen vaatiessa tehokkaasti mutta eettiset periaatteet huomioiden. Lisäksi tavoitteena on mahdollistaa villisikojen GPS-pannoitus tutkimustarkoituksiin, mikäli sellaiseen on tulevaisuudessa tarvetta.

Neljän kuukauden hanke Kymen piirin alueella

Hanke toteutetaan 1.11.2017–28.2.2018. Aitaus asennetaan pyyntiin runsaan villisikakannan alueella tarkoitukseen sopivalle ruokintapaikalle. Kohdealueena toimii Metsästäjäliiton Kymen piirin alue.

Lisätietoja:
Niko Teikari
Projektityöntekijä
Puh. 050 300 2771
niko.teikari@metsastajaliitto.fi

Kategoriat: Metsästysuutiset

Susikonfliktien ratkaisuun perustettiin valtakunnallinen susifoorumi

10.11.2017 - 14:39

Metsästäjäliitto kutsui ensimmäisen valtakunnallisen susifoorumin koolle Riihimäen Erätalolle torstaina 9.11. Ajatuksena oli koota keskeiset toimijat keskustelemaan sudesta ja sen kannanhoidosta sekä kriittisistä ongelmakohdista.

Viranomais-ja tutkijapuolta tilaisuudessa edustivat maa- ja metsätalousministeriö, Suomen riistakeskus, Luonnonvarakeskus sekä poliisi. Järjestöistä paikalla olivat Metsästäjäliitto, Suomen Luonnonsuojeluliitto, Luonto-Liitto ja MTK. Keskustelussa mukana oli myös Helsingin Sanomien, Maaseudun Tulevaisuuden ja Ylen toimittajia.

Metsästäjäliiton puheenjohtaja Tuomas Hallenberg korosti avajaispuheessaan rakentavan keskustelun ja yhteistyön merkitystä susikonfliktin ratkaisussa. Hän toivoi, että tämä tilaisuus olisi alku pysyvälle foorumille, jossa keskeiset toimijat pystyisivät etsimään ongelmiin yhdessä toimivia ratkaisuja. Maa- ja metsätalousministeriön neuvotteleva virkamies Sami Niemi korosti omassa puheenvuorossaan oikean tiedon lisäämisen ja sen tehokkaan välittämisen tärkeyttä.

Päivä jakaantui kolmeen kokonaisuuteen, joita kutakin edelsi asiantuntija-alustus.

Suomen susikannan status ja seuranta

Ensimmäisenä keskusteltiin Suomen susikannan statuksesta ja seurannasta. Sen alusti Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori Ilpo Kojola. Hän kertoi, että susi on runsastunut voimakkaasti Euroopassa ja levittäytynyt alueille, joissa sitä ei ole tavattu vuosisatoihin. Myös Suomessa kanta on muuttunut keväisen kanta-arvion jälkeen. On muodostunut uusia pareja ja uusia pentueita.

Kokouksessa oltiin yhtä mieltä, että olisi tärkeää saada aikaiseksi kanta-arvio, johon kaikki osapuolet voivat luottaa. Ensi kevään arvioon onkin tarkoitus panostaa entistä enemmän. Syksyn väliarviota ei enää tehdä, sillä luotettava arvio todettiin mahdottomaksi lumettoman kauden havaintojen vähyyden vuoksi. Suomessa on silti reilusti vähemmän resursseja kuin esimerkiksi Ruotsissa, jossa DNA-näytteiden kerääjiä on kymmenkertainen määrä. DNA-tutkimuksen lisääminen tarkentaa arviota, mutta vaatii silti yhä TASSU-havaintoja. Ilman niitä näytteiden keruuta ei pystytä kohdentamaan oikein. Siksi havaintojen kirjaaminen on laadukkaan arvion kannalta ensiarvoisen tärkeää.

Sosiaalinen kestävyys ja sen varmistaminen

Toisessa osiossa keskusteltiin sosiaalisesta kestävyydestä ja toimenpiteistä sen varmistamiseksi. Sosiaalinen kestävyys on ollut monin paikoin koetuksella ja siihen on tärkeä löytää toimivia ratkaisuja. Keskustelun alusti susireviiriyhteistyöryhmiä koordinoiva Mari Lyly Suomen riistakeskuksesta. Reviiriyhteistyöryhmät on perustettu edustamaan paikallista ääntä susikysymyksessä. Ryhmiä on tällä hetkellä 23, mutta pian perustetaan yksi lisää.  Tällä hetkellä ryhmien tunnettuus on paikallisesti vielä heikko, mutta sitä pyritään kehittämään paremmalla viestinnällä ja avoimemmalla toiminnalla. Susifoorumi alkaa myös osaltaan miettiä konkreettisia ratkaisuja, joilla sosiaalista kestävyyttä voidaan parantaa.

Median rooli susikonfliktissa

Kolmas asiakokonaisuus käsitteli median roolia susikonfliktissa. Osion alusti Helsingin Sanomien toimittaja Heli Saavalainen.  Hän totesi esityksessään, että media helposti vahvistaa vastakkainasettelua, koska mielikuvat ja tunteet korostuvat helposti. Myös sosiaalinen media valtaa hyvin paljon alaa susikeskusteluissa. Medialta toivottiin tietojen todenperäisyyden varmentamista.

Keskustelu oli päivän aikana erittäin vilkasta, ja hyvin monenlaisia näkemyksiä esitettiin. Tilaisuuden tärkein anti oli, että ensimmäistä kertaa saatiin näin kattava joukko toimijoita saman pöydän ääreen. Keskustelu suden ympärillä on pitkään ollut tulehtunutta ja konkreettisia ratkaisuja ei ole pystytty löytämään poteroissa istumalla.

”Suden kannanhoito ei etene toisia syyttelemällä tai kiusanteolla”, Metsästäjäliiton suurpetotyöryhmän puheenjohtaja Antti Kuivalainen sanoo. ”Sosiaalinen kestävyys paranee vain toimivalla kannanhoidolla, jossa vahingot ja ongelmat ovat hallinnassa. Tämä on myös suden etu. Tähän tarvitaan keskeisten toimijoiden vastuullista ja rakentavaa yhteistyötä.”

Paikalla olleiden yhteisenä tahtotilana oli, että keskusteluja tulee jatkaa ja foorumia kehittää edelleen. Susifoorumista päätettiin muodostaa säännöllisesti kokoontuva yhteistyöryhmä, joka etsii toimivia ratkaisuja ongelmakohtiin. ”Foorumissa käyty keskustelu ja sovitut jatkotoimenpiteet antavat uskoa positiiviseen jatkoon”, Kuivalainen jatkaa.

Kategoriat: Metsästysuutiset

Valtakunnallinen susifoorumi kerää kokoon keskeiset toimijat 9.11.

08.11.2017 - 11:56

Metsästäjäliitto on kutsunut ensimmäisen valtakunnallisen susifoorumin koolle Riihimäen Erätalolle torstaina 9.11. Haluamme koota keskeiset toimijat sama pöydän ääreen keskustelemaan sudesta ja sen kannanhoitosuunnitelmasta. Tavoitteena on hahmottaa susikysymyksen ongelmakohdat ja etsiä niihin mahdollisuuksien mukaan yhteisiä ratkaisuja.

Viranomais-ja tutkijapuolta tilaisuudessa edustavat maa- ja metsätalousministeriö, Suomen riistakeskus, Luonnonvarakeskus sekä poliisi. Järjestöistä tilaisuuteen on kutsuttu Suomen Luonnonsuojeluliitto, Luonto-Liitto, WWF Suomi ja MTK. Paikalla on myös median edustajia keskustelemasta median roolista susiviestinnässä. Foorumin jälkeen on medialle avoin tiedotustilaisuus, jossa kerrotaan tarkemmin päivän annista ja jatkosuunnitelmista.

Kategoriat: Metsästysuutiset

Susien DNA-näytekeräys laajenee – Metsästäjäliitto tukee keräystä

02.11.2017 - 13:51

Luonnonvarakeskuksen tuoreimmassa tiedotteessa kerrotaan Luken ja Suomen riistakeskuksen organisoivan tänä talvena susien ulosteiden keräämistä Pohjanmaalla ja Lounais-Suomessa. Ulosteista voidaan DNA-tiedon avulla määrittää susiyksilöt. Metsästäjäliitto tukee keräystä ja kannustaa metsästäjiä keräykseen.

DNA-analyysi on tärkeä lisä pitkälti havaintoihin ja pantaseurantaan perustuvaan susikannan arviointiin. Mikäli näytteitä on riittävästi, DNA-tiedolla saadaan tarkentuva kuva alueen susireviireistä sekä laumojen määrästä ja niissä olevien yksilöiden vähimmäismäärästä.

Pohjanmaalla uusia alueita DNA-keruussa

Riistakeskus luo ja kouluttaa keräysverkoston vapaaehtoisista metsästäjistä ja luonnossa liikkujista. Kullakin alueella on keräysvastaava, joka toimittaa ulostenäytteet tutkittavaksi. Susien ulosteita tunnistavat muut luonnossa liikkujat voivat myös toimittaa näytteitä alueiden keräysvastaavien kautta.

Etelä-Pohjanmaa on keräysalueena uusi, ja siellä rakennetaan parhaillaan vapaaehtoisverkostoa. Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla keräyksiä tehdään mm. Karvia-Jalasjärvi-, Karijoki-Teuva-, Närvijoki-Pörtom- sekä Kärsämäki-Haapajärvi-alueilla. Jos haluatte mukaan, ottakaa yhteyttä Riistakeskuksen aluetoimistoon.
Lounais-Suomessa (Varsinais-Suomi, Uusimaa ja Renko Etelä-Hämeessä) keräys tapahtuu pääasiassa jo aikaisemmin luotujen verkostojen kautta.

Keräysaika marraskuusta helmikuun puoliväliin

Keräys alkaa 1. 11. ja päättyy 15.2. 2018. Ajankohdan valintaan ovat vaikuttaneet sekä susilaumojen liikkumiseen liittyvät tekijät, keräystekniset asiat että kannanhoidolliset tarpeet.

DNA analysoidaan niistä susien ulostenäytteistä, joita kerätään sovituilta alueilla. Lisäksi DNA määritetään metsästetyistä ja muutoin kuolleista susista sekä pannoitetuista yksilöistä. DNA-analyysit tehdään Turun yliopiston Evoluutiobiologian sovelluskeskuksessa. Keräyksiä kohdennetaan vuosittain erityisesti alueille, joilla tiedontarve on suurin.

DNA-keräys jatkuu Itä-Suomessa

Luke kerää vuosina 2017–2019 susien DNA-näytteitä joulu–maaliskuussa Pohjois-Karjalassa, Pohjois-Savossa ja Kainuussa ennalta valituilla reviireillä. Ajantasainen suurpetohavaintojen ilmoittaminen TASSU-järjestelmään ja Luken henkilökunnalle edistää näytteiden keruuta ja tarkentaa kanta-arviota.

Yksilöintitiedot julkaistaan avoimessa palvelussa

Luonnonvarakeskus julkaisee avoimessa karttapohjaisessa riistahavainnot.fi -verkkopalvelussa DNA-analyyseista saatuja yksilöintitietoja.

Lisätietoa:

Tutkija Samuli Heikkinen, Luke, samuli.heikkinen@luke.fi, p. 029 532 7873
Erikoistutkija Katja Holmala, Luke, katja.holmala@luke.fi, p. 040 187 8239
Vs. riistapäällikkö Olli Kursula, Suomen riistakeskus, olli.kursula@riista.fi, p. 029 431 2242
Heli Siitari, Metsästäjäliitto, heli.siitari@metsastajaliitto.fi, p. 010 841 0052

Kategoriat: Metsästysuutiset

Satu Aarnio mukana Syödään Yhdessä -ilmiössä

01.11.2017 - 13:30
kuvaaja: Pasi Liesimaa.

Metsästäjäliitto ja metsästäjät osallistuvat Suomi 100 -juhlintaan järjestämällä Suomen suurimmat peijaiset 4.11. Tapahtuma on osa ELO-säätiön Syödään yhdessä -ilmiötä. Metsästäjät tarjoavat lämmintä riistaruokaa ulkona useilla paikkakunnilla samaan aikaan. Liiton päätapahtuma järjestetään Kansalaistorilla klo 11–14.

Yhdessä syöminen ja villiruoka ovat tärkeitä myös Satu Aarniolle (os. Tuomisto). Hän on Miss Suomi vuodelta 2008. Nykyisin hän toimii mallina ja juontajana, mutta hänet tunnetaan myös Metsällä-ohjelmasta, jossa hän käy jahdissa Veikka Gustafssonin ja Akseli Herlevin kanssa. Jahti huipentuu yhteiseen riista-ateriaan. Kysyimme häneltä Suomen Suurimpien Peijaisten korvilla hiukan metsästyksestä ja riistaruoasta.

Mitä metsästys sinulle merkitsee?

Yhdessäoloa koirien kanssa, luonnossa liikkumista sekä harrastusta, joka on jatkunut perintönä suvussamme usean sukupolven ajan. Lisäksi riistan eettisyys verrattuna tehotuotettuun lihaan merkitsee hyvin paljon.

Valmistatko itse kotona ruokaa riistasta, ja mikä on lempiriistaruokasi?

Meillä kotona syödään lähinnä riistaa, ja teemme yhdessä mieheni kanssa maukkaita riistaruokia. Mieheni vastaa yleensä lihapuolesta ja minä lisukkeista.  Ja vaikka mieheni on äärimmäisen hyvä kokki, niin silti mielestäni paras riistaruoka on perinteinen lihasoppa peurasta tai hirvestä. Luultavasti siksi, että sitä voi kerralla valmistaa ison erän ja se on helppo kuljettaa myös eväänä.

Kun tapahtuman teemana on Syödään Yhdessä, niin miten usein ennätät rauhoittumaan ja syömään yhdessä perheesi tai ystäviesi kanssa?

Meille on hyvin tärkeää kotona syödä yhdessä. Jollen ole työmatkalla, niin syömme mahdollisuuksien mukaan aina yhdessä.

Kategoriat: Metsästysuutiset

Metsästäjäliitto esittää jatkoa YM:n tuelle tärkeään luonnon- ja ympäristönhoitotyöhön

26.10.2017 - 09:21

Metsästäjäliitto oli valtiovarainvaliokunnan kuultavana ympäristöministeriön vuoden 2018 yleisavustuksesta. Vuonna 2017 liitolle myönnettiin 50 000 euron yleisavustus valtakunnalliseen ympäristöjärjestötoimintaan. Metsästäjäliitto korostaa metsästäjien vapaaehtoistyön merkitystä luonnon- ja ympäristönhoidolle. Työ jatkuu ja sen merkitys kasvaa, joten avustukselle on valtava tarve myös jatkossa.

Metsästäjäliitossa on käynnissä ampumaratojen ympäristövaikutuksiin ja niiden hallintaan keskittyvä ympäristölupakoulutus. Tavoitteena on tiivistää metsästäjien ja ampumaharrastajien sekä ympäristöviranomaisten yhteistyötä, järkevöittää lupaprosesseja ja tehostaa ratojen ympäristönsuojelua. Koulutus on tähän mennessä tavoittanut ainakin 130 radan edustajat maamme noin 600 radasta, ja koulutuksiin on osallistunut myös ympäristöviranomaisia. Pääosa tämän vuoden avustuksesta käytetään tämän valtakunnallisen hankkeen kuluihin. 

Metsästäjäliitto on mukana monenlaisessa luonnon- ja ympäristönsuojelussa:

  • Liitolla on ollut lukuisia kosteikkohankkeita sekä -projekteja. Tuorein yhteistyökosteikko on Riihimäen Sammalistonsuo (mukana Kekkilä, Vapo, Kanta-Hämeen lintutieteellinen yhdistys, Riihimäen kaupunki, Taigabird Oy, Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistys, Suomen riistakeskus). 
  • Teemme yhteistyötä myös Bird Life Suomi ry:n kanssa vesilintuasioissa. 
  • Metsästäjäliitto kehittää yhteistyötä Metsähallituksen ja riistakeskuksen kanssa Meppe-hankkeessa, jossa metsästäjät hoitavat vieraspetopyyntiä luonnonsuojelualueilla. Mukana ovat myös mm. WWF, Suomen Luonnonsuojeluliitto sekä BirdLife Suomi). 
  • Metsästäjäliitto on ollut piiriensä ja seurojensa kanssa mukana nikkaroimassa satoja tuhansia linnunpönttöjä itsenäisesti ja osana Ylen Miljoona linnunpönttöä -kampanjaa.
  • Pyrimme vahvistamaan lasten ja nuorten luontosuhdetta. Liiton leiri- ja kerhotoimintaa osallistuu vuosittain n. 1 500 nuorta. 
  • Olemme mukana palauttamassa metsäpeuraa takaisin alkuperäisille asuinsijoilleen Pirkanmaalle ja Etelä-Pohjanmaalle Metsäpeura-LIFE-hankkeessa. 
  • Toteutimme ympäristöministeriön rahoituksella loppuvuodesta 2015 oppaan kouluissa vierailevien metsästäjien käyttöön, jossa käsitellään mm. riistan elinympäristöjen hoitoa, metsästyksen ympäristövaikutuksia ja kestävän käytön periaatteita.
Kategoriat: Metsästysuutiset

Vahinkoa aiheuttaviin susiin on puututtava tehokkaammin

25.10.2017 - 11:23

Susien aiheuttamat koira- ja tuotantoeläinvahingot ovat herättäneet tänä syksynä jopa aiempaa runsaammin huolta. Ongelma-alueilla monen metsästysmuodon tulevaisuus on myös vaarassa, sillä koirien käyttö alkaa olla mahdotonta. Myös hirvikannan tehokas säätely edellyttää koirametsästyksen turvaamista.

On voitava puuttua ongelmia aiheuttaviin susiin tehokkaammin ja joustavammin jo kansallisella tasolla. Ilman sitä sosiaalinen kestävyys romahtaa. Kansallisesti viranomaisten kädet ovat sidottuja, kun suurpetopolitiikkaa ohjataan tänä päivänä pitkälti EU-tasolta. Kannanhoitosuunnitelmien toimivuus on todistettu esimerkiksi karhun ja ilveksen kohdalla, ja kannanhoidon yksi keskeisistä keinoista on kannanhoidollinen metsästys.

Luotettava kanta-arvio on kaiken perusta

Metsästäjäliitto tekee aktiivisesti töitä paremman suurpetopolitiikan puolesta. Tärkeänä välitavoitteena on mahdollisimman tarkka ja luotettava kannanarvio, mikä vaatii entistä enemmän resursseja ja tiiviimpää yhteistyötä. Viime aikoina olemme rakentaneet uudenlaista yhteistyötä mm. Suomen riistakeskuksen, MMM:n ja Luken kanssa.

Luonnonvarakeskus kehittää kannanarviomenetelmiään kolmivuotisessa pilottiprojektissa. Arvion pohjana ovat edelleen metsästäjien tekemät TASSU-havainnot. Siksi on todella tärkeää kirjata kaikki havainnot järjestelmään. Havaintojen ilmoittaminen TASSU-järjestelmään ja Luken henkilökunnalle edistää myös DNA-näytteiden keruuta, mikä tarkentaa kanta-arviota.

Luonnonvarakeskus ja Suomen riistakeskus organisoivat talvella susien ulosteiden keräämistä Pohjanmaalla ja Lounais-Suomessa DNA-tutkimusta varten. Riistakeskus kouluttaa keräysvastaavat. Metsästäjäliitto on tiiviisti mukana yhteistyössä tarkemman susikannan selvittämiseksi. Metsästäjäliitto järjestää myös marraskuussa susifoorumin tärkeimpien sidosryhmien kesken.

Tavoitteena on kanta-arvio, jonka kaikki osapuolet voisivat hyväksyä. Kun saadaan luotettavaa tietoa alueiden susimääristä sekä vahinkoa aiheuttavista yksilöistä, edellytykset puuttua ongelmayksilöihin paranevat.

Susi puhuttaa myös Keski-Euroopassa

Susi herättää tällä hetkellä runsaasti keskustelua myös EU-tasolla. Monissa Keski-Euroopan maissa susikanta on viime vuosina kasvanut huomattavan suureksi, mikä näkyy muun muassa todella mittavina tuotantoeläinvahinkoina. Metsästäjäliitto tekee tiivistä yhteistyötä eurooppalaisten metsästäjäjärjestöjen ja muiden sidosryhmien kanssa pyrkimyksenä saada enemmän päätäntävaltaa kansalliselle tasolle.

Kategoriat: Metsästysuutiset

Hanhet muuttomatkalla – metsästäjän oltava tarkkana

13.10.2017 - 11:21

Hanhien muutto on parhaillaan käynnissä. Viimeaikaiset matalapaineet ovat kuitenkin jopa pysähdyttäneet sitä paikoin. Valkoposkihanhia ja tundrahanhia esiintyykin nyt maassamme runsaasti, mikä johtuu itätuulista. Linnun tunnistamisen tärkeys korostuu entisestään, sillä esimerkiksi nuoren tundrahanhen ja metsähanhen erottaminen on haastavaa.

Metsästäjäliitto muistuttaa metsästäjiä vastuusta. Ennen jokaista riistalaukausta on oltava varma saaliiksi tavoiteltavasta lintulajista. Mikäli lintua ei varmuudella tunnista, on jätettävä ampumatta. Tunnistamattomuus ei ole lieventävä asianhaara. Mikäli henkilö syyllistyy rauhoitetun linnun ampumiseen, seuraukset ovat metsästäjälle aina vakavat. Pahimmassa tapauksessa hän menettää tekovälineensä valtiolle ja metsästyskortti perutaan.

AEWA:ssa (Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds) laaditaan parhaillaan hoitosuunnitelmaa valkoposkihanhelle, ja todennäköistä on, että kannanhallinnassa tarvitaan myös metsästäjien apua lähitulevaisuudessa. Siihen saakka valkoposkihanhi on ja pysyy rauhoitettujen lajien listalla.

Tällä hetkellä Suomessa metsästettäviä riistahanhilajeja ovat kanadanhanhi, merihanhi ja metsähanhi. Metsähanhea saa pitkästä aikaa metsästää 1.10.–30.11. välisenä aikana Suomen kaakkoiskulmalla. Katso tarkat metsästysajat alueineen Suomen riistakeskuksen sivulta.

Kategoriat: Metsästysuutiset

Uusi Digi-Jahti on ilmestynyt – voita b-bark-lisenssi

12.10.2017 - 08:16

Metsästäjäliiton julkaiseman Digi-Jahdin uusi numero on ilmestynyt tänään torstaina 12.10. Vastaa lehden lopussa olevaan palautekyselyyn 26.10. mennessä ja osallistut b-bark-ohjelmistolisenssin arvontaan! Lisenssejä arvotaan 50 kaikkien vastanneiden kesken. Lisenssi on voimassa vuoden kerrallaan alkaen sen aktivoinnista.

Digi-Jahdissa jatkuu edelleen metsästyskoirien pentukoulutuksen juttusarja. Tällä kertaa keskitytään karjalankarhukoiraan. Näin hirvijahtikaudella muistutetaan myös Metsästäjäliiton tuottamasta Hirvenkäsittelyn ABC -videosarjasta sekä palautellaan mieliin metsästyksen johtajan tehtävät ja velvollisuudet. Lisäksi käydään läpi seuratoiminnassa usein askarruttavia asioita ja vieraillaan tyttöjen Koppelo-leirillä Pohjois-Karjalassa.

Klikkaa lukemaan!

Kategoriat: Metsästysuutiset

Hirvimerkki!-kampanja tähtää hirvikolareiden vähentämiseen

03.10.2017 - 09:43

Metsästäjäliitto ja Autokoululiitto käynnistivät kampanjan hirvieläinonnettomuuksien vähentämiseksi vuonna 2015. Hanke kouluttaa autoilijoita ennakoimaan hirvikolareita, kehittää tapoja varoittaa riskialueista ja opastaa, kuinka toimia kolarin sattuessa.

Tänä vuonna kampanja on laajentunut viikon mittaiseksi kiertueeksi. Kampanja on myös osa Suomi 100 -hanketta. Järjestäjinä toimivat Metsästäjäliitto, Suomen Autokoululiitto sekä Trafi ja mukana ovat myös Shell/ST1, Veho, Suomen Punainen Risti, Suomen palopäällystöliitto ja Hätäkeskuslaitos.
Avaustapahtuma on Nokian ajoharjoitteluradalla, minkä jälkeen kiertue kiertää Shell HelmiSimpukka palveluasemilla halki Suomen.

Kullakin asemalla on Autokoululiiton jäsenkoulujen ajo-opettajia ja metsästäjiä muistuttamassa tielläliikkujia pimeän vuodenajan haasteista, kertomassa hirvieläinvahinkojen ehkäisemisestä sekä siitä, kuinka toimia kolarin sattuessa. Luvassa havainnollistava ensiapunäytös sekä mahdollisuus ajaa uudella suomalaisella DRIVE!Ajosimulaattorilla. Lisäksi kunkin aseman 150 ensimmäiselle vieraalle jaetaan huomioliivipaketti. Luvassa on myös monenlaista muuta ohjelmaa.

Kiertueasemilla on tapahtumapäivänä tarjolla riistalounas klo 18 asti.

Kiertuekalenteri:

Pe 6.10. Avajaistapahtuma medialle Nokian ajoharjoittelurata (klo 10-12.30)
Ma 9.10. Shell HelmiSimpukka Napapiiri (klo 14–18)
Ti 10.10. Shell HelmiSimpukka Zeppelin (klo 14–18)
Ke 11.10. Shell HelmiSimpukka Siilinjärvi (klo 14–18)
To 12.10. Shell HelmiSimpukka Hirvaskangas (klo 14–18)
Pe 13.10. Shell HelmiSimpukka Mäntsälä (klo 14–18)

Seuraa tapahtumaa Facebookissa


Kategoriat: Metsästysuutiset

Metsästäjäliitto ei hyväksy lemmikkikissojen tappamista

29.09.2017 - 08:40

Mediassa on ollut vastikään esillä tapaus, jossa pohjanmaalainen metsästäjä on Iltalehden uutisen mukaan tappanut kaksi lemmikkikissaa ja jakanut tapauksen sosiaaliseen mediaan. Tämä on valitettava tapaus, eikä Metsästäjäliitto hyväksy tällaista toimintaa.

Metsästys kohdistuu riistaeläimiin, ei missään tapauksessa kotieläimiin. Villiintyneen kissan saa metsästyslain nojalla tappaa, mutta metsästäjän pitää aina olla ehdottoman varma, että kissa on villiintynyt. Varmin tapa on pyydystää kaukana asutuksesta liikkuva kissa loukulla ja toimittaa se lähimpään löytöeläintaloon.

Suomen Metsästäjäliitto ja Metsästäjäliiton Pohjanmaan piiri selvittävät tarkemmin tapauksen yksityiskohtia ja käsittelevät asiaa ensi viikon alussa.

Kategoriat: Metsästysuutiset

Metsähanhen metsästys alkaa osassa maata 1.10.

28.09.2017 - 09:32


Metsähanhen metsästys alkaa Suomen riistakeskuksen ansiokkaan työn ansiosta kolmen vuoden rauhoituksen jälkeen erikseen nimetyissä kunnissa. Metsästysaika on 1. 10–30.11. Näillä rajoituksilla jahti pyritään kohdentamaan runsaslukuiseen alalajiin, tundrametsähanheen.

Metsähanhen metsästys on tänä vuonna sallittua seuraavissa kunnissa: Lappeenranta, Hamina, Iitti, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää, Virolahti, Orimattila, Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo ja Pukkila.

Sallitulla metsästysalueella suurin osa metsähanhista on loka–marraskuussa tundrametsähanhia. Tämän alalajin kokonaiskanta Euroopassa on taigametsähanheen verrattuna kymmenkertainen (n. 600 000 yksilöä). Molemmat alalajit ovat sallittua riistaa, mutta tarkoitus on, että taigametsähanhea ei ammuttaisi merkittäviä määriä.

Luotettavaa arviota taigametsähanhen pesimäkannasta ei ole, ja siksi pyynti voidaan koko Suomessa aloittaa vasta aikaisintaan 2019. Tämän syksyn jahdilla luodaan myös tulevaisuuden käytäntöjä. Näytetään, että metsästäjät ovat luottamuksen arvoisia!

Pakollinen saalisilmoitus 7 vrk kuluessa: Oma Riistaan tai lomakkeella 

Ota kuva nokasta ja siivestä ja lähetä se hanhi@luke.fi:

Jos et vielä tunnista kahta eri alalajia, niin käy katsomassa viimeistään nyt ohje täältä.


Kategoriat: Metsästysuutiset

Metsästysjousien säätöpäivä Eräkontissa 27.10.

27.09.2017 - 14:49

Metsästäjäliitto järjestää 27.10. yhteistyössä Experience Bowhunting Club ry:n kanssa ilmaisen ja kaikille avoimen metsästysjousien ja jousiampujien säätöpäivän klo 14–19.

Asiantuntijat tarkastavat jousesi säädöt ja auttavat ammuntatekniikan hiomisessa, jos siihen on tarvetta. Taljajousista tarkistamme ajoitukset ja säädämme vetopituudet yms.

Teknisen tarkkuuden varmistamiseksi tuomme paikalle ns. hooter shooter -laitteen, jolla karsitaan pois ampujan tuomat virheet.
Mukana on myös vaistojousen asiantuntijoita jotka auttavat ja opastavat ammunnan saloihin.

Voit saapua myös ilman omaa jousta, paikalla on kalustoa kokeiluun.

Eräkontin myymälä on auki koko tapahtuman ajan. Liikkeessä on tutustuttavana ja myynnissä turvallisuustuotteita puupasseihin.

Kategoriat: Metsästysuutiset

Uusi Jahti-lehti ilmestyy tänään

21.09.2017 - 12:35

Vuoden neljäs Jahti-lehti ilmestyy tänään torstaina 21.9. Lehti on sanomalehtipaperille painettu tabloid, joka sisältää juttuja muun muassa jousimetsästyksestä, karhujahdista sekä harvinaisemmista ajokoiraroduista. Mukana on myös reseptejä herkullisiin riistaruokiin sekä asiaa metsästyskoiran lihashuollosta ja ruokinnasta. Lehti sisältää myös ohjeet Metsästäjäliiton kilpailusivuston käyttöön sekä aina tarpeellisen kertauksen metsästyksen johtajan tehtävistä. Mukavia syksyisiä lukuhetkiä!

Kategoriat: Metsästysuutiset

Varo hirvieläinkolaria!

18.09.2017 - 14:51

Metsästäjäliitto kumppaneineen on taas mukana Hirvimerkki! -kampanjakiertueella, joka käynnistyy hirvenmetsästyksen alla 9.-13.10.2017 Shell-asemilla ympäri Suomea. Lue tarkemmat tiedot kampanjan esitteestä

Kategoriat: Metsästysuutiset

Evira vastustaa metsäraivotautia itärajalla

13.09.2017 - 14:42

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira aloittaa raivotaudin syöttirokotteiden lentolevityksen kaakkoisrajalle 15. syyskuuta. Aloituspäivästä noin kuukauden aikana pudotetaan yhteensä 180 000 pienpedoille tarkoitettua rokotetta. Maastossa löydettyihin syöttirokotteisiin ei saa koskea. 

Lue toimintaohjeet ja koko tiedote Eviran sivuilta täältä


Kategoriat: Metsästysuutiset

Metsäkanalintujahti alkaa 10.9.

08.09.2017 - 13:08

Metsäkanalintujen metsästys alkaa sunnuntaina 10.9. Metsästysaikoja on monin paikoin rajoitettu huonojen laskentatulosten perusteella. Metsästäjäliitto kannustaa jatkamaan metsästäjien toteuttamaa saalismalttia ja pyynnin kohdistumista nuoriin lintuihin.

Voimakas kantojen vaihtelu on tyypillistä

Metsäkanalintukannat vaihtelevat luontaisesti voimakkaasti. Merkittävä vaikutus pesinnän onnistumiseen on alkukesän säällä. Suuressa osassa maata kanalintukannat ovat tänä vuonna laskentatulosten perusteella keskimääräistä heikompia. Toki on myös alueita, missä tilanne on jopa kohentunut.
Kuluvan metsästysvuoden aikana riekko on rauhoitettu kolmea pohjoisinta kuntaa lukuun ottamatta. Metson pyynti on kiellettyä Varsinais-Suomessa ja suurimmassa osassa Uudenmaan maakuntaa. Pyytä ja teertä ei saa metsästää Enontekiön, Inarin, Kittilän, Kolarin, Muonion, Savukosken, Sodankylän ja Utsjoen kunnissa. Lisäksi metsästysaikaa on lyhennetty laajalla alueella lajikohtaisesti.  Lue lisää metsäkanalintujen metsästysajoista täältä .

Maltillista kohdennettua metsästystä

Metsästäjäliitto suosittelee kohdentamaan pyyntiä nuoriin, tämän vuoden poikaslintuihin. Vanhemmat linnut ovat avainasemassa seuraavien vuosien poikastuoton suhteen. Esimerkiksi perinteisessä pystykorvajahdissa valikoiva pyynti on helppoa.

Panostusta pienpetopyyntiin ja elinympäristöjen parantamiseen

Kanalintujahti on Suomessa suosittua, mutta huonoina vuosina moni metsästäjä jättää kanalinnustuksen vähemmälle tai keskittyy suosiolla muihin pyyntimuotoihin. Myös moni seura asettaa lisäksi omia rajoituksia ja kiintiöitä. Tällaisina vuosina kannattaa entistäkin enemmän panostaa pienpetopyyntiin. Varsinkin vieraspedoilla on oma vaikutuksensa kanalintukantoihin. Ja metsää omistavat metsästäjät voivat tietenkin parantaa lintujen elinolosuhteita riistametsänhoidon avulla.

Kategoriat: Metsästysuutiset

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer