slideshow 1 slideshow 2
Tapahtumat
Ampumajaos
Koirat

Metsästäjäliitto

Julkaise syötteitä
Syötteen kokonainen osoite. 46 s sitten

MegaMetsolta ikioma koiranpentu

18.07.2016 - 11:15
Sanna Pakarinen ja Maksakallion Axxa.

Maksakallion kennelin Mauri Vänttinen halusi lahjoittaa jämtlanninpystykorvan pennun yhdelle megametsoleiriläiselle. Hakemuskirjeiden perusteella narttupentu Maksakallion Axxan saajaksi valikoitui 14-vuotias Sanna Pakarinen Heinävedeltä.

Vänttinen halusi pennun sellaiseen kotiin, jossa koiran kanssa metsästettäisiin suurriistaa. Pakarinen onkin jo suorittanut metsästyskortin ja hirvikokeen ja käynyt isän kanssa ahkerasti jahdissa.

Koiranpentu luovutettiin Pakariselle viime perjantaina Riihimäen Erätalolla. Tutkapannan pennulle lahjoitti Tracker.

Lue lisää 28.7. ilmestyvästä Jahti-lehdestä!

Kategoriat: Metsästysuutiset

Hyviä uutisia metsästäjille EU-parlamentista: Metsästysaseisiin ei tule rajoituksia

15.07.2016 - 08:32

Euroopan parlamentin sisämarkkinavaltiokunta IMCO on antanut lausuntonsa komission ehdotuksesta uudeksi asedirektiivistä. Parlamentin valiokunta ei hyväksynyt valtaosaa komission ehdotuksia uusiksi kiristyksiksi, jotka olisivat koskeneet myös metsästysaseita. Metsästäjäliitto on tyytyväinen päätökseen.

Valiokunnan lausunnon mukaan monet aselakeihin liittyvät säädökset ovat kansallisen lainsäädännön asioita eikä EU niihin puutu. Aseluvat voidaan myöntää edelleen toistaiseksi voimassaolevina, pakollisia lääkärintarkastuksia ei oteta käyttöön, aseiden myynti etäkauppana on edelleen sallittua ja alle 18-vuotiailla säilyy oikeus saada aselupa. Kaikissa näissä asioissa komissio esitti kiristyksiä.

– Direktiiviehdotus menee nyt oikeaan suuntaan, sanoo Metsästäjäliiton puheenjohtaja Lauri Kontro.

– Metsästäjien tärkeimmät vaatimukset menivät läpi eikä uusia rajoituksia ole tulossa, jos linja pitää loppuun asti. Metsästäjäliiton vaikuttaminen Suomessa ja EU-maiden metsästäjäliittojen yhteistyö Brysselissä on ollut tuloksellista. Tämä on hyvä esimerkki siitä, miten tärkeää kansainvälinen yhteistyö on.

– On erittäin tärkeää, että lupabyrokratiaa ei lisätä. Suomessa päästään päinvastoin nyt järkeistämään lupakäytäntöjä, kun aseluvat voidaan jatkossa hakea samoin kuin passi ja ”palikkatesti” poistuu. Veronmaksajien rahaa säästyy, kun byrokratia kevenee, mutta samalla myös aseturvallisuus paranee. Toivottavasti eduskunta ehtii käsitellä uuden lain, jonka hallitus on luvannut, mahdollisimman nopeasti, Kontro sanoo.

EU-parlamentti äänestää valiokunnan ehdotuksesta syyskuussa. Direktiivi ei kuitenkaan ole vielä silloin lopullisesti valmis, vaan komissio, parlamentti ja hallitusten välinen neuvottelu jatkavat sen jälkeen neuvotteluja lopullisesta lainsäädäntöohjeesta.

– EU:ssa voi aina tapahtua kaikenlaista, ja valmis direktiivi nähdään vastaan syksyllä. Parlamentin valiokunnan päätös oli kuitenkin merkittävä askel oikeaan suuntaan. Lainkuuliaisten metsästäjien aseisiin ei kajota ja byrokratiaa päästään purkamaan. Tämä on todella hyvä asia. EU:ssa pitää taistella laittomia aseita vastaan, eikä hankaloittaa lainkuuliaisten metsästäjien harrastusta, Kontro sanoo.

Kategoriat: Metsästysuutiset

Suomessa Euroopan parhaat metsästysampujat

03.07.2016 - 21:44
Euroopan paras metsästysampuja Kalle Mäkinen, Naisten sarjan hopeamitalisti Liina Laine sekä Euroopan paras luodikkoampuja Pekka Seppä

Suomen joukkue ylsi jättimenestykseen metsästysammunnan Euroopan mestaruuskilpailuissa Sloveniassa. Suomen joukkueen vahvuus oli etenkin luodikkoammunta, jonka joukkuekultamitalit matkaavat Suomeen.

Kalle Mäkisen ensimmäinen kilpailupäivä sujui hiukan alavireisesti, mutta hän paransi saavuttaen todellisen tasonsa kahtena seuraavana päivänä ja voitti lopulta yhdistelmäammunnan Euroopanmestaruuden. Pekka Seppä ei antanut muiden ohittaa itseään, vaan säilytti luodikkoammunnnan kärkisijoituksensa ja voitti sen huippupisteillä 398.

Liina Laineen haulikkoammunta on paitsi tuloksellista, myös kaunista katsottavaa. Hänelle naisten sarjan hopeaa ainoastaan yhden kiekon erolla voittajaan. Suomen joukkueen menestyksen täydensi yhdistelmäammunnan pronssisijoitus.

Kategoriat: Metsästysuutiset

Suomen joukkue aloitti vahvasti EM-ammunnoissa

01.07.2016 - 23:39
Jouni Kaunisto, Pekka Seppä sekä Kalle Mäkinen osuivat Compakissa kaikkiin 25 kiekkoon

Metsästysammunnan EM-kilpailut alkoivat suomalaisten tahdissa. Perjantaina alkaneiden kilpailujen avauspäivänä tuore Suomen ennätysmies Pekka Seppä takoi täydet pisteet myös EM-areenalla. Hän pudotti kaikki ensimmäisen Compakosuuden 25 kiekkoa sekä osui kaikilla 20 luodikkolauksellaan kymppiin. Kilpailun ykköstila tässä vaiheessa ansaitusti täysillä 300 pisteellä.

Pekkaa hyvin säestää Kalle Mäkinen, joka ampui myös täydet 25 kiekkoa Compakissa sekä osui 195 pisteen arvoisesti luodikolla. Kilpailussa yhdeksäntenä on Timo Kyntäjä 292 pisteellä. Compakammunnassa kolmantena täydet 25 kiekkoa ampunut Jouni Kaunisto on kilpailun 13 pisteillä 290. Kilpailut jatkuvat sunnuntaihin ja silloin on kaikilla kuusi osalajia ammuttuna.

Mariborissa, Solveniassa käytäviin EM-kilpailuihin osallistuu Suomesta kaikkiaan 16 metsästysampujaa.

Klpailujen Online tulospalvelun näet tästä linkistä

Kategoriat: Metsästysuutiset

Metsästäjäliitto esittää karhulupien lisäämistä levittäytymisvyöhykkeellä

27.06.2016 - 11:59

Metsästäjäliitto esitti lausunnossaan poikkeusluvalla metsästettävien karhujen enimmäismääräksi 190 yksilöä, eli 12 enemmän kuin ministeriön luonnoksessa. Lupamäärän tulee olla tasolla, jossa karhukanta ei merkittävästi kasva, ja petovahingot voidaan pitää kurissa.

Metsästäjäliiton mielestä vakiintuneen kannan hoitoalueella lupamäärä on riittävä. Sen sijaan levittäytymisvyöhykkeellä liitto esitti lupamäärän nostamista 35:een selkeästi runsastuneen kannan vuoksi. Kehittyvän kannan hoitoalueella esitetty lupamäärä on linjassa karhukannan kehityksen kanssa. Esitetty kiintiön kasvattaminen itäisellä porohoitoalueella on perusteltua, ja se vastannee alueen tämänhetkistä karhukantaa.

Metsästäjäliitto muistuttaa, että kannanhoitosuunnitelmassa on todettu karhukannan vuoden 2006 tason (noin 800 karhua) olevan riittävä ylläpitämään suotuisan suojelun tason. Nyt kokonaiskanta on Luonnonvarakeskuksen mukaan lähes kaksi kertaa suurempi. Nykyisten suurpetomäärien aikakaudella on syytä pitää huolta riittävien pyyntilupamäärien saatavuudesta. Viime vuonna karhujen kotieläimille, viljelyksille ja mehiläistaloudelle aiheuttamat vahingot olivat noin 266 000 euroa.

Vahinkoperusteisten lupien osalta Metsästäjäliitto pitää hyvänä menettelyä, jonka mukaan lupia tulee myöntää aina, mikäli kriteerit täyttyvät, eivätkä myönnetyt luvat vähennä kannanhoidollisten lupien määrää.

Karhukannan arviointityö tulee myös olla luotettavalla tasolla. Suurpetotutkimukseen on ohjattava lisää varoja niin, että kansalaisten luottamus tutkijoiden työhön voidaan kaikilta osin palauttaa. Asetuksen taustamuistion liitteessä Luonnonvarakeskus toteaa, että nykyinen kannanarviointimenetelmä on erityisen herkkä havaintomateriaalin määrän muutoksille. Asiaan tulisikin jatkossa kiinnittää enemmän huomiota. Laskentayhteistyötä paikallisten metsästäjien kanssa on myös edelleen kehitettävä.

Kaikki Metsästäjäliiton lausunnot löydät täältä.

Kategoriat: Metsästysuutiset

Metsästäjäliitto kannattaa merihanhen metsästyskiellon jatkamista sisämaassa

27.06.2016 - 10:04

Metsästäjäliitolla ei ole huomautettavaa esitettyyn metsästysaikarajoitukseen, jonka tavoitteena on rajoittaa sisämaassa pesivään ja levittäytyvään kantaan kohdistuvaa metsästyspainetta niin, että kanta vahvistuisi ja siitä tulisi arvokas riistavara myös sisämaahan.

Metsästäjäliitto on ollut mukana merihanhien leviämisen edistämistyössä ja näkee ministeriön tavoin merihanhen arvokkaana riistavarana jatkossa myös sisämaassa. Merihanhien siirtoistuttamisesta on tulossa hieno esimerkki metsästäjien vastuullisuudesta sekä halusta auttaa riistavesilintukantoja.

Metsästäjäliitto esittää, että riistakeskus ja maa- ja metsätalousministeriö ryhtyisivät selvittämään, mitä mahdollisuuksia voisi olla edistää istutusta ja poistaa mahdollisia esteitä sen tieltä. Mahdollisia siirtoistutus- ja kiinniottolupia sekä alueita myönnettäessä on harkittava yhteistyön lisäämistä maanomistajien, metsästysoikeuden haltijoiden, ympäristöviranomaisten ja lintuharrastajien sekä metsästäjien kesken. On tutkittava mahdollisuuksia hakea kiinniottolupaa joustavasti myös luonnonsuojelulailla suojeluille alueille.

Lisäksi toimille tulisi saada virallinen seuranta, jota yhdessä metsästys- ja lintuharrastajien kesken toteutettaisiin.  Lintupoikueiden pyydystäminen ja siirtäminen on myös hyvä keino hoitaa mahdollisia viljelysvahinkoja paikoilla, joissa kanta on luontaisesti liian suuri. Lintuja ei tarvitsisi näin ollen syksyn vahinkoperusteisin luvin poistaa ampumalla.

Kaikki Metsästäjäliiton lausunnot löydät täältä.

Kategoriat: Metsästysuutiset

Metsästäjäliitto esittää metsähanhelle saaliskiintiötä metsästyskiellon sijaan

27.06.2016 - 09:47


Metsästäjäliitto ei kannata metsähanhen metsästyskiellon jatkamista, vaan esittää saalismäärien rajoittamista kiintiöiden avulla. Liitto kiinnittää huomiota hoitosuunnitelmatyön tärkeyteen ja pitää välttämättömänä myös muiden kuin metsästykseen liittyvien syiden selvittämistä: mm. elinympäristöjen muutokset, pienpetokanta ja laulujoutsenen lisääntyminen.

Luonnonvarakeskuksen arviot edeltävien vuosien metsähanhisaaliista ovat liian korkeat, joten niitä ei tulisi käyttää päätöksen perusteena. Lainsäätäjällä tulisi olla käytössään luotettavampi menetelmä vähälukuisten saalismäärien arviointiin.

Metsästäjäliitto on esittänyt lausunnoissaan useana vuonna, että saaliskiintiö tulee ottaa metsähanhen osalta kokeiluun. Tästä huolimatta ministeriö perustelee metsästyskieltoa edelleen sillä, että sen myötä ehditään ottaa käyttöön kiireelliset toimenpiteet; saalisilmoitusvelvollisuuden säätäminen, metsästyksen säätelyn tarkentaminen, kannan laskentojen tehostaminen sekä Suomen pesimäkannan selvittäminen ja poikastuoton arvioinnin tarkentaminen. Nämä toimet on aloitettava viivyttelemättä.

Hanhikiintiöistä on erittäin hyviä kokemuksia muun muassa Pohjois-Amerikasta. Yksi kiintiöity metsähanhi metsästäjää kohti saisi aikaan nykytilanteessa virheellisesti arvioidun kokonaissaalismäärän laskun. Kiintiöiden valvonnassa voitaisiin käyttää Pohjois-Amerikassa yleisiä ns. ”saalistageja”. Pelko saalismäärän kasvamisesta on turha, koska metsähanhen vaikea pyydettävyys estää sen päätymästä saaliiksi usein.

Metsästäjäliitto muistuttaa, että metsästäjät tuntevat vastuunsa. Metsäkauris on tästä hyvä esimerkki. Vaikka metsäkauriin metsästys vapautettiin ns. pyyntilupajärjestelmän piiristä ja jätettiin ilmoitusvelvollisuuden piiriin, eivät metsäkauriskannat ole vaarantuneet metsästyksen toimesta.

Kiellosta seuraa, että riistantutkimukseen ei saada metsähanhitutkimuksessa tärkeitä siipinäytteitä, joita tarvitaan tuottamaan tietoa hanhisaaliin rakenteesta. Kiintiömetsästyksessä saaliin saajalle voitaisiin asettaa ilmoitusvelvollisuus sekä velvoite lähettää siipinäyte tutkimuskäyttöön. Näin avustettaisiin merkittävällä tavalla tutkimusta ja saalistilastoinnin huomattavaa tarkentumista.

Liitto kannattaa Suomen riistakeskuksen esitystä Kaakkois-Suomessa sallittavasta metsähanhen metsästyksestä 1.10.2016–31.12.2016 ja toteaa, että tämä olisi hyvä alue kokeilla saaliskiintiöintijärjestelmää. Myös lintuharrastajat ovat tukeneet näkemystä, että tuolla alueella on silloin pääosin tundrametsähanhia, joiden kanta ei ole vaarantunut.

Metsästäjäliiton lausunnot löydät täältä.

Kategoriat: Metsästysuutiset

Uusi Digi-Jahti on ilmestynyt – osallistu arvontaan

17.06.2016 - 08:14

Metsästäjäliiton julkaiseman Digi-Jahdin uusi numero on ilmestynyt. Tällä kertaa digilehdessä kerrotaan muun muassa hirvien elämästä keväällä ja kesällä sekä saalistagien käytöstä. Haastattelussa on pian alkavan MegaMetso-leirin suojelija, olympiavoittaja Satu Mäkelä-Nummela sekä aseseppäpariskunta Lapväärtistä.

Vastaamalla lehden lopussa olevaan palautekyselyyn 10.7. mennessä osallistut Nikonin kiikaritähtäimen (Monarch 3.5-10x50 M valaistulla ristikolla, arvo 599 €) arvontaan!

Digi-Jahdin löydät täältä

Kategoriat: Metsästysuutiset

Metsästäjäliitto Riihimäen Erämessuilla 9.–12.6.

06.06.2016 - 14:24

Metsästäjäliitto on mukana Riihimäen Erämessuilla isolla ulko-osastolla (U480). Tarjolla on koko messujen ajan monenlaista toimintaa.

Ilmaista nokipannukahvia

Osastollamme on tarjolla ilmaista nokipannukahvia ja mukavaa juttuseuraa. Samalla voit kysyä metsästyksestä, riistanhoidosta, Metsästäjäliiton toiminnasta ja Jahti-lehdestä. Torstaina ja perjantaina kerromme myös sorsan keinopesien valmistamisesta ja perjantaina ja lauantaina villisian metsästyksestä. Kahvit tarjoaa yhteistyökumppanimme Meira.

Nuorisotoimintaa

Metsästäjäliitto panostaa tällä hetkellä nuorisoon ja pyrkii edistämään nuorten pääsyä metsälle. Liiton osastolla kuulette nuorisotoiminnastamme ja tämän kesän MegaMetso-suurleiristä. Luvassa on myös hauska riista-aiheinen tunnistuskisa lapsille, josta voi voittaa Fjällrävenin Kånken-repun.

Simway-simulaattoriammuntakilpailu

Metsästäjäliitto, Erätukku, Ampumaurheiluliitto ja Sako järjestävät Erämessuilla simulaattorikilpailun, jossa ammutaan SimWayHunt 2016 -simulaattorilla kolmessa pisteessä. Kilpailu on avoin kaikille yli 15-vuotiaille. Osallistuminen edellyttää kisapassia, jonka saa aloittaessa ensimmäisellä osastolla. Kisapassi jätetään viimeiseen paikkaan yhteystiedot täytettynä. Voittajille ilmoitetaan messujen jälkeen!

Lajit:

 • Metsästäjäliitto/Erätukku: Riistapolku
 • Ampumaurheiluliitto: Sporting

 • SAKO: Karhujahti

Palkinnot:

1. SimWayHunt 2016 ohjelma + kamerat ja asereplika (arvo 7 000 €)
2. Matkalahjakortti Rukalle (arvo 400 €)
3. Lahjakortti Eräkontin myymälään (arvo 150,-)

Kisan aikataulu

Torstai 12–17
Perjantai 12–17
Lauantai 11–16 (Klo 12-13 Metsästäjäliiton/Erätukun pisteessä ammutaan simulaattoriammunnan SM-finaali)
Sunnuntai 11–16

Eräkontin myyntipiste

Metsästäjäliiton osastolla on myös liiton omistaman erätarvikeliikkeen, Eräkontin myyntipiste. Tule tekemään ostoksia. www.erakontti.fi

Yhteistyökumppaneita

Messuosastolla on myös mukana Metsästäjäliiton yhteistyökumppaneita ja kerromme mielellämme lisää kumppaneidemme tarjoamista jäseneduista.

Vapaalippu Eräkontista yli 100 euron ostoksista

Pistäydy messumatkalla Eräkontissa (Kinturinkuja 4). Yli 100 euron ostoksista saat vapaalipun messuille!

Tervetuloa Suomen suurimmille erämessuille!

Kategoriat: Metsästysuutiset

Vastaa hylkeenpyyntikyselyyn metsästyksen turvaamiseksi

01.06.2016 - 11:40

Suomenlahden hylkeenpyynnistä kerätään tietoa Metsähallituksen, Suomen riistakeskuksen ja Suomen Metsästäjäliiton yhteistyöhankkeessa.

Kyselyllä tuotetaan taustatietoa Suomenlahden luonnonsuojeluverkoston kehittämistarpeisiin, jotta tärkeillä hylkeenpyyntialueilla voitaisiin tulevaisuudessakin mahdollisesti metsästää. Samalla kerätään tietoa myös alueen kaupallisesta ja vapaa-ajan kalastuksesta.

Saalistiedon lisäksi on hyvin oleellista saada tietoa tärkeistä hylkeenpyyntialueista. Tietoa tarvitaan myös siitä, mistä alueen hylkeenpyytäjät tulevat, kuinka suuri alueella metsästävien ihmisten joukko on, sekä kuinka usein alueella käydään metsällä.

Linkin kyselyyn löydät täältä.

Kategoriat: Metsästysuutiset

Tuo turkissaaliisi myyntiin Riihimäen Erämessuille

01.06.2016 - 07:44

Luonnonturkisyhdistys järjestää Riihimäen Erämessuilla la 11.6.2016 klo12.00 luonnonturkishuutokaupan. Tuo hyvälaatuiset kuivatut ketun, näädän, supikoiran, minkin yms. nahkasi myyntiin.

Toimita nahkat Luonnonturkisyhdistyksen osastolle (Trofeenäyttelyn yhteydessä C-rakennuksessa) torstaina, perjantaina sekä myös lauantaina klo 11 saakka. Osallistuminen on maksutonta.

Tervetuloa myymään, ostamaan ja seuraamaan mielenkiintoista huutokauppaa!

Lisätietoja: p. 050 578 0651, www.luonnonturkisry.fi

Kategoriat: Metsästysuutiset

Sudet ahdistelivat hirvisonnia – katso kuvat

30.05.2016 - 14:36

Hirvisonni joutui viime viikonloppuna susien ahdistelemaksi Uudellamaalla Tammisaaren liepeillä. Jahti-lehden lukija Jarmo Laiho onnistui nappaamaan ainutlaatuiset kuvat omalla riistapellollaan. Sonnin kimpussa oli kaksi sutta, mutta useammastakin sudesta on tehty havaintoja, kertoo Laiho.

– Meillä on täällä ollut kolme sutta noin kolmen kuukauden ajan. Joka viikko tulee uusia havaintoja, sanoo Jarmo Laiho.

Kuvat on otettu aamulla ennen kahdeksaa. Sudet näykkivät välillä hirveä takajaloista, mutta Laihon mukaan vanhempi sonni onnistui antamaan susille kyytiä ja selvisi niiden ahdistelusta.

– Seurasin susia ja sonnia kilometrin verran autolla, ja seuraavana aamuna hirvi oli taas pellolla syömässä, kertoo Jarmo Laiho.

Tammisaaresta noin kahdeksan kilometriä itään sijaitsevalla alueella on liikkunut viime aikoina ainakin kolme sutta.

– Tämä on maaseutumaista aluetta, mutta täällä on kumminkin jonkin verran asutusta. Susia on nähty liikkumassa pihoissa ja pelloilla, Laiho sanoo.

Kategoriat: Metsästysuutiset

Metsästysammunnan ABC -kouluttajakoulutukset ovat alkaneet

28.05.2016 - 14:50
Metsästysammunnan ABC -kouluttajakoulutukset ovat alkaneet, tule mukaan! (kuva: Aku Ahlholm)

Metsästäjäliitto rakentaa Suomen riistakeskuksen rahoituksella valtakunnallista metsästysampumakoulutusjärjestelmää eli Metsästysammunnan ABC –koulutusta. Se on vapaaehtoinen ampumakoulutus, joka on tarkoitettu erityisesti kaikille metsästäjätutkinnon juuri suorittaneille, mutta myös jo aikaisemmin harrastuksensa aloittaneille. Koulutus koostuu kahdessa kolmen tunnin jaksossa suoritettavasta turvallisen aseenkäsittelyn ja riistalaukauksen perusteista sekä kiväärillä että haulikolla. Koulutuksessa ammutaan pienoiskiväärillä ja haulikolla.

Valtakunnallisen järjestelmän rakentaminen aloitetaan nyt kouluttamalla jokaiseen piiriin Metsästysammunnan ABC -kouluttajia. Kouluttajaksi soveltuu tehtävästä kiinnostunut, metsästyskortin omaava täysi-ikäinen henkilö, jolla on riittävät tiedot ja taidot metsästysammunnasta haulikolla ja kiväärillä sekä halu ja kyvyt uusien metsästäjien kouluttamiseen.

Kouluttajakoulutuksessa käydään yhden illan aikana läpi koulutuksen sisältö ja toteutus käytännössä. Koulutuksen käyneet saavat Metsästysammunnan ABC -kouluttajan statuksen, heidät kirjataan kouluttajarekisteriin ja he ovat oikeutettuja järjestämään jatkossa itsenäisesti koulutuksia noudattaen valtakunnallisesti vahvistettua Metsästysammunnan ABC –formaattia. Koulutuksia järjestävälle yhdistykselle tai yritykselle maksetaan korvausta.

Koulutus kestää noin 3,5 h ja tilaisuus aloitetaan puolen tunnin infotilaisuudella. Infon jälkeen halukkaat voivat jäädä varsinaiseen kouluttajakoulutukseen.

Kouluttajakoulutus on ilmainen. Kouluttajan tehtävästä kiinnostuneet lämpimästi tervetuloa!

Linkki koulutuksiin

Kategoriat: Metsästysuutiset

Jorma Hacklinille ja Timo Tannerille Metsästäjäliiton korkein ansiomerkki

24.05.2016 - 10:16
Kuvassa vasemmalta Etelä-Hämeen piirin puheenjohtaja Jorma Hacklin ja Uudenmaan piirin puheenjohtaja Timo Tanner.

Normal 0 21 false false false FI X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normaali taulukko"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;}

Etelä-Hämeen piirin puheenjohtaja Jorma Hacklin ja Uudenmaan piirin puheenjohtaja Timo Tanner saivat Metsästäjäliiton kultaisen ansiomerkin laakerinlehväseppelein Riihimäellä 21.5. järjestetyssä liittokokouksessa. Ansiomerkit luovutettiin metsästyksen ja metsästyskulttuurin hyväksi tehdystä pitkäaikaisesta työstä. Kumpikin korosti puheessaan sitä, että ilman piirin muiden toimijoiden aktiivista ja pyyteetöntä panosta heidän työnsä ei olisi ollut mahdollista.

Ansiomerkki on liiton korkein huomionosoitus, joka voi olla kerrallaan vain kahdellakymmenellä elossa olevalla henkilöllä.

Kategoriat: Metsästysuutiset

Metsästäjäliiton vuoden metsästysseuraksi kaksi seuraa

24.05.2016 - 09:50
Kuvassa oikealta Kauhajoen Metsästysseuran varapuheenjohtaja Jyri Rinne ja puheenjohtaja Pauli Kiviluoma, Pyhäselän Metsästäjien puheenjohtaja Timo Pöllänen sekä Metsästäjäliiton puheenjohtaja Lauri Kontro ja toiminnanjohtaja Panu Hiidenmies.

Normal 0 21 false false false FI X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normaali taulukko"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;}

Metsästäjäliiton vuoden 2015 metsästysseuraksi valittiin poikkeuksellisesti kaksi ansioitunutta seuraa.  21.5. järjestetyssä liittokokouksessa palkittiin Pyhäselän Metsästäjät Pohjois Karjalan piiristä sekä Kauhajoen metsästysseura Pohjanmaan piiristä.

Sydämelliset onnittelut molemmille seuroille ja suurkiitos arvokkaasta riistanhoitotyöstä!

Alla vielä valintojen perustelut:

Pyhäselän Metsästäjät harjoittaa aktiivista riistanhoitoa pienpetopyynnistä monipuoliseen riistaruokintaan. Seura on myös tehnyt paljon työtä ampuradan ja ammuntaharrastuksen kehittämiseksi. Se on lisäksi panostanut aktiivisesti nuorisotoimintaan ja pyrkinyt tekemään seuraan pääsyn mahdollisimman helpoksi nuorille. Pyhäselän Metsästäjät järjesti ensimmäisen MiniMetso-leirin Pohjois-Karjalan piirin alueella sekä peruskoulusta valmistuville nuorille päivä eräkoulutuspäivän. Lisäksi seurassa on aktiivista koirankasvatus-, näyttely- ja kilpailutoimintaa. Aktiivista sidosryhmätoimintaa ovat muun muassa yhteistoiminta 4H-kerhon kanssa, pilkkikilpailut ja Vuoden Erämies -tapahtuma. Pyhäselän Metsästäjissä on noin 270 jäsentä.

Kauhajoen metsästysseura on vuosikymmenien ajan ollut aktiivinen metsästysammuntapuolella kisajärjestäjänä, riistanhoitopuolella mm. kosteikkoasioissa ja pienpetopyynnissä. Peltolintujen kasvattaminen ja kannan vaaliminen on yksi kärkihankkeista Kauhajoella. Vuonna 2015 Kauhajoen metsästysseuralle myönnettiin ensimmäisenä metsästysseurana arvostettu kansainvälinen Wildlife Estates -tunnus. Seurassa on tuhat jäsentä, ja se jakaantuu kahdeksaan kyläosastoon.

Kategoriat: Metsästysuutiset

Metsästäjäliiton vuoden 2015 kouluttajat palkittiin liittokokouksessa

24.05.2016 - 08:01
Kuvassa vasemmalta liiton koulutuspäällikkö Ere Grenfors, Ulla Lakoman puolesta palkinnon vastaanottanut Lapin piirin toiminnanjohtaja Juha Haapamäki, vuoden nuori kouluttaja Anni Ryynänen ja vuoden mieskouluttaja Seppo Laitinen.

Normal 0 21 false false false FI X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normaali taulukko"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;}

Riihimäellä 21.5. pidetyssä liittokokouksessa palkittiin Metsästäjäliiton vuoden kouluttajat. Vuoden 2015 nuoreksi kouluttajaksi valittiin Pohjois-Karjalan piirin Anni Ryynänen, naiskouluttajaksi Lapin piirin Ulla Lakoma ja mieskouluttajaksi Suur Savon Seppo Laitinen.

Lämpimät onnittelut kaikille voittajille ja suurkiitos todella tärkeästä työstä suomalaisen metsästyksen eteen!

Alla vielä valintojen perustelut:

Anni Ryynänen toimii aktiivisesti Itä-Suomen Metsoleireillä nuorten kouluttajana. Hän on hyvänä esikuvana metsästäville nuorille ja erityisesti tytöille. Anni on Pohjois-Karjalan piirin nuorisotoimikunnan jäsen ja tärkeässä roolissa nuorisotoiminnan kehittämisessä. Hänellä on erittäin innostava ote tehtäväänsä.

Ulla Lakoma on toiminut nuorten opettajana yli 30 vuoden ajan. Tervolan Eränkävijöiden nuorisojaosto on valinnut hänet vuoden tervolalaiseksi opettajaksi ja nuorten kouluttajaksi. Ulla on rakentanut neljän Metso-leirin ohjelman alusta loppuun. Hän jakaa kaiken tietotaidon myös mm. Kittilässä tänä kesänä järjestettävälle leirille. Leirien valtavan suosion ansiosta Ulla on saanut pohjoisen metsästäjät vakuuttumaan, että niitä tulee järjestää tulevaisuudessakin. Erittäin hyvän palautteen vuoksi leireille olisi tulossa enemmän nuoria kun voidaan ottaa.

Seppo Laitinen on toiminut Suur-Savon nuorisotoimikunnan vetäjänä ja piirikouluttajana useiden vuosien ajan. Hän on muun muassa järjestänyt eräkerhoja ja Mini-Metsoleirin. Myös koululaisvierailuja hän on tehnyt vuosien ajan. Hän on esimerkiksi organisoinut tapahtuman, jossa kaikki alueen koulut kävivät päivän aikana maastoon perustetuilla metsästysaiheisilla rasteilla. Seppo on aina valmis osallistumaan piirin toimintaan, ja hyvän yhteistyöverkostonsa avulla hän on saanut mm. apukouluttajia ja koulutustiloja piirin käyttöön.

Kategoriat: Metsästysuutiset

Jousimetsästyskoulutus Erätalolla 26.5.

20.05.2016 - 11:08
Erätalolla perehdytään pienten sorkkaeläinten jousimetsästykseen.

Metsästäjäliitto ja Oy Eräkontti järjestävät
jousimetsästyskoulutusillan Erätalolla (Kinturinkuja 4, Riihimäki)
torstaina 26.5. kello 17 - 20

Koulutusillan erityisteemana on pienten sorkkaeläinten jousimetsästys.

Alussa luentoja, jonka jälkeen alan asiantuntijat opastavat käytännössä ja esittelevät välineitä sekä antavat vinkkejä jahtiin.
Koulutusilta on ilmainen.

Tervetuloa!

Kategoriat: Metsästysuutiset

Hirvenmetsästykseen esitetään useita muutoksia

18.05.2016 - 08:52


Maa- ja metsätalousministeriö on lähettänyt lausunnoille ehdotuksen metsästysasetuksen muuttamisesta. Merkittävin uudistus on hirvenmetsästyksen alun siirtäminen suurimmassa osassa maata lokakuun toiseen lauantaihin. Muutoksilla tavoitellaan entistä elinvoimaisempaa hirvikantaa. Tavoitteena on, että mahdollisimman suuri osa hirven vasoista syntyisi jatkossa häiriöttömän ensimmäisen kiiman johdosta normaaliin aikaan keväällä, ja niistä kehittyisi hyväkuntoisia hirviyksilöitä.

Hirvenmetsästyksen alkua halutaan myöhentää valtaosassa maata

Hirvenmetsästyksen alkua esitetään myöhennettäväksi valtaosassa maata lokakuun toiseen lauantaihin. Tavoitteena on turvata häiriöttömämpi hirven kiima-aika. Jotta metsästysajan lyhentäminen ei lisäisi peltovahinkoja, hirven, kuusipeuran ja valkohäntäpeuran metsästys pelloilta vahtimalla voisi alkaa jo 1. syyskuuta. Hirvieläimen ajo ja koiran käyttö ei olisi tällöin sallittua. Muutos tulisi voimaan 1.1.2017.

Aikaistettua metsästystä halutaan laajentaa Keski-Lappiin

Ylä-Lapin aikaistettua hirvenmetsästystä halutaan laajentaa Kolarin, Kittilän, Sodankylän, Pelkosenniemen, Kemijärven, Savukosken ja Sallan kuntiin. Aikaistettu metsästys olisi sallittua 1.–15.9. Syyskuun jälkimmäisen puoliskon kiimarauhoituksen jälkeen metsästys jatkuisi lokakuun toisesta lauantaista joulukuun loppuun saakka. Muutos tulisi voimaan 1.1.2017.

Pyyntilupien hakua halutaan keventää

Riistanhoitoyhdistysten antama lausunto hirvieläinten pyyntilupahakemuksista muutettaisiin ennen hakumenettelyä annattavaksi verotussuunnitelmaksi, jolla olisi samanlainen päätöksentekoa ohjaava vaikutus kuin aiemmilla lausunnoillakin. Jatkossa RHY:t voisivat ohjata hakijoita jo ennen lupahakemusten jättämistä esittelemällä verotussuunnitelman perusteluineen. Muutos tulisi voimaan 1.1.2017.

Hirvieläinten vasasuojan kestoa halutaan lyhentää

Hirvinaaraan suoja aiotaan poistaa lainsäädännöstä lokakuun toisesta lauantaista lähtien, kun hirven metsästys varsinaisesti alkaisi koirilla ja ajometsästyksenä. Tavoitteena on tasapainottaa hirvikannan rakennetta sekä keventää vasasuojan tahattomaankin rikkomiseen liittyvää seuraamusmenettelyä. Pienten hirvieläinten osalta naaraan suoja poistetaan lainsäädännöstä syyskuun viimeisestä lauantaista lähtien. Hirvinaaraan, jota vasa seuraa, ampuminen olisi edelleen rangaistavaa Ylä-Lapin aikaistetussa hirvijahdissa ja kauden alussa vahinkojen vähentämiseksi sallitussa metsästyksessä. Muutos tulisi voimaan 1.8.2016.

Villisikanaaraan rauhoitusaikaa halutaan lyhentää

Afrikkalaisen sikaruton leviämisen estämiseksi ja villisikakannan metsästyksen tehostamiseksi villisikanaaraan rauhoitusaikaa lyhennettäisiin niin, että villisian naaras, jota saman vuoden jälkeläinen seuraa, olisi rauhoitettu 1.3.–31.7. Muutos tulisi voimaan 1.8.2016.

Aseiden käyttöön esitetään myös muutoksia

Metsästysasetusta muutettaisiin siten, että siinä otettaisiin huomioon aseiden tekninen kehitys ja mahdollistettaisiin entistä vaatimusta vastaavien uusien kaliipereiden käyttö ketun, tarhatun naalin, mäyrän, saukon, supikoiran, pesukarhun, rämemajavan, metsäjäniksen, rusakon, metson, teeren tai hanhen metsästyksessä. Lisäksi villisialle edellytettäisiin samanlaista asetta kuin hirven ja karhun metsästyksessä. Muutos tulisi voimaan 1.8.2016.

Lisätietoa ehdotetuista muutoksista löydät täältä.

Kategoriat: Metsästysuutiset

Tuliasedirektiivin kiristysehdotuksille tyrmäys kansalaisvapauksien valiokunnassa

12.05.2016 - 11:56

Euroopan parlamentin kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta (LIBE) tyrmäsi valtaosan komission ehdotuksista tuliasedirektiivin kiristämistoimiksi maanantain äänestyksessä. Varsinaisen mietinnön parlamentin ehdotukseksi tekee sisämarkkinavaliokunta. Sen on määrä valmistua kesäkuussa.

Muun muassa näitä komission ehdotuksia LIBE ei kannattanut:

 • Itselataavien aseiden kielto
 • Lippaiden ja äänenvaimentimien luokittelu aseen oleellisiksi osiksi
 • Aselupien ikärajan nosto 18 vuoteen.
 • Lipaskapasiteetin rajoitukset
 • Yhtenäiset lääketieteelliset testit
 • Viiden vuoden määräaikaiset luvat

Nämä LIBE hyväksyisi:

 • Aseen oleellisten osien merkitseminen
 • Aseille määriteltävä säilytysohjeet jäsenvaltioissa
 • EU:n yhteinen asetietokanta
Prosessi jatkuu yhä

Direktiiviprosessi on moniportainen. LIBE antoi nyt lausunnon sisämarkkinavaliokunnalle (IMCO), joka tekee asiasta parlamentin käsittelyyn menevän mietinnön. Lopullinen äänestys on tarkoitus järjestää kesäkuun lopulla. Toinen prosessi on ministerineuvostossa, jossa käsittely on myös kesken.

Metsästäjäliitto on koko ajan ollut aktiivisesti mukana ajamassa asedirektiiviasiaa yhdessä pohjoismaisten metsästäjäjärjestöjen kanssa. Euroopan metsästäjäjärjestö FACE:n tuliasetyöryhmä kokoontuu 18. toukokuuta keskustelemaan seuraavista toimenpiteistä. Myös Metsästäjäliitto on mukana ryhmässä.

 

Kategoriat: Metsästysuutiset

Uusi Digi-Jahti on ilmestynyt – osallistu arvontaan

12.05.2016 - 09:11

Metsästäjäliiton julkaiseman Digi-Jahdin uusi numero on ilmestynyt. Tämä numero sisältää tietoa muun muassa hirvien lentolaskennasta Lapissa sekä reportaasin kalkkunajahdista rapakon takana. Lisäksi kerrotaan kesäkuisten Erämessujen tarjonnasta, Metsästäjäliiton piireihin perustettavista nuorisotoimikunnista sekä Metsästysammunnan ABC -hankkeesta. Täyttämällä digilehden lopussa olevan palautekyselyn 1.6. mennessä osallistut Steiner Nighthunter Xtreme 8x56 -kiikareiden (arvo 1 049€) arvontaan.

Lehden kotisivulla voit valita, haluatko lukea Digi-Jahtisi suomeksi vai ruotsiksi. Kaikille avoimen tutustumiskauden jälkeen Digi-Jahtia voivat lukea vain Metsästäjäliiton jäsenet. Kun sähköpostiosoitteesi on liiton jäsenrekisterissä, saat aina tiedon lehden ilmestymisestä.

Jäsenrekisterin kirjautumisohjeet

Jahti-lehti jatkaa ilmestymistään vanhaan tapaan ja Digi-Jahti ilmestyy aina niinä kuukausina, kun painettu lehti ei ilmesty.

Klikkaa Digi-Jahtiin

Kategoriat: Metsästysuutiset

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer