slideshow 1 slideshow 2
Tapahtumat
Ampumajaos
Koirat

Metsästäjäliitto

Julkaise syötteitä
Syötteen kokonainen osoite. 50 min 48 s sitten

Direktiivit sallisivat nykyistä vapaamman poikkeuslupakäytännön

26.04.2016 - 13:29

Euroedustaja Christofer Fjellner esitti Euroopan komissiolle kysymyksen liittyen luonto- ja lintudirektiiveissä suojeltuihin lajeihin, joiden kannat ovat runsastuneet. Hän kysyi, eikö näitä lajeja voisi metsästää vapaammin, koska kannat ovat vahvistuneet kestävälle tasolle.

Komissio vastasi, että direktiivit jo sallivat jäsenvaltioiden myöntävän poikkeuslupia esimerkiksi, jos direktiiveillä suojellut eläimet aiheuttavat vahinkoa tai jos se on tarpeen muiden eläinten, kasvien tai elinympäristöjen suojelemiseksi.  Suomessa ympäristöhallinto ei kuitenkaan ole näitä lupia liiemmin myöntänyt, vaikka esimerkiksi merimetson ja valkoposkihanhen kohdalla sille olisi selvät perustelut. Myöskään sudenmetsästystä luontodirektiivi ei estä, koska kanta ei ole vaarantunut metsästyksen myötä.

Kategoriat: Metsästysuutiset

Euroopan parlamentti tukee trofeemetsästystä

21.04.2016 - 11:28

Yli 80 prosenttia Euroopan parlamentin mepeistä ei allekirjoittanut esitystä trofeiden tuontikiellosta. Kolme kuukautta sitten vireille pantu aloite ei saavuttanut parlamentissa meppien suosiota.

– Enemmistö edustajista uskoo, että trofeemetsästyksen kieltäminen ei ole oikea tapa suojella villieläimiä. Päin vastoin, uskomme, että eurooppalaisilla metsästäjillä on positiivinen rooli tässä asiassa, sanoo meppi Karl-Heinz Florenz.

Eurooppalaisten metsästäjäjärjestöjen yhteenliittymä FACE sekä CIC ovat olleet asiassa aktiivisia, kuten myös Metsästäjäliitto, joka on FACE:n ohella tuonut asiasta suomalaisille mepeille oikeaa tietoa.

FACE:n Johan Svalby sanoo, että trofeemetsästyksellä on positiivisia vaikutuksia villieläinkantoihin ja niiden elinympäristöihin sekä myös yhteiskunnan talouteen, etenkin Afrikassa.

– EU:n täytyy nyt keskittyä huolehtimaan siitä, kuinka trofeemetsästystä voidaan käyttää taloudellisena hyödykkeenä ja suojella villieläimiä salametsästykseltä, toteaa Svalby.

Kategoriat: Metsästysuutiset

Uusi Jahti ilmestyy tänään

21.04.2016 - 07:26

Jahti 2/2016 -lehti kolahtaa postiluukuista tänään. Lehti sisältää muun muassa artikkelin Metsästäjäliiton vuoden riistaeläimestä haapanasta sekä useamman messureportaasin. Uudessa lehdessä käsitellään myös metsäkaurispukin iän määrittämistä ja riistaeläimiä vaanivia virustauteja. Mukana on riistakeskuksen uuden johtajan mietteitä metsästyksestä sekä katsaus jousimetsästyslain uudistamiseen. Lisäksi lehti sisältää paljon muita mielenkiintoisia juttuja ja tutut vakiosivut, kuten Lakipalstan.

Metsästäjäliiton jäsenet voivat lukea Jahtia myös sähköisesti jäsenrekisterin kautta. Kun kirjaudut jäsenrekisteriin, klikkaa vasemmasta palkista kohtaa Materiaalit. Sivulle avautuu lista uusimmista lehdistä, jota päivitetään aina uuden numeron ilmestyessä. Klikkaa lisää tietoa jäsenrekisteriin kirjautumisesta.

Kategoriat: Metsästysuutiset

Asedirektiiviin esitetty uusia jyrkempiä ehdotuksia

07.04.2016 - 12:51

Asedirektiivin uudistusprosessi etenee niin poukkoilevasti, ettei kukaan vielä tiedä, mitä lopputulos tulee pitämään sisällään. Komission esittämän jyrkän kiristysehdotuksen jälkeen parlamentin IMCO-työryhmä esitti saamansa asiallisen tiedon ansiosta kompromissiesityksen, joka olisi tuonut suomalaiselle aseharrastajalle melko vähän muutoksia. Valitettavasti Belgian tapahtumien jälkeen poliittinen ilmapiiri on jälleen muuttunut, ja nyt ehdotetaan taas todella tiukkoja kiristyksiä, tällä kertaa EU-maiden hallituksia edustavan neuvoston taholta.

Uutena ehdotuksena halutaan kieltää kaikki itselataavat kiväärit ja pistoolit, joihin on mahdollista kiinnittää yli kuuden patruunan lipas, mikä tarkoittaa käytännössä kaikkia lippaallisia itselataavia aseita.

Neuvosto esittää myös, että KAIKKI aseiden hallussapitoluvat olisivat määräaikaisia ja voimassa viisi vuotta. Tämä tukkisi Suomen lupahallinnon kokonaan ja toisi aseenomistajille ja valtiolle täysin turhia lisäkustannuksia. Pakollisia lääkärintarkastuksia neuvosto ei sentään esitä, eikä se halua nostaa aseenomistuksen ikärajaa 18 vuoteen, mitkä olivat komission esityksessä mukana.

Etäkauppaan neuvosto esittää, että ostajan henkilöllisyys ja oikeus aseen ostoon tulisi varmentaa aseen luovutuksen yhteydessä joko a) aseliikkeessä tai b) viranomaistahon luona, mikä romuttaisi etäkaupan idean ja laittaisi syrjäseutujen ihmiset täysin eriarvoiseen asemaan. Suomen nykyinen malli, jossa poliisi tarkastaa ostajan henkilöllisyyden ja sopivuuden aseen omistamiseen etukäteen, on huomattavasti helpompi, toimivampi ja edullisempi. Neuvoston esitys ainoastaan tuhlaa kaikkien osapuolien aikaa ja rahaa, mutta ei lisää turvallisuutta.

Neuvosto esittää myös, että kaikki aseiden oleelliset osat tulisi merkitä sarjanumerolla, jotta ne voidaan jäljittää. Tämä on jotenkin toteutettavissa uusiin aseisiin valmistusvaiheessa, mutta sekin tulee lisäämään kustannuksia. Takautuvasti merkintöjen toteuttaminen kaikkiin aseisiin olisi käytännössä mahdoton urakka.

Aseiden säilytykseen neuvosto esittää, että jäsenvaltiot voivat laatia omat säilytysmääräyksensä. Se kuitenkin lisää, että vähimmäisvaatimuksena aseet ja ammukset tulisi säilyttää erillään toisistaan omissa turvakaapeissaan. Tämä tarkoittaisi, että aseiden omistajien tulisi hankkia vähintään kaksi turvakaappia, mikä on kohtuutonta. Lisäksi aseiden kanssa matkustamista ehdotuksissa ei ole osattu huomioida lainkaan.

Ase-elinkeinonharjoittajiksi esitetään henkilöitä, jotka valmistavat, korjaavat tai modifioivat aseita sekä sellaiset, jotka lataavat patruunoita. Tämä on yleistävä ja epämääräinen listaus, joka edellyttäisi esimerkiksi tukin vaihtamiseen tai patruunoiden jälleenlataamiseen ase-elinkeinolupaa.

Nämä ovat täysin kohtuuttomia ja asiantuntemattomia vaatimuksia, joihin on saatava muutos. Esitetyillä kiristyksillä ei ole vaikutusta aserikollisuuteen tai laittomaan asekauppaan. Niillä saadaan ainoastaan aikaiseksi se, mitä terroristit haluavatkin: horjutetaan ja kavennetaan länsimaisen yhteiskunnan toimintaa.

Metsästäjäliitto jatkaa yhdessä pohjoismaisten metsästäjäjärjestöjen kanssa lobbausta terveen asepolitiikan puolesta. Tuliasedirektiivistä äänestetään parlamentissa enemmistöäänin kesäkuussa, eli kaikki on loppusuoralla MEPpien käsissä. Mikäli lähetätte heille suoraan palautetta, olkaa rakentavia ja selkeitä, sillä asiaton käytös ainoastaan pahentaa asiaa.

Kategoriat: Metsästysuutiset

Merimetsotyöryhmän raportti on ilmestynyt

07.04.2016 - 08:10

Ympäristöministeriön merimetsotyöryhmä luovutti raporttinsa ministeri Tiilikaiselle 6.4.2016. Työryhmässä oli mukana laaja joukko eri intressiryhmiä sekä viranomaisia. Myös Metsästäjäliitto osallistui työryhmätyöhön. Työryhmä kuuli merkittävän määrän asiantuntijoita aiheen ympäriltä ja raportin merkittävin anti ovatkin kuulemiset.

Toimenpide-ehdotukset ovat kannatettavia, ja Metsästäjäliitto toivoo muun muassa poikkeuslupamenettelyihin joustavuutta esityksen mukaisesti. Työryhmätyön yhtenä yksityiskohtana voidaan mainita liiton esiin ottama kaaveiden käyttö, joka on nyt otettu ELY:n lupaharkinnassa yhdeksi osaksi keinovalikoimaa, vaikkakin varsinainen päätös tapahtui työryhmän ulkopuolella.

Valitettavaa on, että työryhmässä ei päästy yksimielisyyteen konkreettisemmista kannanhoidollisista asioista, joille on selvä tarve. Merimetsoja on Suomessa jo 24 000 paria ja kokonaiskanta pesimättömät nuoret linnut mukaan lukien on 128 000 yksilöä. Kanta kestäisi merkittävääkin rajoittamista. Erityinen huolenaihe ovat sisävedet ja erityisesti harvinaiset kalakannat. Sisävesiin merimetsoa ei tulisi päästää lainkaan. Tanskan dokumentoidut ja tutkitut kokemukset soittavat lähes täydellisiä vaalittujen lohikalakantojen tuhoutumisia sisävesiltä.

Ely-keskus on tilastojensa valossa myöntänyt poikkeusluvat lähes kaikkiin hakemuksiin, mikä on ilahduttavaa. Usein luvat eivät kuitenkaan ole kestäneet valituksia hallinto-oikeudessa, joten joko luonnonsuojelulaissa tai lupapäätösten valmistelussa on merkittäviä vikoja. Työryhmän tehtävistä lakimuutokset oli rajattu pois. Tästä johtuen Metsästäjäliitto katsoo, että työryhmätyön ulkopuolella luonnonsuojelulakia tulee tarkastella kriittisesti yhteiskuntavastuu paremmin huomioiden. Luonnonsuojelulain ahtauden tai ahtaan tulkinnan vuoksi ongelmat tiettyjen rauhoitettujen lajien, kuten merimetson, naakan ja valkoposkihanhen kanssa kärjistyvät entisestään. Kantoja ja yksilöiden sijoittumista voidaan säädellä kantaa vaarantamatta ja direktiivien estämättä.

Ympäristöministeriön tiedotteen ja raportin liitteineen löydät täältä.

Kategoriat: Metsästysuutiset

Susijahdille ei ole aitoja vaihtoehtoja

06.04.2016 - 12:48

Metsästäjäliiton suurpetoasiantuntija Sakari Mykrä kirjoitti blogin kannanhoidollisesta susijahdista ja sen jatkon tärkeydestä. Julkisuudessa on kritisoitu kokeilun epäonnistumisesta, vaikka kaksivuotinen kokeilu ei ole vielä edes päättynyt. Tuloksia voi kunnolla arvioida vasta ensi talven jälkeen.

Kaikki muut Metsästäjäliiton blogikirjoitukset löydät täältä

Kategoriat: Metsästysuutiset

Susikanta kasvoi edelleen – metsästystä tehostettava

16.03.2016 - 13:55

Normal 0 21 false false false FI X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normaali taulukko"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}

Luonnonvarakeskuksen julkaisema suden kanta-arvio osoittaa, että  Suomen susikanta kasvaa edelleen. Luken mukaan Suomessa on 37-39 susilaumaa, kun laumoja oli viime vuonna 35 kappaletta. Tämän lisäksi susipareja on 16.

Kannanhoidollisessa metsästyksessä saatiin saaliiksi 43 sutta. Tämän lisäksi on poliisin päätöksillä poistettu lukuisia häirikkösusia. Riistakeskus on myös myöntänyt vahinkoperusteisia lupia metsästyskauden ulkopuolella. Susia kuolee myös liikenteessä, mikä myös kertoo susikannan kasvusta.

Kaikkiaan Suomen susikannasta on poistunut Luken mukaan noin neljännes. Laitoksen mukaan kokonaispoistuma voi susikannasta olla 30 prosenttia ilman kannan vähenemistä. Nyt susien kokonaispoistuma on jäänyt tämän alle. Suomen susikanta ylittää tällä hetkellä huomattavasti kannanhoitosuunnitelmassa määritellyn tason, joka on 25 laumaa.

Suden kannanhoidollinen metsästys onnistui erittäin hyvin ja sitä tulee jatkaa myös tulevalla metsästyskaudella. Susikannan kasvu on hidastunut, mutta kasvu jatkuu edelleen. Metsästäjäliitto katsoo, että susikannan kasvu on nyt pysäytettävä. Tämän vuoksi suden metsästystä tulee tehostaa huomattavasti koko maassa tulevalla metsästyskaudella.

Kategoriat: Metsästysuutiset

Hirvenhiihdon pääsiäiscup Kajaanissa 25–26.3.

14.03.2016 - 09:23

Kajaanin Ampujat ry järjestää Lykinnön Metsästäjien ja Ristijärven Urheilumetsästäjien kanssa hirvenhiihdon pääsiäiscupin Hoikanportin ampumaradan alueella 25–26.3.
Kisoissa on kolme osakilpailua: pe klo 12.00 sekä la klo 9.00 ja klo 13.00. Kaikki sarjat. Metsästäjäsarjassa on kaksi osakilpailua: yksi perjantaina ja toinen lauantaina.
Kahden parhaan osakilpailun tulokset lasketaan lopputuloksiin.

Osanottomaksut:

 • 40 €/3 kilpailua. Yksittäin kilpailu 15 € ja jälkiilmoittautuminen 20 €/kilpailu.
 • Nuoret 25€/3 kilpailua. Yksittäin kilpailu 10 €.
 • Metsästäjäsarjassa 15 €/kilpailu

Ilmoittaudu 18.3. mennessä:
sihteeri(at)kajaaninampujat.net
tai
Eino Kymäläinen p.044 349 0924

Lue lisää tapahtuman kotisivuilta


Tervetuloa!

Kategoriat: Metsästysuutiset

Luonnonvaraisia hirvieläimiä voi toimittaa paikalliseen vähittäismyyntiin

11.03.2016 - 12:53

Hallitus on helpottanut lähiruuan saatavuutta. Tilalla kasvatetun siipikarjan ja kanin lihaa on mahdollista toimittaa paikalliseen vähittäismyyntiin ilman lihantarkastusta 15.3.2016 alkaen. Lisäksi tilalta suoraan kuluttajille myytävien kananmunien ja linnunmunien enimmäismäärät nousevat. Myös luonnonvaraisia hirvieläimiä saa jatkossa toimittaa paikalliseen vähittäismyyntiin.

Niin sanotun vähäriskisen toiminnan käsitettä laajennettiin muuttamalla valtioneuvoston asetusta eräistä elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäisistä toiminnoista.

EU-lainsäädäntö mahdollistaa tietyt helpotukset hygienialainsäädännön vaatimuksista, joista tähän asti on ollut hyödyntämättä tilalla teurastetun siipikarjan ja tarhatun kanin lihan toimittaminen vähittäismyyntiin ilman lihantarkastusta. Tilat ovat voineet myydä siipikarjan tai tarhatun kanin lihaa ilman lihantarkastusta suoraan kuluttajalle enintään 1 000 eläintä vuodessa.

Jatkossa tilalla teurastetun siipikarjan lihaa voi joko luovuttaa suoraan kuluttajille tai toimittaa vähittäismyyntiin ilman lihantarkastusta yhteensä enintään 40 000 kiloa vuodessa. Tämä vastaa esimerkiksi 40 000 kanaa, 60 000 kanaa pienempää lintua, 18 000 ankkaa, 9 000 hanhea tai 4 500 kalkkunaa. Vähittäismyyntiin toimitettu broilerin ja kalkkunan liha tulee salmonellavalvonnan piiriin, millä varmistetaan ruuan turvallisuutta. Tilalla teurastetun tarhatun kanin lihaa voi jatkossa joko luovuttaa suoraan kuluttajille tai toimittaa vähittäismyyntiin ilman lihantarkastusta yhteensä enintään 20 000 kania vastaavan määrän vuodessa.

Tilalta myytävien kananmunien ja muiden linnunmunien enimmäismääriä vuodessa nostetaan kananmunien osalta 10 000 kilosta 20 000 kiloon ja muiden linnunmunien osalta 2 500 kilosta 5 000 kiloon.

Myös luonnonvaraisen riistan osalta EU-lainsäädännön mahdollistamaa helpotusta hyödynnetään entistä paremmin sallimalla nylkemättömien hirvieläinten, esimerkiksi metsäkauriiden, toimittaminen vähittäismyyntiin. Enimmäismäärät ovat samat kuin luonnonvaraisten hirvieläinten lihan osalta: 10 hirveä, 30 peuraa ja 50 metsäkaurista vuodessa metsästäjää tai metsästysseuraa kohden. Vähittäismyynnissä nylkeminen on sallittua siihen varatussa ja varustetussa paikassa.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
eläinlääkintöneuvos Marjatta Rahkio,
p. 02951 62102
eläinlääkintöylitarkastaja Maaria Hackzell,
p. 02951 62422 (kanit ja riista)

etunimi.sukunimi@mmm.fi

Kategoriat: Metsästysuutiset

Tuliasedirektiivin kiristämisestä äänestetään kesäkuussa

10.03.2016 - 15:07

Pariisin terrori-iskuista lisää vauhtia saanut EU:n tuliasedirektiivin kiristämishalu on yhä vallalla komissiossa. Metsästäjäliitto on koko prosessin ajan aktiivisesti vastustanut kohtuuttomia kiristyksiä, joista ei ole terrorismin torjunnan kannalta hyötyä.

Olemme olleet tiiviisti yhteydessä ministeriöihin, kansanedustajiin ja euroedustajiin. Lisäksi olemme olleet useaan otteeseen Brysselissä esittelemässä Metsästäjäliiton kantaa asiaan – niin itsenäisesti kuin eurooppalaisten ja pohjoismaisten metsästysjärjestöjen kanssa.

Positiivista on, että moni euroedustaja on alkanut lobbauksen ansiosta pitää komission vaatimuksia kohtuuttomina. Euroedustajien näkemyksiä kuultiin viimeksi 1.3. Brysselissä järjestetyssä konferenssissa. Eli kaikki vaatimukset tuskin menevät sellaisenaan läpi. Jollain tasolla kiristyksiä on todennäköisesti kuitenkin luvassa, sillä monissa EU-maissa on Suomea tiukempi aselainsäädäntö ja yleinen ilmapiiri suurimmissa jäsenmaissa on iskujen jälkeen asekielteisempi. Pyrimme kuitenkin kaikin keinoin siihen, ettei kiristyksiä tulisi tai niiden vaikutukset olisivat mahdollisimman pienet suomalaisten metsästäjien ja urjheiluampujien kannalta.

Alla Metsästäjäliiton esittämiä kannanottoja komission vaatimuksiin:-

Äänenvaimentimia ei tule muuttaa luvanvaraiseksi

Vaimennin ei ole aseen varsinainen osa, kuten komissio esittää. Sitä ei tarvita aseen toimintaan, vaan meluongelmien ja kuulovaurioiden ehkäisyyn. Luvanvaraisena se vaatisi sarjanumeroinnin ja lupakäsittelyn, joka lisäisi byrokratiaa huomattavasti. Suomen nykykäytäntö on riittävä, eli jos on aselupa, on myös lupa hankkia vaimennin.

Kaikkia aseen osia ei tarvitse numeroida – ei varsinkaan takautuvasti

Kaikkien aseen oleellisten osien yhtenäinen sarjanumerointi on kohtuuton vaatimus, etenkin jos se vaaditaan takautuvasti. Uustuotannossa siirtymäajan jälkeen se olisi edes jotenkin toteutettavissa, mutta takautuvasti se olisi kallista ja moninkertaistaisi byrokratian.

Aseen omistamisen ikärajaa ei tule nostaa 18 vuoteen

Ase on ampumaharrastajalle henkilökohtainen työkalu, joka on mitoiltaan ja ominaisuuksiltaan valittu vastaamaan harrastajan tarvetta ja fyysisiä mittoja. Erityisen tärkeää omille mitoille säädetty ase on nuorille metsästäjille ja kilpa-ampujille.

Yhtenäisistä lääketieteellisistä testeistä on enemmän haittaa kuin hyötyä

Testivaatimuksesta tulee luopua, koska se on kallista, eikä siitä ole käytännön hyötyä. Toimivampaa on jatkuva seuranta, jolloin negatiiviset muutokset elämäntilanteessa sekä yhteiskuntaan sopimaton käytös paljastavat tarpeen tarkastella aseenomistuksenkin sopivuutta.

Etämyynnin tulee olla sallittua myös yksityiskaupassa

Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa ei ole ongelmaa etämyynnin kanssa, koska kaikki ruutiaseet ovat luvanvaraisia, joten ostajalla, myyjällä ja poliisilla on dokumentit omistajan vaihtumisesta. Ostajan soveltuvuus on arvioitu luvanmyöntöprosessissa etukäteen. Tämä menettelytapa voitaisiin kopioida direktiiviin koskematta etämyyntiin. Erityisen tärkeää etämyynti on harvaan asutuilla seuduilla.

Lupia ei tule muuttaa määräaikaisiksi

Metsästäjäliitto vastustaa määräaikaista luvittamista koski se sitten kaikkia aseita tai ainoastaan itselataavia aseita. Lupien kestosta tulisi voida päättää kansallisesti. Toistaiseksi voimassa oleva lupa on ainoa järkevä luvanmyöntötapa vakiintuneilla harrastajilla.

Aseiden säilytyksestä tulee voida päättää kansallisesti

Suomessa on juuri saatu kovan työn tuloksena voimaan uudistetut säilytyspykälät. Suomen tilaa kovempia vaatimuksia ei tule hyväksyä, se aiheuttaisi kalliita muutoksia monessa maassa. Jos turvakaappipakko kuitenkin tulee, se ei saa olla EN-14450 S1-standardia tiukempi.

Itselataavia aseita ei saa kategorisesti kieltää

Komissio on ehdottanut B7-kategorian aseiden kieltämistä. Tämä käsittää heidän mukaansa sarjatuliaseista itselataaviksi muunnetut ja sotilasaseita muistuttavat itselataavat aseet. Komissio on julkaissut myös listan, joka heidän mielestään määrittelee sotilasasetta muistuttavat aseet. Lista on kuitenkin laadittu niin, että kieltoon voi mennä helposti myös muita itselataavia aseita.

Kielloille ei ole perustetta, sillä terrori-iskut tehtiin laittomilla sotilasaseilla, ei luvanvaraisilla metsästys- tai urheiluaseilla. On toki esitetty poikkeusehdotus reserviläisille, mutta siinä mainitaan, että ”puolustus- tai reserviluvalla” olevalla aseella ei saisi tehdä mitään muuta. Eli aseella ei saisi esimerkiksi kilpailla tai metsästää. Ei ole hyväksyttävää rajata käyttöä näin merkittävästi. Reserviläisillä on lisäksi omat kilpamuotonsa kyseisille aseille.

Lippaiden saantia ei tule kohtuuttomasti rajoittaa

On ehdotettu muun muassa yli 10 patruunan lippaiden kieltämistä tai luvanvaraistamista. Asia voitaisiin toteuttaa Suomen vaimentimien mallin mukaisesti. Aseluvan haltija saa ostaa ja pitää hallussaan aseeseen sopivia pitkiä lippaita.

Direktiivin kohtalosta äänestetään Euroopan parlamentissa kesäkuussa. Metsästäjäliitto jatkaa lobbausta niin kotimaassa kuin EU-tasollakin. Mikäli annatte itse palautetta euroedustajille ja ministeriöille, on syytä pysyä asialinjalla.

Kategoriat: Metsästysuutiset

Metsästäjät nikkaroivat tuhansia linnunpönttöjä vuosittain

10.03.2016 - 10:15

Metsästäjäliitto on iloinen maaliskuun alussa käynnistyneestä Miljoona linnunpönttöä -kampanjasta. Monet liiton jäsenet ovatkin jo rekisteröineet pönttönsä kuntakohtaiseen linnunpönttökartoitukseen.

Linnunpönttöjen laitto on tärkeä osa metsästäjien luonnonhoitotyötä, ja lukemattomat metsästäjät ovatkin kunnostautuneet tällä saralla. Koteja valmistuu runsain määrin niin riistalinnuille kuin kotipihojen pikkulinnuillekin. Pönttöjen lisäksi nykyisin valmistetaan myös sorsille keinopesiä.

Monella Metsästäjäliiton piirillä on omat pönttösorvit, joilla sorvataan tuhansia pönttöjä vuosittain. Pönttöjä jaetaan ilmaiseksi piirien vuotuisilla Pönttöpäivillä. Piirien sorvit ovat ahkerassa käytössä myös alueen metsästysseuroissa. Monilla alueilla on tehty yhteistyötä myös metsäyhtiöiden, riistanhoitoyhdistysten ja koulujen kanssa. Lisäksi Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri myi pönttöjä Riihimäen Erämessuilla vuonna 2014 ja lahjoitti niistä saadut tulot Lastensairaala-hankkeelle.

Alla on tietoa Metsästäjäliiton piirien ilmoittamista pönttöpäivistä ja piirien sorvaamista pönttömääristä.

Etelä-Hämeen piiri
Piiri on järjestänyt kaksi pönttötapahtumaa ja sorvannut yhteensä 320 pönttöä.
Lisätietoja:
Pekka Ojala

p. 040 129 1271  

Kymen piiri
Piirin pönttösorveilla on sorvattu vuosien saatossa yli 90 000 pönttöä. Lisäksi piiri nikkaroi lautapönttöjä. Tänä keväänä piirin alueella järjestetään useita pönttötapahtumia. Talkooperiaatteella kasataan telkänpönttöjä ja sorsanpesiä sekä suunnitellaan niiden huoltoa ja sijoittelua maastoon. Tilaisuudet alkavat 12.00 ja päättyvät 18.00.
10.3. Kytölän eräveikot, Pekintie 14, Lemi
15.3. Haapajärven metsästysseura, Vainikkalantie 346, Lappeenranta
18.3. Savitaipaleen ampuma-ja metsästysseura, Hepolantie 35, Savitaipale
19.3. Haikkaanlahden metsästäjät, Vitsaintie 51, Taipalsaari
Lisätietoja:
Erkki Pentinniemi

p. 0400 636 611  

Lapin piiri

Keskimäärin piirin sorvilla sorvataan noin 4 500 pönttöä vuodessa, eli kaiken kaikkiaan sillä on valmistettu noin 22 500 pönttöä. Piiri on pitänyt pönttöpäiviä, Keminmaassa, Rovaniemellä, Sallassa ja Pellossa. Pönttösorvi on ollut mukana Lapin Erämessuilla, Autin kyläpäivillä ja Savottapäivillä. Lisäksi sorvia lainaavat muun muassa metsästysseurat, koulut, Lions Clubit ja yksityishenkilöt.
Tänä vuonna piirin sorvi on muun muassa mukana Lapin Erämessuilla 13.–15.5.
Lisätietoja:

Juha Haapamäki 

p. 040 537 2162 

Pohjanmaan piiri
Viiden vuoden aikana piirin Pönttöpäivinä on jaettu noin 1 300 sorvattua linnunpönttöä. Piiri on laittanut pönttöjä muun muassa Paukanevan luontoreitille sekä lahjoittanut pönttöjä myös Ähtärin Eläinpuistoon. Piiri on nikkaroinut pönttöjä myös riistanhoitoyhdistysten, metsästysseurojen, metsäyhtiöiden ja muiden tahojen järjestämillä pönttötalkoilla. Näiden jäljiltä maastossa on kymmeniä tuhansia pönttöjä.
Tänä vuonna piirin Pönttöpäivä on lauantaina 2.4. Seinäjoen torilla klo 9.30 alkaen. Noin 200 pönttöä jaetaan silloin paikalle saapuville ihmisille.
Lisätietoja:
Jukka Hautala

p. 0400 365 656
Veli Kujala 

p. 0400 515 406  

Pohjois-Karjalan piiri
Piirin sorvilla on työstetty vuosien saatossa yli 40 000 pönttöä.
Tänä vuonna piirin oma pönttöpäivä on Joensuun Carlsonilla 2.4.
Lisätietoja:
Markku Kejonen 

p. 040 511 0298

Satakunnan piiri
Piiri valmistaa sata pönttöä vuodessa ja jakaa ne ihmisille.
Tämän kevään pöntöt jaetaan Merikarvian 5Nature-luontotapahtuman yhteydessä 23.4.
Lisätietoja:
Reijo Holmi

p. 0400 725 928 

Suur-Savon piiri
Piiri sorvaa noin 1 000 pönttöä vuodessa.
Tänä vuonna piirin Pönttöpäivä on Mikkelin torilla 16.3.
Lisätietoja:
Tapio Meriluoto

p. 045 120 9113

Svenska Österbotten
Piiri sorvaa noin 200 pönttöä vuodessa.
Lisätietoja:
Lars Kärkinen

p. 0400 666 954  

Uudenmaan piiri
Piiri on sorvannut noin 5 000 pönttöä vuosina 2013–2015.
Tänä vuonna piirin pönttötapahtumia on Riihimäen Erämessuilla 9–12.6. ja Raaseporin Erätulilla marras–joulukuussa.
Lisätietoja:

Mauno Mynttinen

p. 044 988 2108

Kategoriat: Metsästysuutiset

Suden kannanhoidollinen metsästys onnistui erittäin hyvin

24.02.2016 - 15:30

Suden sunnuntaina päättynyt kannanhoidollinen metsästys onnistui erittäin hyvin. Suomen riistakeskus oli myöntänyt susijahtiin yhteensä 46 lupaa, joilla kaadettiin 43 sutta. Kolme lupaa jäi käyttämättä vaikeiden pyyntiolosuhteiden vuoksi.

Jahti sujui kaikkialla suunnitellusti. Eläinaktivistiryhmät valittivat jahdista hallinto-oikeuksiin, mutta oikeus hylkäsi kaikki valitukset.

Suomen susikanta on tällä hetkellä hyvin vahva. Vuosi sitten tammikuussa 2015 ennen suden lisääntymiskautta Suomessa oli Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan 35 susilaumaa, joissa arvioitiin olevan 220-245 sutta. Susien hyvin onnistunut pentuminen viime keväänä kasvatti susikantaa merkittävästi. Susi saa keskimäärin 4-6 pentua, ja viime syksynä havaittiin laumoja, joissa oli jopa kahdeksan pentua.

Kannanhoidollisen metsästyksen lisäksi susimäärää ovat verottaneet poliisin poistamat häirikkösudet sekä vahinkoperusteisilla luvilla metsästyskauden ulkopuolella poistetut sudet. Tämän lisäksi useita susia on jäänyt auton alle. Verotus kokonaisuudessaan on hidastanut susikannan kasvua, vaikka kasvu jatkuukin edelleen.

Kannanhoidollinen metsästys on osoittautunut oikeaksi toimenpiteeksi susikannan hoidossa ja on tärkeää jatkaa metsästystä tulevina vuosina. Metsästäjäliiton mielestä sutta pitää voida metsästää samalla tavalla kuin kahta muutakin suurpetoa, karhua ja ilvestä. Suomen vahvaa susikantaa voidaan säädellä metsästyksellä, jolloin myös susien tekemät vahingot pysyvät kurissa.

Susikannan verotusta on lisättävä erityisesti metsäpeura-alueilla, joissa sudet uhkaavat suomalaisen alkuperäislajin, metsäpeuran olemassaoloa. Harvinainen metsäpeura elää Kainuussa ja Suomenselällä ja Suomella on erityinen vastuu tämän villieläinlajin eloonjäännin turvaamisessa. Susi puolestaan on luokiteltu maailmanlaajuisesti elinvoimaiseksi lajiksi.

Metsästäjien ja viranomaisten yhteistyö metsästyksen järjestelyissä sujui hyvin. Metsästäjäliitto kiittää kaikkia sudenmetsästykseen osallistuneita metsästäjiä ja viranomaisia hyvin tehdystä työstä.

Lisätietoja:
Puheenjohtaja Lauri Kontro, 0400 406933
Toiminnanjohtaja Panu Hiidenmies, 010 8410052

Kategoriat: Metsästysuutiset

Neljäkymmentäkaksi sutta kaadettu

15.02.2016 - 11:02

Kannanhoidollinen susijahti alkoi lauantaina 23.1. Tähän mennessä on vahvistettu neljäkymmentäkaksi kaatoa.

 • Kärsämäen rhy:n alueella kaadettiin yksi urossusi lauantaina 23.1.
 • Kuhmon rhy:n alueella kaadettiin yksi urossusi lauantaina 23.1.
 • Sotkamon rhy:n alueella kaadettiin yksi urossusi lauantaina 23.1.
 • Raahen seudun Rhy:n alueella kaadettiin yksi naarassusi sunnuntaina 24.1.
 • Mynämäen rhy:n alueella kaadettiin yksi urossusi sunnuntaina 24.1.
 • Ilomantsin Rhy:n alueella kaadettiin yksi urossusi sunnuntaina 24.1.
 • Tuupovaaran Rhy:n alueella kaadettiin yksi urossusi sunnuntaina 24.1.
 • Tohmajärvi-Värtsilän rhy:n alueella kaadettiin yksi naarassusi sunnuntaina 24.1.
 • Nurmeksen rhy:n alueella kaadettiin yksi naarassusi sunnuntaina 24.1.
 • Säkylän-Köyliön rhy:n alueella kaadettiin uros ja naaras sunnuntaina 24.1.
 • Kuhmon rhy:n alueella kaadettiin yksi urossusi maanantaina 25.1.
 • Nurmeksen rhy:n alueella kaadettiin yksi naarassusi maanantaina 25.1.
 • Tuupovaaran rhy:n alueella kaadettiin yksi urossusi maanantaina 25.1.
 • Vieremän rhy:n alueella kaadettiin yksi urossusi maanantaina 25.1.
 • Kiuruveden rhy:n alueella kaadettiin yksi naarassusi maanantaina 25.1.
 • Kuhmon rhy:n alueella kaadettiin yksi naarassusi tiistaina 26.1.
 • Lestijärven rhy:n alueella kaadettiin yksi urossusi tiistaina 26.1.
 • Juuan rhy:n alueella kaadettiin yksi urossusi tiistaina 26.1.
 • Längelmäveden rhy:n alueella kaadettiin yksi naarassusi 26.1.
 • Tuupovaaran rhy:n alueella kaadettiin yksi naarassusi 27.1.
 • Varpaisjärven rhy:n alueella kaadettiin yksi naarassusi ja yksi urossusi 28.1.
 • Nurmeksen rhy:n alueella kaadettiin yksi naarassusi 29.1.
 • Sotkamon rhy:n alueella kaadettiin yksi urossusi 29.1.
 • Sonkajärven rhy:n alueella kaadettiin yksi urossusi 29.1.
 • Lestijärven rhy:n alueella kaadettiin yksi naarassusi 30.1.
 • Kuhmon rhy:n alueella kaadettiin yksi naarassusi 30.1.
 • Pöytyän seudun rhy:n alueella kaadettiin yksi urossusi 30.1.
 • Sotkamon rhy:n alueella kaadettiin yksi naarassusi 31.1.
 • Piippolan seudun rhy:n alueella kaadettiin yksi urossusi 31.1.
 • Vuolijoen rhy:n alueelta kaadettiin yksi naarassusi 31.1.
 • Sonkajärven rhy:n alueelta kaadettiin yksi naarassusi 31.1.
 • Ilomantsin rhy:n alueella kaadettiin yksi urossusi 1.2.
 • Pohjan rhy:n alueella kaadettiin yksi urossusi 2.2.
 • Siikajokilaakson rhy:n alueella kaadettiin yksi urossusi 3.2.
 • Sonkajärven rhy:n alueelta kaadettiin yksi naarassusi 6.2.
 • Kuhmon rhy:n alueella kaadettiin yksi urossusi 6.2.
 • Sotkamon rhy:n alueella kaadettiin yksi urossusi 7.2.
 • Pöytyän seudun rhy:n alueella kaadettiin yksi urossusi 13.2.
 • Maskun seudun rhy:n alueella kaadettiin yksi naarassusi 14.2.
 • Sotkamon rhy:n alueella kaadettiin yksi naarassusi 15.2.

Kannanhoidollinen sudenpyynti jatkuu edelleen. Riistakeskus on myöntänyt yhteensä 46 lupaa.

Suomen riistakeskuksen sivuilta voit seurata suden kannanhoidollisen metsästyksen tilannetta. Saalistiedot päivittyvät taulukkoon automaattisesti saalisilmoituksen hyväksymisen jälkeen. Luonnonvarakeskus (Luke) päivittää taulukkoon tarkemmat tiedot pyydetyistä susista, kun kaadetut yksilöt on tutkittu.

Kategoriat: Metsästysuutiset

Uudessa Jahdissa väärää informaatiota koulutuksesta

12.02.2016 - 15:28

Uudessa Jahti-lehdessä oli väärää informaatiota ruotsinkielisestä metsästäjän terveys- ja hygieniakoulutuksesta. Koulutus järjestetään 19.–20.3. ja ilmoittautumiset otetaan vastaan numerossa 044 739 7277/Svante Wistbacka.

Felaktig information om Axxel Brusabys (Kimito) Jägarens hälso- och hygienutbildning i Jahti–Jakt-tidningen 1/2016 på sidan 34. Rätt datum är 19.–20.3. och rätt telefonnummer är 044 739 7277/Svante Wistbacka. Ytterligare information om utbildningen också http://www.axxell.fi/jagarens-halsoutbildning

Ber om ursäkt för felet!

Kategoriat: Metsästysuutiset

Tervetuloa MegaMetso-leirille Nurmekseen

11.02.2016 - 13:15

14–17-vuotias nuori, lähde mukaan Suomen kaikkien aikojen suurimmalle erähenkiselle leirille. Paikalla on lähes 500 ikäistäsi nuorta kaikkialta Suomesta. Luvassa on kaksi päivää monipuolista ohjelmaa mielenkiintoisista ammunnoista houkuttelupyynnin ja jousimetsästyksen opetukseen. Tapahtuma huipentuu piirien väliseen kilpailuun, jossa testataan leirillä opittuja taitoja. Tarjolla on tietenkin myös rentoa yhdessäoloa omanikäisessä seurassa.

Leiri järjestetään Nurmeksen Sotinpurolla 29.6–3.7.2016.

30 hengen joukkue kustakin Metsästäjäliiton 16 piiristä majoittuu teltoissa Nurmeksen Sotinpurolla Puolustusvoimien alueella. Valtakunnallinen suurleiri järjestetään vain joka neljäs vuosi, joten ilmoittaudu mukaan nyt. Tai jos olet kiinnostunut auttamaan leirin järjestelyissä, tule talkooavuksi.

MegaMetso-leiri on osa Metsästäjäliiton laajempaa nuorisotoiminnan kehittämishanketta, jota rahoittavat Vaara-Karjalan Leader Ry ja EMO ry. Hankkeen avulla yhtenäistetään ja laajennetaan Metsästäjäliiton nuorisotoimintaa ja pyritään helpottamaan nuorten pääsyä metsälle. MegaMetso-leiri auttaa nuoria verkostoitumaan metsästävien nuorten kanssa ympäri Suomea ja helpottaa pääsyä mukaan järjestötoimintaan.

Lue ilmoittautumisohjeet ja lisätietoa leiriohjelmasta täältä

Kategoriat: Metsästysuutiset

Kolmekymmentäyhdeksän sutta kaadettu

08.02.2016 - 15:31

Kannanhoidollinen susijahti alkoi lauantaina 23.1. Tähän mennessä on vahvistettu kolmekymmentäyhdeksän kaatoa.

 • Kärsämäen rhy:n alueella kaadettiin yksi urossusi lauantaina 23.1.
 • Kuhmon rhy:n alueella kaadettiin yksi urossusi lauantaina 23.1.
 • Sotkamon rhy:n alueella kaadettiin yksi urossusi lauantaina 23.1.
 • Raahen seudun Rhy:n alueella kaadettiin yksi naarassusi sunnuntaina 24.1.
 • Mynämäen rhy:n alueella kaadettiin yksi urossusi sunnuntaina 24.1.
 • Ilomantsin Rhy:n alueella kaadettiin yksi urossusi sunnuntaina 24.1.
 • Tuupovaaran Rhy:n alueella kaadettiin yksi urossusi sunnuntaina 24.1.
 • Tohmajärvi-Värtsilän rhy:n alueella kaadettiin yksi naarassusi sunnuntaina 24.1.
 • Nurmeksen rhy:n alueella kaadettiin yksi naarassusi sunnuntaina 24.1.
 • Säkylän-Köyliön rhy:n alueella kaadettiin uros ja naaras sunnuntaina 24.1.
 • Kuhmon rhy:n alueella kaadettiin yksi urossusi maanantaina 25.1.
 • Nurmeksen rhy:n alueella kaadettiin yksi naarassusi maanantaina 25.1.
 • Tuupovaaran rhy:n alueella kaadettiin yksi urossusi maanantaina 25.1.
 • Vieremän rhy:n alueella kaadettiin yksi urossusi maanantaina 25.1.
 • Kiuruveden rhy:n alueella kaadettiin yksi naarassusi maanantaina 25.1.
 • Kuhmon rhy:n alueella kaadettiin yksi naarassusi tiistaina 26.1.
 • Lestijärven rhy:n alueella kaadettiin yksi urossusi tiistaina 26.1.
 • Juuan rhy:n alueella kaadettiin yksi urossusi tiistaina 26.1.
 • Längelmäveden rhy:n alueella kaadettiin yksi naarassusi 26.1.
 • Tuupovaaran rhy:n alueella kaadettiin yksi naarassusi 27.1.
 • Varpaisjärven rhy:n alueella kaadettiin yksi naarassusi ja yksi urossusi 28.1.
 • Nurmeksen rhy:n alueella kaadettiin yksi naarassusi 29.1.
 • Sotkamon rhy:n alueella kaadettiin yksi urossusi 29.1.
 • Sonkajärven rhy:n alueella kaadettiin yksi urossusi 29.1.
 • Lestijärven rhy:n alueella kaadettiin yksi naarassusi 30.1.
 • Kuhmon rhy:n alueella kaadettiin yksi naarassusi 30.1.
 • Pöytyän seudun rhy:n alueella kaadettiin yksi urossusi 30.1.
 • Sotkamon rhy:n alueella kaadettiin yksi naarassusi 31.1.
 • Piippolan seudun rhy:n alueella kaadettiin yksi urossusi 31.1.
 • Vuolijoen rhy:n alueelta kaadettiin yksi naarassusi 31.1.
 • Sonkajärven rhy:n alueelta kaadettiin yksi naarassusi 31.1.
 • Ilomantsin rhy:n alueella kaadettiin yksi urossusi 1.2.
 • Pohjan rhy:n alueella kaadettiin yksi urossusi 2.2.
 • Siikajokilaakson rhy:n alueella kaadettiin yksi urossusi 3.2.
 • Sonkajärven rhy:n alueelta kaadettiin yksi naarassusi 6.2.
 • Kuhmon rhy:n alueella kaadettiin yksi urossusi 6.2.
 • Sotkamon rhy:n alueella kaadettiin yksi urossusi 7.2.

 

Kannanhoidollinen sudenpyynti jatkuu edelleen. Riistakeskus on myöntänyt yhteensä 46 lupaa.

Suomen riistakeskuksen sivuilta voit seurata suden kannanhoidollisen metsästyksen tilannetta. Saalistiedot päivittyvät taulukkoon automaattisesti saalisilmoituksen hyväksymisen jälkeen. Luonnonvarakeskus (Luke) päivittää taulukkoon tarkemmat tiedot pyydetyistä susista, kun kaadetut yksilöt on tutkittu.

Kategoriat: Metsästysuutiset

Trofeiden tuontikielto uhka Afrikan luonnolle

05.02.2016 - 15:55

Metsästäjäliitto on huolissaan Euroopan parlamentissa esitetyn metsästysmuistojen eli trofeiden tuontikiellon vaikutuksista Afrikan luontoon. Olemme lähestyneet suomalaisia euroedustajia pyytäen heitä olemaan allekirjoittamatta esitystä, jossa halutaan kieltää kaikenlaisten trofeiden tuonti EU:n alueelle. Euroopan metsästäjäjärjestö FACE on pyytänyt samaa muilta jäsenmailta. Alla on esitelty muutamia tärkeimpiä syitä:

Trofeemetsästyksestä suurin osa on eettistä ja kestävää

Valtaosa trofeemetsästyksestä toteutetaan kestävältä pohjalta ja siitä on hyötyä myös luonnolle. Niin sanottu canned hunting, jota elokuva Blood Lions esittelee, on tuomittavaa tappamista, joka tulisi kieltää. Muun muassa Namibiassa tämä häkkitappaminen on kielletty kokonaan, vaikka trofeemetsästys onkin sallittua.

Trofeekielto hävittää alkuperäistä luontoa

Ilman rahallista arvoa, Afrikan luonto ei selviä yksityismailla. Saharan eteläpuolisessa Afrikassa trofeemetsästyksen käytössä on 1,3 miljoonaa neliökilometriä, eli enemmän kuin kansallispuistoissa. Metsästäjät haluavat ympäristöltä luonnonmukaisuutta. Jos trofeiden tuonti kielletään, tilanomistajien vaihtoehto on raivata alueensa laidunmaiksi, jolloin alkuperäinen luonto tulee katoamaan näiltä alueilta. Tästä on useita esimerkkejä Afrikassa. Karjankasvattajat ovat ampuneet laidunmaista kilpailevaa alkuperäiseläimistöä ja myrkyttäneet karjaa verottaneita suurpetoja. Ns. kuvausturismi kannattaa vain kansallispuistoissa ja alueilla, joilla on muutakin nähtävää. Valtaosa metsästystiloista sijaitsee karuilla seuduilla, jonne muut kuin metsästäjät eivät matkusta.

Trofeekielto lisää salametsästystä

Afrikasta on useita esimerkkejä siitä, että kun säädelty metsästys on kielletty, salametsästys on lisääntynyt. Keniassa metsästys kiellettiin 1977. Sen jälkeen maa on menettänyt 60–70 prosenttia suurriistastaan. Trofeemetsästyskielto Botswanassa vuonna 2014 näyttää myös lisänneen salametsästystä. Säädelty metsästys pyrkii ylläpitämään kestäviä riistakantoja ja verotusta toimeentulon jatkuvuuden turvaamiseksi. Samalla myös muu luonto hyötyy. Salametsästäjä hakee vain nopeaa voittoa, mikä johtaa alkuperäiseläimistön ahdinkoon.

Paikalliset salametsästävät Afrikassa etupäässä tuottaakseen raaka-aineita aasialaiselle lääketieteelle ja hankkiakseen itselleen ruokaa. Kun maanomistaja näkee konkreettisen arvon villieläimissä, hän myös suojelee niitä. Karjatilallista salametsästys ei häiritse, sillä hänelle villieläimistä on lähinnä haittaa.

Luonnonsuojelu on kallista. Trofeemetsästys tuo rahaa myös luonnonsuojeluun. Erinomainen esimerkki tästä on Namibia, jossa eläinkannat ovat runsastuneet huomattavasti trofeemetsästyksen sallimisen myötä.

CITES valvoo trofeiden tuontia

CITES-sopimus valvoo jo laillista trofeiden tuontia erittäin tarkasti. Kauppaa valvotaan pääasiassa eriasteisin tuonti- ja vientirajoituksin riippuen lajin uhanalaisuudesta ja siitä kuinka paljon sen kannat kestävät käyttöä. Laittomaan kauppaan trofeiden tuontikiellolla ei olisi vaikutusta. Olisi parempi keskittää voimat ongelmiin, eli salametsästyksen kitkemiseen ja Aasian laittomaan luukauppaan kuin laillisen, alkuperäisluontoa tukevan

Kategoriat: Metsästysuutiset

Villisian lihaa ei saa tuoda Manner-Virosta

05.02.2016 - 12:59

Villisian ruhoja, lihaa tai lihavalmisteita ei saa tuoda Suomeen Manner-Virosta, muistuttaa Evira. Virossa todetun afrikkalaisen sikaruton vuoksi Manner-Viro kuuluu rajoitusalueeseen, jolta Euroopan komission suojapäätöksen perusteella ei saa viedä villisikoja ja niistä saatavia tuotteita muihin EU-maihin.

Helmikuun 2016 alussa Tulli takavarikoi laivalla Virosta tulleen metsästäjän autosta kaksi ammuttua villisikaa. Vaikka villisioilla ei terveystodistusten mukaan ollut afrikkalaista sikaruttoa, ne toimitettiin hävitettäviksi.

Afrikkalainen sikarutto (ASF) on helposti leviävä sikojen, villisikojen sekä mini- ja mikrosikojen verenvuotokuumetauti, johon sairastunut sika yleensä kuolee.

Lisätietoa Eviran nettisivuilta

Kategoriat: Metsästysuutiset

Kolmekymmentäseitsemän sutta kaadettu

03.02.2016 - 13:20

Kannanhoidollinen susijahti alkoi lauantaina 23.1. Tähän mennessä on vahvistettu kolmekymmentäseitsemän kaatoa.

 

 • Kärsämäen rhy:n alueella kaadettiin yksi urossusi lauantaina 23.1.
 • Kuhmon rhy:n alueella kaadettiin yksi urossusi lauantaina 23.1.
 • Sotkamon rhy:n alueella kaadettiin yksi urossusi lauantaina 23.1.
 • Raahen seudun Rhy:n alueella kaadettiin yksi naarassusi sunnuntaina 24.1.
 • Mynämäen rhy:n alueella kaadettiin yksi urossusi sunnuntaina 24.1.
 • Ilomantsin Rhy:n alueella kaadettiin yksi urossusi sunnuntaina 24.1.
 • Tuupovaaran Rhy:n alueella kaadettiin yksi urossusi sunnuntaina 24.1.
 • Tohmajärvi-Värtsilän rhy:n alueella kaadettiin yksi naarassusi sunnuntaina 24.1.
 • Nurmeksen rhy:n alueella kaadettiin yksi naarassusi sunnuntaina 24.1.
 • Säkylän-Köyliön rhy:n alueella kaadettiin uros ja naaras sunnuntaina 24.1.
 • Kuhmon rhy:n alueella kaadettiin yksi urossusi maanantaina 25.1.
 • Nurmeksen rhy:n alueella kaadettiin yksi naarassusi maanantaina 25.1.
 • Tuupovaaran rhy:n alueella kaadettiin yksi urossusi maanantaina 25.1.
 • Vieremän rhy:n alueella kaadettiin yksi urossusi maanantaina 25.1.
 • Kiuruveden rhy:n alueella kaadettiin yksi naarassusi maanantaina 25.1.
 • Kuhmon rhy:n alueella kaadettiin yksi naarassusi tiistaina 26.1.
 • Lestijärven rhy:n alueella kaadettiin yksi urossusi tiistaina 26.1.
 • Juuan rhy:n alueella kaadettiin yksi urossusi tiistaina 26.1.
 • Längelmäveden rhy:n alueella kaadettiin yksi naarassusi 26.1.
 • Tuupovaaran rhy:n alueella kaadettiin yksi naarassusi 27.1.
 • Varpaisjärven rhy:n alueella kaadettiin yksi naarassusi ja yksi urossusi 28.1.
 • Nurmeksen rhy:n alueella kaadettiin yksi naarassusi 29.1.
 • Sotkamon rhy:n alueella kaadettiin yksi urossusi 29.1.
 • Sonkajärven rhy:n alueella kaadettiin yksi urossusi 29.1.
 • Lestijärven rhy:n alueella kaadettiin yksi naarassusi 30.1.
 • Kuhmon rhy:n alueella kaadettiin yksi naarassusi 30.1.
 • Pöytyän seudun rhy:n alueella kaadettiin yksi urossusi 30.1.
 • Sotkamon rhy:n alueella kaadettiin yksi naarassusi 31.1.
 • Piippolan seudun rhy:n alueella kaadettiin yksi urossusi 31.1.
 • Vuolijoen rhy:n alueelta kaadettiin yksi naarassusi 31.1.
 • Sonkajärven rhy:n alueelta kaadettiin yksi naarassusi 31.1.
 • Ilomantsin rhy:n alueella kaadettiin yksi urossusi 1.2.
 • Pohjan rhy:n alueella kaadettiin yksi urossusi 2.2.
 • Siikajokilaakson rhy:n alueella kaadettiin yksi urossusi 3.2.
 • Sonkajärven rhy:n alueelta kaadettiin yksi naarassusi 6.2.

 

Kannanhoidollinen sudenpyynti jatkuu edelleen. Riistakeskus on myöntänyt yhteensä 46 lupaa.

Suomen riistakeskuksen sivuilta voit seurata suden kannanhoidollisen metsästyksen tilannetta. Saalistiedot päivittyvät taulukkoon automaattisesti saalisilmoituksen hyväksymisen jälkeen. Luonnonvarakeskus (Luke) päivittää taulukkoon tarkemmat tiedot pyydetyistä susista, kun kaadetut yksilöt on tutkittu.

Kategoriat: Metsästysuutiset

Metsästäjäliitolta opas kouluvierailuja tekeville metsästäjille

02.02.2016 - 14:37

Metsästäjäliitto toteutti Kysymyksiä ja vastauksia metsästyksestä -opasvihkosen kouluissa vierailevien metsästäjien käyttöön. Materiaalia voivat hyödyntää myös eräkerhojen ja -leirien ohjaajat sekä opettajat, jotka haluavat esitellä metsästystä oppilaille.

Oppaassa käsitellään muun muassa metsästyksen historiaa, riistan elinympäristöjen hoitoa, metsästyksen ympäristövaikutuksia ja kestävän käytön periaatteita. Siinä nostetaan esiin lasten ja nuorten metsästyksestä esittämiä kysymyksiä, ja sen sisältö on suunniteltu yhteistyössä käytännön nuorisotyötä tehneiden metsästäjien, opettajien sekä ympäristöministeriön edustajien kanssa. Opas toteutettiin ympäristöministeriön rahoituksella loppuvuodesta 2015.

Voit käyttää sähköistä versiota tai tilata painetun oppaan ilmaiseksi Metsästäjäliiton keskustoimistolta. Se on tarkoitettu tunnin vetäjän opasvihkoseksi, ei jaettavaksi oppilaille.

Metsästäjäliitolla on myös pykälää käytännönläheisempi Nuorisotoiminnan ABC -opas metsästyksen parissa nuorisotyötä tekeville. Sen avulla rakennat helposti ohjelman eräkerhoon ja -leirille. Sovella sisältöä osaamisesi, olosuhteiden ja ohjattavan ryhmän mukaan.

Lisätietoja:
jussi.partanen@metsastajaliitto.fi
p. 010 841 0065

Kategoriat: Metsästysuutiset

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer